Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Registracija v TRACES za premik živih živali

  S 5. junijem 2023 bodo v sistemu TRACES vzpostavljena pravila, ki bodo omogočala pripravo veterinarskih spričeval za premike kopitarjev (govedo, prašiči, ovce, koze, cervidi, ekvidi in drugi kopitarji) med državami članicami Evropske unije le za registrirane izvajalce dejavnosti.

 • Ministrica Šinko s komisarko EU Kiriakides o temah s področja varne hrane

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je danes na ministrstvu sprejela evropsko komisarko, pristojno za zdravje in varnost hrane, Stelo Kiriakides.

 • Visoko patogena aviarna influenca pri navadni čigri v občini Medvode

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) sporoča, da je bila visoko patogena aviarna influenca potrjena na novi lokaciji. Po primerih bolezni na Ptujskem jezeru je bila visoko patogena aviarna influenca (HPAI) podtipa H5N1 potrjena na novi lokaciji, in sicer v Medvodah, pri navadni čigri.

 • Poziv k sodelovanju pri javnem posvetovanju o seznamih dovoljenih vrst živali in prepovedanih vrst živali

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, je danes v soglasju z Ministrstvom za naravne vire in prostor na spletni strani e-demokracija objavila predloga dveh pravilnikov: predlog Pravilnika o določitvi seznama dovoljenih vrst živali in predlog Pravilnika o določitvi seznama prepovedanih vrst živali.

 • Predstavitev ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje Zlate trsne rumenice.

  Bolezen zlate trsne rumenice je na širšem območju Ormoža v letošnjem in lanskem letu v vinogradih povzročila veliko škode. Kot odgovor na to je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo ukrepe v boju proti širjenju bolezni, ki jih je danes predstavila ministrica Irena Šinko skupaj s sodelavci z ministrstva in Uprave za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin.

 • Množični pogin ptic na Ptujskem jezeru zaradi visoko patogene aviarne influence

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) sporoča, da je bila pri pticah na Ptujskem jezeru potrjena visoko patogena aviarna influenca.

 • Visoko patogena aviarna influenca pri rečnih galebih na ptujskem jezeru

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča rejce perutnine in ptic v ujetništvu, da je bila po kratkotrajnem zatišju (slaba dva meseca) ponovno potrjena visoko patogena aviarna influenca (HPAI) podtipa H5N1, in sicer pri treh poginjenih rečnih galebih na Ptujskem jezeru.

 • Ugotovitve inšpekcijskega nadzora na kmetiji v Prestranku

  Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Branko Podpečan je danes predstavil ugotovitve dosedanjega uradnega inšpekcijskega nadzora na kmetijskem gospodarstvu v Prestranku.

 • Mednarodni dan zdravja rastlin – zdrave rastline so pogoj za življenje

  Ob mednarodnem dnevu zdravja rastlin je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) organizirala srečanje, na katerem so predstavili delo strokovnih služb in inšpektorjev pri preprečevanju vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin ter vlogo posameznikov pri ohranjanju zdravih rastlin.

 • 12. maja obeležujemo mednarodni dan zdravja rastlin

  Generalna skupščina Združenih narodov je na predlog Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (angleško Food and Agriculture Organization - FAO) 12. maj razglasila za mednarodni dan zdravja rastlin, ki poteka pod sloganom Varujmo rastline, naš vir življenja.

 • 45. generalna skupščina Evropske komisije za slinavko in parkljevko

  Generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) Matjaž Guček se je 4. in 5. maja 2023 v Rimu udeležil 45. generalne skupščine Evropske komisije za slinavko in parkljevko (angleško The European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease – EuFMD), ki deluje v okviru Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (angleško Food and Agriculture Organization – FAO).

 • Neformalno zasedanje vodij veterinarskih služb

  Generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) Matjaž Guček se je udeležil neformalnega zasedanja vodij veterinarskih služb (angleško Chief Veterinary Officer - CVO), ki je potekalo v kraju Varberg na Švedskem od 26. do 28. aprila 2023.

 • Jutri obeležujemo svetovni dan veterinarjev

  Jutri obeležujemo svetovni dan veterinarjev. Prvič smo ga obeležili leta 2000, ko je Svetovno veterinarsko združenje (v angleščini World Veterinary Association) zadnjo soboto v aprilo izbralo za obeležitev svetovnega dne veterinarjev. Glavni namen je osvetliti in poudariti vlogo veterinarjev na raznovrstnih področjih, kot je zavedanje pomena veterinarske stroke, spodbujanje javnega zdravja ter zdravja in dobrobiti živali, z dodatnim poudarkom na trdnosti stroke, izobraževanju in partnerstvu.

 • Predstavitev posebnosti slovenskega kmetijstva v luči prihajajoče nove zakonodaje na področju trajnostne rabe fitofarmacevstkih sredstev

  V okviru sprejemanja nove zakonodaje EU na področju trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev je na povabilo ministrice Irene Šinko Slovenijo obiskala delegacija Evropske komisije pod vodstvom namestnice generalne direktorice za zdravje in varnost hrane Claire Bury.

 • Ukinitev ukrepov zaradi visoko patogene aviarne influence

  Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča rejce perutnine in ptic v ujetništvu, da so z današnjim dnem preklicani ukrepi za celotno ozemlje Slovenije, ki so bili odrejeni za zmanjšanje tveganja za vnos visoko patogene aviarne influence v reje perutnine in ptic v ujetništvu.

 • Ugotovitve inšpekcijskih nadzorov na kmetiji na Koroškem

  Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Branko Podpečan in direktor Inšpekcije za kmetijstvo na Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Primož Marolt sta danes predstavila ugotovitve inšpekcijskih nadzorov ter stanje na kmetijskem gospodarstvu na Koroškem. Ugotovljenih je bilo več kršitev v zvezi z govedi, 9 živali je bilo tudi poginjenih.

 • Zasedanje vodij veterinarskih služb v Bruslju

  Generalni direktor Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) Matjaž Guček se je udeležil zasedanja vodij veterinarskih služb (angleško Chief Veterinary Officer - CVO), ki je potekalo v Bruslju 13. marca 2023.

 • Pravilna raba fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS) in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) vsako leto pripravlja aktivnosti obveščanja in ozaveščanja uporabnikov o pravilni rabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS).

 • Zaključek poenostavljenega postopka za netrgovske premike hišnih živali zaradi razmer v Ukrajini

  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) od 1. marca 2023 ne bo več dovoljevala vstopa hišnih živali iz Ukrajine po poenostavljenem postopku na podlagi 32. člena Uredbe (EU) 576/2013 o netrgovskih premikih hišnih živali.

 • Pri ptičji gripi nujna velika pozornost in dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov

  Direktor Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin dr. Branko Podpečan je danes podrobneje predstavil primer potrjene visoko patogene ptičje gripe pri perutnini (HPAI) na Gorenjskem ter ukrepe za preprečitev širjenja te bolezni. Dr. Podpečan je izpostavil nujnost doslednega upoštevanja preventivnih ukrepov s strani rejcev.