Skoči do osrednje vsebine

Slovenija leži na stičišču alpskega, sredozemskega, panonskega in dinarskega sveta. Raznovrstnost na tako majhnem prostoru dopolnjuje ohranjena narava; več kot polovico Slovenije pokrivajo gozdovi, več kot tretjina ozemlja spada v območje Natura 2000. Slovenija je zelena, kreativna, pametna država in članica Evropske unije, ki zna ohranjati svojo identiteto. Na prostem trgu temelječe gospodarstvo je dinamično, digitalizirano, inovativno in usmerjeno v trajnostni razvoj. Ponosni smo na vrhunske slovenske dosežke v športu, naprednih tehnologijah in znanosti ter na živahno umetniško ustvarjanje in z ljubeznijo ohranjeno dediščino.

Uradno ime: Republika Slovenija

Glavno mesto: Ljubljana

Druga večja mesta: Maribor, Celje, Kranj, Velenje, Koper, Novo mesto, Ptuj, Nova Gorica, Murska Sobota, Jesenice, Trbovlje

Jezik: slovenščina, na narodnostno mešanih območjih tudi italijanščina in madžarščina

Valuta: evro

Politična ureditev: demokratična republika, ki temelji na načelu razdelitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno; najvišji zakonodajni organ je državni zbor

Število prebivalcev: 2 108 732 (julij 2022) 

Površina kopnega: 20 271 km2

Dolžina meje na kopnem: 1 322 km: 318 km z Avstrijo, 232 km z Italijo, 100 km z Madžarsko ter 672 km s Hrvaško

Dolžina obale: 47 km

Najvišji vrh: Triglav (2 864 m)

Največje jezero: Cerkniško jezero (26 km2)

Najdaljša reka: Sava (221 km)

Najdaljša podzemna jama: Postojnska jama (19,5 km)

Največje zavarovano območje narave: Triglavski narodni park (83,982 ha)

Povprečna starost prebivalca: 43,8 leta (januar 2022)

Najpogostejše moško ime: Franc

Najpogostejše žensko ime: Marija

Najpogostejši priimek: Novak