Skoči do osrednje vsebine

Slovenščina je uradni in državni jezik Republike Slovenije. Obenem je materni jezik približno 2,4 milijona ljudi, pri čemer jih približno 1,85 milijona živi v Sloveniji. Slovenski jezik je notranje celovit, družbeno in strukturno neokrnjen ter razvojno odprt. Želimo, da tak tudi ostane, zato zagotavljamo, da se slovenščina uporablja in neprestano razvija na vseh področjih javnega življenja v naši državi ter tudi v tujini.

Posebnosti slovenskega jezika

  • je južnoslovanski jezik in eden redkih indoevropskih jezikov, ki je ohranil dvojino;
  • abeceda ima 25 črk, s katerimi se zapisuje 29 glasov;
  • pozna tri slovnična števila;
  • ima šest sklonov z osmimi sklanjatvami in tremi slovničnimi spoli;
  • ima več kot 40 narečij.

Slovenščina danes

Po osamosvojitvi se je slovenščina takoj popolnoma uveljavila tudi v vojski, carini in državniškem protokolu, njena raba se sproti širi na nova področja, ki se odpirajo z družbenim in tehnološkim razvojem: prevajanje mednarodnih tehničnih standardov, elektronska pošta in predstavitvene strani na internetu, črkovalnik in Slovar slovenskega knjižnega jezika na spletu, razvojni programi za strojno prevajanje ter strojno analizo in sintezo slovenskega govora.

Enega večjih izzivov je slovenščini na začetku 21. stoletja prineslo vključevanje Slovenije v Evropsko unijo, s katerim je slovenščina dobila status enega od njenih uradnih jezikov.