Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Lastniki hišnih živali naj pred potovanjem v tretje države preverijo pogoje potovanja in vrnitve

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) lastnike psov, mačk in belih dihurjev poziva, naj pred potovanjem z živaljo v države zunaj Evropske unije (EU) preverijo, kateri zdravstveni pogoji se zahtevajo za vstop v državo, v katero potujejo, in ob vrnitvi v EU.

 • Zaradi novih primerov aviarne influence sprejet ukrep za preprečitev širjenja bolezni

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča, da je zaradi novih primerov visoko patogene aviarne influence pri divjih pticah v občinah Markovci, Hajdina in Ptuj Državno središče za nadzor bolezni na območju prizadetih občin prepovedalo rejo perutnine na prostem.

 • Prvič letos potrjena visoko patogena aviarna influenca pri labodih grbcih v občini Markovci

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča rejce perutnine in ptic v ujetništvu, da se je pri labodih grbcih v Sloveniji ponovno pojavila visoko patogena aviarna influenca. Danes je Nacionalni veterinarski inštitut UVHVVR obvestil o pozitivnih rezultatih preiskav na visoko patogeno aviarno influenco H5N1 pri osmih labodih grbcih, najdenih v občini Markovci.

 • Izobraževanje za izvoznike živali in blaga, ki izvažajo v Združeno kraljestvo (Veliko Britanijo)

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin organizira izobraževanje za izvajalce dejavnosti, ki izvažajo živali in blago v Združeno kraljestvo (Veliko Britanijo) zaradi sprememb, ki bodo vstopile v veljavo po 31. januarju 2024.

 • Objavljena uredba in pravilnik o zaščiti živali med prevozom

  V Uradnem listu RS sta bila na temo prevoza živali objavljena dva nova predpisa in sicer Uredba o izvajanju uredb (ES) in (EU) o zaščiti živali med prevozom in Pravilnik o izvajanju uredbe (ES) o zaščiti živali med prevozom.

 • Previdno pri nakupu lesenega pakirnega materiala

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča podjetja, ki pri svojem poslovanju uporabljajo lesen pakirni material (LPM), na pojav večjega števila ponarejenih palet, ki so označene po Mednarodnemu standardu za fitosanitarne ukrepe številka 15 (ISPM 15) in z drugimi licenčnimi oznakami, čeprav pogojev za to ne izpolnjujejo.

 • Direktor inšpekcije Kos predstavil podrobnosti inšpekcijskega postopka glede odvzema goveda

  Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos je danes predstavil podrobnosti inšpekcijskega postopka v primeru odvzema govedi na območju Leskovca pri Krškem.

 • V postopku odvzema govedi pri Krškem stranki danes vročena nova odločba

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je danes stranki v inšpekcijskem postopku odvzema govedi na območju Leskovca pri Krškem vročila novo odločbo. Drugostopenjski organ je namreč po pritožbi stranke odločil, da se stranki ugodi ter se ustna odločba na zapisnik odpravi in zadeva vrne prvostopenjskemu organu v ponovno odločanje.

 • (Po)skrbimo za domače živali v mrzlih dneh!

  Slovenijo je zajel mraz s temperaturami pod lediščem, ki naj bi po napovedih meteorologov trajal še vsaj do konca tega tedna. Zato Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) opozarja lastnike in skrbnike živali, da ustrezno poskrbijo zanje tako, da jim omogočijo ustrezne pogoje za preživetje.

 • Z novim letom objava informacij o umikih oziroma odpoklicih na portalu Nevarni in neskladni izdelki

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) z novim letom objavlja informacije o umikih oziroma odpoklicih živil na portalu Nevarni in neskladni izdelki, kjer objavljata tudi Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (ZIRS) in Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS).

