GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Službi za notranjo revizijo opravljamo neodvisne redne in izredne notranje revizije z namenom zagotavljanja spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti pri delovanju organizacijskih enot ministrstva, vključno z organoma v sestavi.

Pri tem presojamo, ali bodo cilji ministrstva doseženi in tveganja ustrezno obvladana. Zaposlenim nudimo nasvete za stalno izboljševanje poslovanja z vidika preprečevanja oziroma manjšanja možnosti napak pri doseganju zastavljenih ciljev.