GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Spremljamo izvajanje Zakona o javni rabi slovenščine, ki določa temeljna pravila o rabi slovenščine kot uradnega jezika v Republiki Sloveniji. Pri uradnem delovanju, v poslovni komunikaciji, na javnih prireditvah, skratka v javnem življenju, je prva izbira slovenski jezik, na območjih občin, v katerih živita italijanska in madžarska narodna skupnost, pa poleg slovenščine še italijanščina oziroma madžarščina. Javno rabo slovenščine na posameznih področjih javnega sporazumevanja podrobneje določajo tudi področni zakoni. V Službi za slovenski jezik pomagamo državljanom, da dobijo odgovore na vprašanja o javni rabi jezika.

Omejitev rabe slovenščine na javnih prireditvah

Izjemo o omejitvi rabe slovenščine na mednarodnih prireditvah, ki se financirajo iz javnih sredstev, lahko dovoli minister oziroma ministrica, če gre za prireditev, ki je namenjena predvsem tujim nastopajočim ali predvsem tujemu občinstvu. Ob oddaji vloge, za katero ni predpisanega obrazca, morate predložiti naslednje informacije:

  • naziv in uradni naslov izvajalca prireditve, morebitni naslov za vročanje, financer prireditve,
  • ime, lokacija, datum in čas prireditve,
  • vsebina prireditve, komu je namenjena,
  • razlogi, zaradi katerih vlagate prošnjo za omejitev rabe slovenščine, in dokazila zanje (npr. seznam tujih predavateljev).

Mnenja o vpisu pravnih oseb zasebnega  prava v register

Na prošnjo pravne osebe zasebnega prava ali upravne enote pripravljamo mnenja o ustreznosti imena pri vpisu v register. Stranke spodbujamo, naj tudi v primeru, ko na voljo (še) ni ustreznega slovenskega prevoda tujega izraza, poskusijo najti slovenske besede, ki bi ga opisale, saj bi s tem pokazale svojo skrb in zavzetost za slovenski jezik. Obenem pa bi pripomogle k temu, da se pravočasno uveljavi ustrezen slovenski izraz oziroma besedna zveza.

Pojasnila o jezikovnih pravicah in sodelovanje s pristojnimi inšpektorati

Obravnavamo pripombe in pritožbe pravnih oseb in državljanov v zvezi z rabo slovenščine kot uradnega jezika ter pripravljamo pojasnila. Pri obravnavi kršitev zakonskih predpisov o rabi jezika  aktivno sodelujemo z Inšpektoratom Republike Slovenije za kulturo in medije,Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije in drugimi inšpektorati oziroma organi, ki so pristojni za inšpekcijski nadzor Zakona o javni rabi slovenščine.

Druga pojasnila

  • Pripravljamo odgovore na vprašanja oziroma pobude državljanov, ki jih objavlja portal predlagamvladi.si.
  • Več odgovorov na pogosta vprašanja o položaju in rabi slovenščine je na portalu Jezikovna Slovenija (zavihek Vprašanja – odgovori).