Skoči do osrednje vsebine

Znamka Slovenije: I feel Slovenia

I feel Slovenia je nacionalna znamka Slovenije. Z njo se naša država predstavlja doma in po svetu, krepi svojo prepoznavnost, simbolni položaj, ugled in vpliv v mednarodnem prostoru.

Nacionalna znamka pomaga državam do večjega turističnega obiska, k okrepitvi neposrednega tujega vlaganja in gospodarskega povezovanja, tesnejšemu kulturnemu sodelovanju, predvsem pa k večjemu ugledu po svetu. A znamka države pomeni še več – z njo tudi prebivalci začutimo in kažemo svojo pripadnost državi.

O znamki

Slovenija se v svetu in doma predstavlja z nacionalno znamko I feel Slovenia. Nastala je z željo po povečanju konkurenčnosti Slovenije na različnih področjih. Z njo se naša država v tujini in doma predstavlja od leta 2007. 

I feel Slovenia odraža identiteto Slovenije in Slovencev. Sorazmerno z obsegom uporabe znamke se povečuje njena moč, zato je pomembno koordinirano upravljanje znamke, ki bo zagotavljala celovitost učinkovanja vseh akterjev. V imenu Republike Slovenije z njo upravlja in zanjo skrbi Urad vlade za komuniciranje.

Tudi slogan znamke ni naključen: Slovenije namreč ni mogoče preprosto prikazati s podobo, temveč jo je treba občutiti in doživeti – z besedo, zvokom, barvo, dotikom, dejanjem in izkušnjo. I feel Slovenia izraža čustva in v tem se razlikuje od znamk drugih držav.

Kaj je znamka I feel Slovenia?

 • Predstavlja Slovenijo doma in na tujem.
 • Pomeni vse dobro iz Slovenije in v njej.
 • Je slogan, ki je postal znamka.
 • Oznanja slovenski izvor.
 • Je prijaznejša oblika zapisa »Made in Slovenia«.

Zakaj Slovenija potrebuje znamko?

V globaliziranem svetu se tudi države srečujejo s povečano konkurenco in z različnimi učinki ter posledicami globalne družbe. Močna državna znamka daje državi ter izdelkom in storitvam, ki iz nje prihajajo, dodatno moč. Močne in uspešne so znamke tistih držav, ki so dobro sprejete med svojimi uporabniki, najprej med prebivalci države, obiskovalci, turisti, vlagatelji, mediji itd. Uspeh znamke pa je neločljivo povezan s podobo oz. verodostojnostjo države doma in na tujem. Zato si tudi Slovenija s pomočjo nacionalne znamke krepi svojo podobo in ugled navzven.

S pomočjo nacionalne znamke lahko ustvarjamo višje dodane vrednosti vseh, ki na domačih ali tujih trgih realizirajo določeno pojavnost – gospodarski subjekti, kmetijski proizvajalci, znanstveniki, kulturniki, umetniki in tudi športniki.

Kako je znamka nastala?

Pri snovanju znamke Slovenije so sodelovali predstavniki različnih področij – gospodarstva, turizma, kulture, znanosti, športa, politike in javnosti. S tem smo poskušali doseči, da znamka zares izraža vse tisto, kar Slovenija je. Širok pristop do zasnove jedra znamke zagotavlja, da Slovenci poznamo njeno vsebino, da odseva tudi to, kar smo in kar v življenju počnemo, v čem smo dobri, kje so naše prednosti in kaj vse smo kot narod sposobni doseči.

Jedro znamke

Zelena je osnova znamke I feel Slovenia. V Sloveniji je zelena več kakor le barva – je »slovenska zelena«, ki izraža ravnotežje med umirjenostjo narave in prizadevnostjo Slovencev. Je ključni prepoznavni element znamke. Govori o neokrnjeni naravi in naši odločenosti, da jo kot tako tudi ohranimo oz. da naš razvoj načrtujemo sonaravno.

Izbira zelene barve je jasna – odseva veliko gozdnatost Slovenije (kar dve tretjini naše države prekrivajo gozdovi), neokrnjeno naravo in naše prizadevanje, da taka tudi ostane. Simbolizira ravnotežje življenjskega sloga, ki združuje prijetno vznemirjenost, s katero uresničujemo osebne želje, s skupno vizijo, da gremo naprej z naravo. Slovenska zelena zaznamuje tudi našo usmerjenost v elementarno, v to, kar čutimo pod svojimi rokami. Potrjuje skladnost vseh čutov, s katerimi doživljamo Slovenijo.

