Skoči do osrednje vsebine

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

  • Organizacija združenih narodov je 12. maj razglasila za mednarodni dan zdravja rastlin, s katerim želi poudariti pomen ohranjanja zdravih rastlin za naše vsakdanje življenje. Zdrave rastline so osnovni pogoj za življenje, z rastlinami pridobimo večino hrane in krme, zagotavljajo kisik za dihanje ter skrbijo za ustrezno delovanje ekosistemov.

  • Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) v zadnjem času beleži porast nedovoljene trgovine s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS), zlasti prek tujih spletnih portalov. Uporaba FFS, ki nimajo dovoljenja za promet in uporabo na območju Republike Slovenije, lahko pomeni nevarnost za zdravje ljudi in okolje.

  • S 1. majem 2024 se v Republiki Sloveniji spreminja sistem identifikacije in registracije prašičev, ki bo pomagal varovati zdravje ljudi in živali ter omogočil učinkovito izvajanje kmetijske politike. Centralni register prašičev bo omogočal sledljivost živali in obvladovanje nalezljivih bolezni.

Novice

Dogodki

  do
Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 121, Ljubljana

Strokovno srečanje Zdravje rastlin, naša skupna skrb

V počastitev mednarodnega dneva zdravja rastlin in ob začetku kampanje ozaveščanja o zdravju rastlin v Evropski uniji v letu 2024 vabimo na strokovno srečanje Zdravje rastlin, naša skupna skrb.

Nevarni in neskladni izdelki

Na seznamu najdete zadnja obvestila Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede živilskih in krmnih izdelkov na slovenskem trgu, ki

  • so nevarni za uporabo in so zato ponudniki sami sprejeli ustrezne ukrepe oziroma so jim to odredili nadzorni organi;
  • so na podlagi uradnega nadzora ocenjeni kot neskladni, a so kljub temu varni za uporabo.

Pri vsakem izdelku najdete navodilo, kako ravnati, če imate izdelek doma.
 

Naziv proizvoda Datum Priporočila uporabniku

17. 05. 2024

Živilu je pretekel rok uporabe. V primeru, da imajo živilo zamrznjeno, potrošnikom svetujemo, da živilo ne zaužijejo temveč ga  zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa.

16. 05. 2024

Potrošniki lahko živilo vrnejo na mesto nakupa.

16. 05. 2024

Proizvod ni primeren za prehrano živali.