Skoči do osrednje vsebine

V novoustanovljenem Direktoratu za razvoj kulturnih politik bomo oblikovali informirane, strokovno podprte in vključujoče razvojne kulturne politike. Cilj je vzpostaviti sistematičen in načrten razvoj kulturnih politik, da bo lahko kulturni in ustvarjalni sektor v Sloveniji dosegal vrhunske standarde ob boku primerljivih držav Evropske unije in širše regije.

Cilj direktorata je oblikovanje informiranih, strokovno podprtih in vključujočih razvojnih kulturnih politik. Politik, ki bodo delovale demokratično in transparentno v odnosu do javnosti, zagotavljale dostopnost kulturnih dobrin, vzpostavile pogoje za smotrno porabo javnih financ in izvajanje javnega interesa v kulturi, nudile platformo za medsektorsko povezovanje, vpeljevale sodobne modele upravljanja v kulturi v sozvočju s trajnostnim zelenim razvojem, socialno in medgeneracijsko solidarnostjo ter enakostjo spolov. V samem temelju novega direktorata pa je ustvarjanje vozlišč za strukturiran dialog z deležniki znotraj in zunaj kulturnega polja.

Organizacijske enote direktorata