Skoči do osrednje vsebine

Pravica do popravka in odgovora

Pravica do objave odgovora ali popravka zagotavlja pravico do svobodnega izražanja ter je povezana z nedotakljivostjo in varstvom človekove osebnosti in dostojanstva.

Pravica do popravka objavljenega obvestila

Vsakdo ima pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov popravek objavljenega obvestila, s katerim sta bila prizadeta njegova pravica ali interes.

Objavo popravka se lahko zahteva v 30 dneh od dneva, ko je zainteresirana oseba izvedela za objavo obvestila, vendar najpozneje v treh mesecih od objave obvestila.

Področje je urejeno v 26.–41. členu Zakona o medijih.

Pravica do odgovora na objavljeno informacijo

Vsakdo ima pravico od odgovornega urednika zahtevati, da brezplačno objavi njegov odgovor na objavljeno informacijo, v katerem se z dokazljivimi navedbami zanikajo, bistveno popravljajo ali bistveno dopolnjujejo navedbe o dejstvih in podatkih v objavljeni informaciji.

Pravica do odgovora je namenjena zagotavljanju javnega interesa po objektivni, vsestranski in pravočasni informiranosti kot enega od nujnih pogojev demokratičnega odločanja o javnih zadevah.

Področje je urejeno v 42.–44. členu Zakona o medijih.

Zakonodaja:

Iskalnik