 • Zaključena izredna verifikacija uradnega nadzora na področju zaščite živali

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je zaključila z izvedbo izredne verifikacije oziroma preverjanja zagotavljanja učinkovitosti, primernosti, nepristranskosti, kakovosti in doslednosti uradnega nadzora na področju zaščite živali v Območnem uradu UVHVVR Novo mesto v zvezi z odvzemom živali na kmetijskem gospodarstvu na območju Leskovca pri Krškem.

 • (Po)mislimo na živali – ne uporabljajmo pirotehničnih sredstev

  Bližajo se praznični dnevi, ki so povezani tudi z uporabo pirotehničnih sredstev. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zato opozarja, da uporaba pirotehničnih sredstev, med drugim, po nepotrebnem vznemirja živali in lahko povzroča tudi trpljenje živali.

 • Nov pristop za uvoz blaga v Združeno kraljestvo, ki se bo postopoma uvajal od konca januarja 2024

  V avgustu 2023 je vlada Združenega kraljestva pripravila dokument, v katerem so podrobneje določili časovnico za pričetek izvajanja uradnega nadzora pri uvozu pošiljk živali, živil živalskega izvora in živalskih stranskih proizvodov ter kategorizacijo živali in blaga glede na tveganje za prenos bolezni na ljudi in živali.

 • Rok za izvedbo nujnega biovarnostnega ukrepa zaradi afriške prašičje kuge se izteka konec decembra

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča rejce prašičev, da se rok za vzpostavitev nujnega ukrepa v zvezi z biovarnostjo zaradi povečanega tveganja za vnos afriške prašičje kuge v obrate z gojenimi prašiči izteka konec decembra. Sklep je bil v Uradnem listu št. 100/2023 objavljen 29. septembra 2023.

 • Svet EU za kmetijstvo in ribištvo o novih genomskih tehnikah in označevanju porekla medu

  Svet je obravnaval kompromisni predlog uredbe o novih genomskih tehnikah ter opravil razpravo glede označevanja porekla mešanice medu. Na zasedanju, ki se ga je drugi dan udeležila državna sekretarka Eva Knez, so obravnavali predlog uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev, seznanili pa so se tudi z razmerami na kmetijskih trgih in z izvajanjem strateških načrtov SKP.

 • Pojasnila UVHVVR in MKGP glede postopkov v primeru odvzema goveda

  Vezano na inšpekcijski postopek izredne verifikacije na področju zaščite živali na Območnem uradu (OU) Novo mesto, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) dodatno pojasnjuje nekatera dejstva. V javnosti so se namreč pojavila vprašanja in napačna navajanja oz. zavajajoča prikazovanja nekaterih dejstev glede postopka odvzema govedi na kmetiji Možgan.

 • Poročilo izredne verifikacije na področju zaščite živali

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) se je seznanila s poročilom izredne verifikacije na področju zaščite živali na Območnem uradu (OU) Novo mesto, ki jo je izvedla interna komisija UVHVVR.

 • Rezultati vzorčenja tal pri nadzoru dobre kmetijske prakse na vodovarstvenih območjih

  Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) - Inšpekcija za kmetijstvo je izvedla vzorčenje tal na najožjih vodovarstvenih območjih glede prepovedane rabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS), prisotnosti težkih kovin in nitratov ter uporabe digestata pri gnojenju kmetijskih zemljišč.

 • Pojasnilo o plačevanju oskrbnine za trajno odvzete rejne živali

  Glede na določene napačne informacije o plačevanju oskrbnine za trajno odvzete rejne živali, ki se pojavljajo v medijih, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) pojasnjuje naslednje:

 • Direktor inšpekcije, pristojne za veterinarstvo, Fabian Kos o odvzemu govedi pri Krškem

  Z namenom predstavitve objektivnih informacij o primeru odvzema govedi na kmetiji v Leskovcu pri Krškem je direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Fabian Kos danes pojasnil splošne okoliščine glede inšpekcijskega postopka ter glede ravnanja inšpekcije v smislu nadzorstvene funkcije v zvezi s predmetnim postopkom odvzema.