Skoči do osrednje vsebine

Kakovostni mediji so nosilci kulture in njeni soustvarjalci. Nenadomestljivi so kot izvajalci pravice javnosti do obveščenosti, pri razvijanju nacionalne in kulturne identitete ter slovenskega jezika, utrjevanju temeljnih družbenih vrednot, kot so človekove pravice, demokratičnost in strpnost, za razvoj izobraževanja in znanosti, za uveljavljanje kulture javnega dialoga ter utrjevanje pravne in socialne države. V Republiki Sloveniji izvajamo ukrepe za zagotavljanje pluralnosti slovenskega medijskega prostora, s čimer želimo vsem omogočiti dostopnost kakovostnih in raznovrstnih medijskih vsebin.

S finančno podporo medijem zagotavljamo raznolikost slovenske medijske krajine in pravico javnosti do obveščenosti. Dodatne podpore so deležni radijski in televizijski programi posebnega pomena, ki zagotavljajo lokalne vsebine, kot pomemben vir informacij za lokalno prebivalstvo.

Pripravljamo in izvajamo predpise na področju medijev ter načrtujemo in uresničujemo dodatne ukrepe za zaščito pluralnosti in raznovrstnosti medijev, da bo prebivalstvu na območju celotne Slovenije dostopna dovolj objektivna informiranost iz različnih virov. Tako zagotavljamo uresničevanje javnega interesa na področju medijev v Republiki Sloveniji.

Posebej podpiramo ustvarjanje in razširjanje programskih vsebin, namenjenih gluhim in naglušnim ter slepim in slabovidnim v njim prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture, namenjene tej skupini.

Vodimo razvid medijev, v katerem so zbrani osnovni podatki o medijih v Republiki Sloveniji.

Javna služba na področju medijev

Nosilca javne službe na medijskem področju oz. področju informiranja sta RTV Slovenija (RTV SLO) in Slovenska tiskovna agencija (STA). RTV Slovenija je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, odgovoren tudi za izvirno avdiovizualno produkcijo, izobraževalne programske vsebine, otroški oziroma mladinski program in s tem tudi za medijsko vzgojo. Vloga RTV Slovenija in STA kot oblikovalcev in posredovalcev verodostojnih informacij bo v prihodnje ob pričakovani rasti števila lažnih novic in podobnih pojavih še posebej pomembna.

Trg elektronskih komunikacij in avdiovizualnih medijskih storitev ureja in nadzoruje Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS), neodvisen nacionalni regulator. Svet za radiodifuzijo (SRDF) kot neodvisno strokovno telo daje mnenja, predloge in ocene predvsem Agenciji, v manjši meri pa tudi Ministrstvu za kulturo.