Skoči do osrednje vsebine

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Novice

  • Pojasnila UVHVVR in MKGP glede postopkov v primeru odvzema goveda

    Vezano na inšpekcijski postopek izredne verifikacije na področju zaščite živali na Območnem uradu (OU) Novo mesto, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) dodatno pojasnjuje nekatera dejstva. V javnosti so se namreč pojavila vprašanja in napačna navajanja oz. zavajajoča prikazovanja nekaterih dejstev glede postopka odvzema govedi na kmetiji Možgan.

  • Poročilo izredne verifikacije na področju zaščite živali

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) se je seznanila s poročilom izredne verifikacije na področju zaščite živali na Območnem uradu (OU) Novo mesto, ki jo je izvedla interna komisija UVHVVR.

  • Rezultati vzorčenja tal pri nadzoru dobre kmetijske prakse na vodovarstvenih območjih

    Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) - Inšpekcija za kmetijstvo je izvedla vzorčenje tal na najožjih vodovarstvenih območjih glede prepovedane rabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS), prisotnosti težkih kovin in nitratov ter uporabe digestata pri gnojenju kmetijskih zemljišč.