Skoči do osrednje vsebine

Novice

  • Gozdarski in delovni inšpektorji skupaj nadzirali izvajanja del v gozdovih

    Na pobudo Inšpekcije za gozdarstvo Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) je bila v letu 2023 z Inšpektoratom za delo izvedena skupna akcija poostrenega nadzora nad izvajanjem del v gozdovih. Namen akcije je bil ugotoviti spoštovanje določb in predpisov Zakona o gozdovih glede strokovne usposobljenosti izvajalcev del ter Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

  • Minimalna plača za delo, opravljeno po 1. januarju 2024, znaša 1.253,90 evra

    V skladu z Zakonom o minimalni plači (ZminP) se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta, ki je lani znašala 4,2 odstotka.

  • Praktične smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po Metodah ključnih kazalnikov

    V skladu 6. členom Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, objavljamo Praktične smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po Metodah ključnih kazalnikov (praktične smernice), ki so namenjene boljšemu razumevanju in lažji ter pravilni uporabi Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen.