Skoči do osrednje vsebine

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

 • Združeni narodi so 12. maj razglasili za mednarodni dan zdravja rastlin, predvsem z namenom globalnega ozaveščanja o tem, kako lahko varovanje zdravja rastlin pomaga ohranjati biotsko raznovrstnost in naravo ter spodbujati gospodarski razvoj. Bolezni in škodljivci rastlin se lahko širijo na različne načine, tudi s potniško prtljago. Zato - ne tvegajte in ne prinašajte rastlin iz tujine ter tudi tako pomagajte ohraniti naše rastline zdrave!

 • Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča, da so zaradi ugodne epizootiološke situacije preklicani ukrepi zaradi pojavov visoko patogene aviarne influence pri prostoživečih pticah.

 • Od 28. do 29. marca je v Bruslju potekalo zasedanje vodij veterinarskih služb (angleško Chief veterinary officers - CVO), ki se ga je udeležil tudi generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Matjaž Guček.

Aktualno

 • Izvajanje nadzora nad prodajalci sezonskega sadja in zelenjave na stojnicah

  Zaradi stalne problematike pri izpolnjevanju zahtev različne zakonodaje  inšpekcijske službe, s pristojnostmi za nadzor nad prodajo sadja in zelenjave na stojnicah, tudi v letošnjem letu že opravljajo nadzore. Prav tako so se dogovorile tudi za skupne nadzore. Poseben poudarek je namenjen  prodajalcem, ki prodajo vršijo ob cestah.

  V nadzorih, ki se bodo izvajali preko celega leta, bodo sodelovali inšpektorji Finančne uprave RS (FURS), Tržnega inšpektorata RS (TIRS), Uprave za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Inšpektorata za infrastrukturo (IRSI) ter Urada za meroslovje (MIRS).

 • Podaljšanje prehodnih ukrepov glede zahtev pri uvozu v Združeno kraljestvo

  Vlada Združenega kraljestva (ZK) je sprejela odločitev o podaljšanju prehodnih ukrepov pri uvozu v ZK. Dodatne zahteve glede izvajanja veterinarskega in fitosanitarnega nadzora nad določenimi pošiljkami, ki se uvažajo v ZK, ter obveznosti glede veterinarskih in fitosanitarnih spričeval, naj bi namesto 1. julija 2022 pričele veljati šele konec leta 2023. Nadzor, ki se že izvaja in že veljavne zahteve glede najave in spremljajoče dokumentacije, pa ostanejo nespremenjeni.

 • Podjetje Ferrero je začasno ustavilo proizvodnjo v svojem obratu v Belgiji in razširilo odpoklic

  Včeraj je zastopnik proizvajalca Ferrero za Slovenijo (Ferrero Hrvaška) obvestil Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) o zadnjih ugotovitvah oblasti pristojnih za nadzor nad varno hrano v njihovem belgijskem obratu, v katerem proizvaja določen nabor čokoladnih izdelkov. Informacijo o tem je UVHVVR prejela tudi preko EU RASFF sistema. Zaradi pojava zastrupitev povezanih z uživanjem izdelkov proizvedenih v tem obratu ter na podlagi ugotovitev nadzora, je podjetje Ferrero začasno ustavilo delovanje svoje belgijske tovarne, ki se nahaja v mestu Arlon. Takoj je stekel tudi odpoklic vseh izdelkov vseh lotov, ki so se tam proizvajali.