Skoči do osrednje vsebine

 • Inšpektorat za delo pozdravlja nadaljevanje priprave sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, saj je ključen za opravljanje nadzora glede spoštovanja določb o delovnem času ter odmoru in počitkih. Spoštovanje določb o delovnem času ter zagotavljanju počitkov pa je ključno tako za obnavljanje fizičnih moči delavcev kot za zagotavljanje njihove delovne učinkovitosti, dolgoročnega ohranjanja delovnih sposobnosti ter varnosti in zdravja pri delu, pa tudi za zagotavljanje ustreznega plačila delavcev za delo v posebnih pogojih dela (na primer nočno in nadurno delo, delo v nedeljo, na praznike in dela proste dneve po zakonu, izmensko delo, (ne)enakomeren delovni čas).

 • Inšpektorat za delo ob zaključku usmerjene akcije nadzora nad izvajanjem predpisov o varnosti in zdravju pri delu (VZD) na začasnih in premičnih gradbiščih poziva delodajalce k doslednemu spoštovanje predpisov, ki so namenjeni zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri delu. V zadnjih treh letih je bil namreč najpogostejši vzrok smrtnih nezgod delavcev padec z višine, na primer padec s strehe objekta ali z delovnega odra, padec skozi odprtine v tleh, padec z vrha lestve.

 • Meteorologi v prihodnjih dneh ponovno napovedujejo ekstremne temperature, kar pomeni, da bodo vplivu takšnih razmer izpostavljeni tudi delavci, še zlasti tisti, ki opravljajo delo na prostem. Na Inšpektoratu za delo ponovno poudarjamo, da so delodajalci dolžni delavcem zagotavljati varne in zdrave delovne pogoje ter izvajati ukrepe, s katerimi jih zagotovijo.

Aktualno

 • V okviru usmerjene akcije opravljenih že 479 nadzorov glede izplačila regresa za letni dopust

  Inšpektorat RS za delo (IRSD) v letošnjem letu nadaljuje tako z rednim kot usmerjenim nadzorom pri delodajalcih glede izplačila regresa za letni dopust, pri katerem obravnavamo prejete prijave in izhajamo tudi iz podatkov Finančne uprave RS o delodajalcih, ki niso oddali iREK obrazca za izplačilo regresa za letni dopust v letu 2022. IRSD pri tem pozornost namenja tako večjim kot manjšim delodajalcem.

 • Tudi letos poostren nadzor na gradbiščih

  Tudi v letošnjem letu je Inšpektorat za delo aktivnost usmeril v poostren nadzor nad izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Inšpektorji s področja nadzora varnosti in zdravja (inšpektorji INVZD) so v 14 dneh na 158 gradbiščih opravili 425 pregledov pri 329 subjektih. Pri tem so ugotovili 373 kršitev ter izdali 195 ukrepov.

 • Previdno pri sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi

  Inšpektorat za delo (IRSD) opozarja delavce, naj ne podpisujejo sporazumov o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, če tega dejansko ne želijo. V takšnem primeru delavcu namreč ne pripada nadomestilo za brezposelnost (ki ga ureja Zakon o urejanju trga dela; ZUTD), niti odpravnina (razen v primeru upokojitve), prav tako naj ne podpisujejo praznih listov papirja, ki bi jih lahko delodajalci kasneje uporabili proti volji delavcev.