Skoči do osrednje vsebine

Soglasje za pridobitev lastninskega deleža v premoženju izdajatelja medija

Vsakdo, ki želi pridobiti več kot 20 odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega oziroma televizijskega programa ali izdajatelja splošno informativnega tiskanega dnevnika, mora za veljavno sklenitev pravnega posla ali veljavno sprejetje sklepa skupščine ali drugega pristojnega organa družbe pridobiti predhodno soglasje pristojnega ministrstva oziroma Ministrstva za kulturo (58. člen Zakona o medijih).

Način izvedbe

Postopek izvajamo prek spletnega portala eUprava, do katerega vodi povezava v desnem stolpcu. Tam boste našli vlogo in vse druge informacije.