Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Službi za slovenski jezik proučujemo jezikovni položaj v Sloveniji in svetu, razvijamo izhodišča in programe za jezikovno politiko ter pomagamo državljanom, da dobijo odgovore, ki se nanašajo na jezikovna vprašanja.

Sodelujemo z znanstvenimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami, društvi in posamezniki, ki se ukvarjajo z jezikovnimi vprašanji, ter primerljivimi organizacijami iz drugih držav.

Organiziramo javne razprave in posvete o aktualnih jezikovnopolitičnih vprašanjih, spremljamo problematiko zamejstva in izseljenstva financiramo raziskave na področju slovenskega jezika.

S finančno podporo projektom s svojega področja skrbimo za uveljavljanje, promocijo in razvoj slovenskega jezika ter uresničevanje državnega programa za jezikovno politiko.

Pripravljamo in pošiljamo tudi pojasnila o slovenski knjižni normi, zapisani v sprejetih priročnikih, pošiljamo informacije o možnostih jezikovnega izpopolnjevanja odraslih ter jezikovnih pravicah državljanov Republike Slovenije in tujcev na območju Slovenije.

Obravnavamo pripombe in pritožbe pravnih oseb in državljanov v zvezi z rabo slovenščine kot uradnega jezika, pri obravnavi kršitev zakonskih predpisov o rabi jezika pa sodelujemo s pristojnimi inšpektorati.

Področje in teme

  • Slovenski jezik

    Javna raba jezika, pojasnila o jezikovnih pravicah in jezikovni pravilnosti, jezikovno izobraževanje, bralna pismenost, digitalizacija slovenščine, posveti, razprave

  • Javna raba jezika

    Spremljamo izvajanje Zakona o javni rabi slovenščine, ki določa temeljna pravila o rabi slovenščine kot uradnega jezika v Republiki Sloveniji. Pri uradnem delovanju, v poslovni komunikaciji, na javnih prireditvah, skratka v javnem življenju, je prva izbira slovenski jezik, na območjih občin, v katerih živita italijanska in madžarska narodna skupnost, pa poleg slovenščine še italijanščina oziroma madžarščina. Javno rabo slovenščine na posameznih področjih javnega sporazumevanja podrobneje določajo tudi področni zakoni. V Službi za slovenski jezik pomagamo državljanom, da dobijo odgovore na vprašanja o javni rabi jezika.

  • Digitalizacija slovenščine

    Za dolgoročno ohranitev jezika je ključna njegova digitalizacija. Privlačni in konkurenčni v globalno delujočem svetu bodo namreč le jeziki, ki se bodo uporabljali tudi na spletu. Digitalizacija omogoča sporazumevanje, sodelovanje, poslovanje, izmenjavo znanja ter udeleževanje v družabnih in političnih razpravah ne glede na jezikovne meje ali obvladovanje računalnika, sporazumevanje s stroji, v pomoč pa je tudi osebam s posebnimi potrebami, zato spodbujamo digitalizacijo jezika in razvoj jezikovnih tehnologij.

Projekti

  • Pri oblikovanju nove Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025 smo želeli, da začrtani ukrepi in strokovne smernice predstavljajo aktualne jezikovne potrebe različnih skupin uporabnikov, zato smo v nastanek strateškega dokumenta vključili predstavnike zainteresirane in strokovne javnosti.