Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V Službi za slovenski jezik proučujemo jezikovni položaj v Sloveniji in svetu, razvijamo izhodišča in programe za jezikovno politiko ter pomagamo državljanom, da dobijo odgovore, ki se nanašajo na jezikovna vprašanja.

Sodelujemo z znanstvenimi, izobraževalnimi in drugimi organizacijami, društvi in posamezniki, ki se ukvarjajo z jezikovnimi vprašanji, ter primerljivimi organizacijami iz drugih držav.

Organiziramo javne razprave in posvete o aktualnih jezikovnopolitičnih vprašanjih, spremljamo problematiko zamejstva in izseljenstva financiramo raziskave na področju slovenskega jezika.

S finančno podporo projektom s svojega področja skrbimo za uveljavljanje, promocijo in razvoj slovenskega jezika ter uresničevanje državnega programa za jezikovno politiko.

Pripravljamo in pošiljamo tudi pojasnila o slovenski knjižni normi, zapisani v sprejetih priročnikih, pošiljamo informacije o možnostih jezikovnega izpopolnjevanja odraslih ter jezikovnih pravicah državljanov Republike Slovenije in tujcev na območju Slovenije.

Obravnavamo pripombe in pritožbe pravnih oseb in državljanov v zvezi z rabo slovenščine kot uradnega jezika, pri obravnavi kršitev zakonskih predpisov o rabi jezika pa sodelujemo s pristojnimi inšpektorati.

Iskalnik