Identiteta znamke Slovenije

Osnovne prvine zgodbe slovenske znamke, na katerih temelji njena identiteta, so:

 • gorečnost do vsega, kar imamo radi;
 • Slovenija je drugačna in to lahko občutiš;
 • Slovenija spodbuja, da se začneš ukvarjati s tistim, kar te veseli;
 • naša vizija je zelena butičnost;
 • naše poslanstvo je jasno – naprej z naravo (sonaravni razvoj);
 • inovativnost;
 • kreativnost.

Navedene prvine so skupne vsem področjem ter so tudi skupni imenovalec Slovencev in Slovenije, dajejo jim prav poseben pečat. Z njimi in njihovim križanjem se ustvarjajo usklajene zgodbe in se gradi slovensko doživetje, ki ga v delih že živimo oz. kaže na skupne želje glede razvoja naše države.

Jedro identitete znamke I feel Slovenia izraža ravnotežje med umirjenostjo narave in prizadevnostjo Slovencev. Osnova znamke je slovenska zelena, kar odraža veliko gozdnato pokritost Slovenije, neokrnjeno naravo in našo osredotočenost, da jo tako tudi ohranimo. Simbolizira ravnovesje življenjskega sloga, ki združuje prijetno vznemirjenost, s katero zasledujemo osebne želje, s skupno vizijo, da gremo naprej, z naravo. Slovenska zelena opisuje tudi našo usmerjenost v elementarno, v to, kar čutimo pod svojimi rokami. Elementi identitete znamke Slovenije so skupni vsem področjem in odražajo skupni imenovalec Slovencev in Slovenije.

Vizija znamke

Želimo postati država, ki bo zgled kakovosti življenja. To poskušamo doseči z usmeritvijo v organski razvoj, ki je jedro naše vizije, in sicer s posebno, nišno gospodarsko usmeritvijo in krožno gospodarstvo. Podpiramo tehnološki napredek z upoštevanjem narave.

S prizadevnostjo se lotevamo poslovnih ciljev, pri čemer je ena izmed ključnih vrednot odgovornost. Želimo si vlaganja v dejavnosti, v katerih smo najboljši, pri tem pa podpirati inovativnost, ustvarjalnost, znanje in slovenske primerjalne prednosti.

Uporaba znamke

Moč znamke je tudi v motivaciji prebivalcev države, da znamko uporabljajo, živijo in jo s tem krepijo. Znamka Slovenije bo namreč toliko močnejša, kolikor bolj pogosto in enovito jo bomo uporabljali.

Kot njeni skrbniki zato spodbujamo in podpiramo njeno uporabo v promocijske namene. Če jo bomo uporabljali in vsak dan živeli na nam lastni način, bomo tudi tujim partnerjem, obiskovalcem, turistom, tujim politikom, svetovnim uporabnikom medijev in drugi javnosti dali jasno sliko o Sloveniji. Pokazali bomo, kje so njene prednosti in razlike od drugih držav ter ji tako dali pravo vrednost. Le tako  nas bodo tudi drugi lahko začutili, le tako bo Slovenija postala poznana, cenjena in vrednotena po tem, kar smo. Z uporabo znamke lahko k temu pripomoremo vsi državljani.

Slovenijo imamo radi – kaj bomo storili, da se bo to videlo?

Z vsakodnevnim podoživljanjem in uporabo znamke I feel Slovenia na različnih področjih bomo torej širili jasno sliko o naši viziji ter prednostih, vizijah in značilnostih Slovenije.

Identiteta znamke Slovenije, priporočene smernice in mogoči načini njene uporabe so navedeni v Priročniku znamke Slovenije in Priročniku celostne grafične podobe znamke Slovenije.

Priročnik znamke Slovenije opisuje njeno vsebino, predstavlja in zapoveduje načine njene uporabe, vključno s smernicami za uporabo gesla in logotipa. Namenjen je vsem, ki želijo uporabiti znamko Slovenije.

Uporaba znamke je brezplačna. Vsak uporabnik jo bo udejanjal drugače, a pomembno je vedeti: znamke in njenega znaka ni dovoljeno spreminjati. Znamko I feel Slovenia lahko v promocijske namene uporabljajo vsi, a morajo za to pridobiti dovoljenje oziroma soglasje njenega skrbnika.

Naziv storitve Institucija
Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje