Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Danes obeležujemo svetovni dan boja proti steklini

  Svetovni dan boja proti steklini je namenjen ozaveščanju, preprečevanju ter zavzemanju za odpravo stekline po vsem svetu, hkrati pa tudi združevanju ljudi, organizacij in deležnikov v boju proti steklini. Zadnji primer stekline pri živalih v Sloveniji je bil ugotovljen leta 2013 pri lisici. Slovenija ima priznan status države, proste stekline. Prizadevajmo si, da tako tudi ostane.

 • Visoko patogena aviarna influenca pri štorklji v ZOO Ljubljana

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) sporoča, da je bila visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N1 potrjena pri štorklji v ZOO Ljubljana. Obiskovalce ljubljanskega živalskega vrta pozivajo, da upoštevajo navodila živalskega vrta glede biovarnostnih ukrepov zaradi preprečevanja širjenja bolezni.

 • Predstavljene ugotovitve nadzora nad ostanki pesticidov v živilih

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo (UVHVVR) je danes predstavila ugotovitve nadzora nad ostanki pesticidov v živilih, opravljene v zadnjem obdobju. Ugotovitve so predstavila Vida Znoj, v. d. generalne direktorice UVHVVR in Fabian Kos, direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin s sodelavko mag. Nadjo Škrk.

 • Visoko patogena aviarna influenca pri labodih grbcih v Mestni občini Ljubljana

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) sporoča, da je bila visoko patogena aviarna influenca potrjena na novi lokaciji.

 • Pojasnila glede uradnega nadzora nad ostanki pesticidov v sadju in zelenjavi ob uvozu

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) pojasnjuje postopke uradnega nadzora nad ostanki pesticidov v sadju in zelenjavi ob uvozu. V zadnjem obdobju sta bila v javnosti posebej izpostavljena primera uvoza breskev iz Srbije in distribucija sliv iz Poljske.

 • Pregledovanje vinogradov in odstranjevanje okuženih trsov ob pojavu zlate trsne rumenice

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja vinogradnike, da je za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice nujno, da redno pregledujejo vinograde, brajde in ohišnice ter čim prej odstranijo trse z znaki okužbe. Okužene trse je najlažje prepoznati v poletnem času.

 • V vročih poletnih dneh ne pozabimo na varovanje zdravja živali

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vse, ki v poletnih mesecih kakorkoli ravnate z živalmi, opozarja na ustrezne postopke z živalmi, predvsem ob višjih temperaturah. Med ključne ukrepe spadajo predvsem zadostna količina vode, zadrževanje v senci in omejitev gibanja na jutranje in večerne ure ter prevoz živali v nočnem času.

 • Finančno nadomestilo za odpravo škode zaradi zlate trsne rumenice na okuženih območjih

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vinogradnike na okuženih območjih zlate trsne rumenice obvešča, da bodo upravičeni do finančnega nadomestila za odstranjene trse v vinogradih, ki imajo do 20 odstotkov trsov s simptomi zlate trsne rumenice. Vloge bodo lahko od 10. do 31. oktobra vložili na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.

 • Poplave - postopki ravnanja imetnikov živali oziroma izvajalcev dejavnosti, prizadetih v poplavah

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je pripravila posebna navodila oziroma postopke ravnanja imetnikov rejnih živali / izvajalcev dejavnosti, ki so bili prizadeti v poplavah.

 • Poplave - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vzpostavila poseben e-naslov

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je za sprejemanje vprašanj v zvezi s poplavami, ki se nanašajo na delovno področje UVHVVR, danes vzpostavila poseben elektronski naslov.

 • Poplave - dodatna pojasnila o ustreznem ravnanju z živalmi in krmo

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) dodatno pojasnjuje ustrezno ravnanje z domačimi oziroma rejnimi živalmi ter s poplavljenim senom oziroma krmo.

 • Poziv Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede ustreznega ravnanja z živalmi

  Glede na aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) z namenom ustrezne obravnave problematike po vsebinah poziva tako izvajalce dejavnosti kot tudi kmetovalce oziroma splošno javnost, da za živali ustrezno poskrbijo.

 • Poplave - kontakti Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za nosilce dejavnosti

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) nosilcem dejavnosti, prizadetim v poplavah, sporoča kontaktne e-naslove in telefonske številke, kamor se lahko obrnejo po odgovore in nasvete, ki so v pristojnosti UVHVVR.

 • Opozorilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede poplav

  Glede na danes aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) z namenom ustrezne obravnave problematike po vsebinah, ki so v njeni pristojnosti, podaja osnovne informacije tako za izvajalce dejavnosti kot tudi za splošno javnost.

 • Državno središče za nadzor bolezni določilo ukrepe zaradi približevanja afriške prašičje kuge

  Zaradi stanja glede afriške prašičje kuge (APK) na Hrvaškem se je danes sestalo Državno središče za nadzor bolezni (DSNB). Zaradi približevanja APK mejam Slovenije je določilo nekatere ukrepe.

 • Hrvaška potrdila APK pri divjih prašičih – skupina strokovnjakov o nujnih ukrepih

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča, da je bila afriška prašičja kuga (APK) včeraj prvič potrjena pri divjem prašiču na območju Karlovške županije na Hrvaškem. Zaradi približevanja APK Sloveniji se je danes sestala tudi skupina strokovnjakov iz različnih področij (veterinarji, lovci, biologi, epizootiologi,ipd.).

 • Delno poročilo o ugotovitvah inšpekcijskih nadzorov prodaje svežega sadja in zelenjave na stojnicah

  V preteklih nadzorih, ki so jih izvajali inšpektorji več inšpekcijskih služb, so bile ugotovljene kršitve različne zakonodaje. Zato je bilo v okviru vladne medresorske delovne skupine za preprečevanje goljufivih praks v agroživilski verigi v začetku tega leta dogovorjeno, da do sedaj vključene inšpekcijske službe z nadzori nad stojnično prodajo s sadjem in zelenjavo nadaljujejo tudi v letu 2023.

 • Afriška prašičja kuga prvič potrjena tudi na Hrvaškem

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča, da je bila afriška prašičja kuga (APK) včeraj, 26. junija, prvič potrjena tudi v sosednji Hrvaški.

 • Tudi v Sloveniji začenjamo evropsko kampanjo Izberi varno hrano

  Evropska agencija za varnost hrane v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje začenja kampanjo #EUIzberiVarnoHrano.

 • V vročih poletnih dneh ne pozabimo na varovanje zdravja živali

  Ob nastopu koledarskega poletja, glede na napovedi pa tudi meteorološkega poletja, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja na ustrezno ravnanje z živalmi v poletnih mesecih. Med ključne ukrepe spadajo predvsem zadostna količina vode, zadrževanje v senci in omejitev gibanja na jutranje in večerne ure ter prevoza živali v nočnem času.