Skoči do osrednje vsebine

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

  • Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo (UVHVVR) je danes predstavila ugotovitve nadzora nad ostanki pesticidov v živilih, opravljene v zadnjem obdobju. Ugotovitve so predstavila Vida Znoj, v. d. generalne direktorice UVHVVR in Fabian Kos, direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin s sodelavko mag. Nadjo Škrk.

  • Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja vinogradnike, da je za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice nujno, da redno pregledujejo vinograde, brajde in ohišnice ter čim prej odstranijo trse z znaki okužbe. Okužene trse je najlažje prepoznati v poletnem času.

  • Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vinogradnike na okuženih območjih zlate trsne rumenice obvešča, da bodo upravičeni do finančnega nadomestila za odstranjene trse v vinogradih, ki imajo do 20 odstotkov trsov s simptomi zlate trsne rumenice. Vloge bodo lahko od 10. do 31. oktobra vložili na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Novice