GOV.SI

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

  • Konec julija je bila afriška prašičja kuga (APK) potrjena na Slovaškem. V začetku avgusta je bolezen potrdila tudi Srbija pri domačih prašičih. Zaradi pojava APK v Srbiji je Evropska komisija sprejela določene zaščitne ukrepe.

Aktualno

  • Obrati, kjer je bilo izvedeno preventivno preverjanje mikrobiološke in kemijske varnosti pošiljk zamrznjenega mesa in mesnih pripravkov iz Poljske

    Objavljamo seznam obratov, kjer je bilo z začetku februarja letos izvedeno preventivno preverjanje mikrobiološke in kemijske varnosti pošiljk zamrznjenega mesa in mesnih pripravkov. Poleg že znanih obratov, kjer so bili neskladni rezultati, so na seznamu tisti obrati, kjer je bilo predhodno pridobljeno soglasje za objavo mest vzorčenja kljub temu, da so vsi rezultati analiz skladni.

  • Sprememba seznama tretjih držav

    Dne 12. junija je bila sprejeta Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1293 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 577/2013 glede seznama ozemelj in tretjih držav iz Priloge II ter vzorca veterinarskega spričevala za pse, mačke in bele dihurje iz Priloge IV (UL EU L 204, z dne 2. 8. 2019). Med drugim uredba določa, da se Norveška črta iz seznama tretjih držav v delu I priloge II - ker je bila Uredba 577/2013 vključena v Sporazum o EGP in se v celoti uporablja za Norveško na enak način kot za EU. 

  • Zaščitni ukrepi zaradi pojava afriške prašičje kuge v Srbiji

    Zaradi pojava afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v Srbiji je Evropska komisija sprejela določene zaščitne ukrepe.