Skoči do osrednje vsebine

 • Ko se v delovnih prostorih temperature dvignejo nad 28 stopinj Celzija, mora delodajalec sprejeti ukrepe, s katerimi delavcem zagotovi ustrezno toplotno udobje. Tudi če so temperature povišane samo občasno, predvsem kot posledica visokih zunanjih temperatur. Delodajalec lahko izvede začasne ali dolgoročnejše ukrepe, morajo pa biti ukrepi opredeljeni v izjavi o varnosti z oceno tveganja.

 • Delodajalec je dolžan izplačati delavcem regres za letni dopust vsako leto najkasneje do 1. julija. Znesek regresa mora biti najmanj v višini minimalne plače, kar pomeni, da mora delodajalec v letu 2024 delavcem izplačati najmanj 1.253,90 evra regresa. Inšpektorat za delo opozarja na pomembnost spoštovanja te obveznosti ter poudarja, da je plačilo za delo neodtujljiva pravica delavcev.

 • Uslužbenci Inšpektorata za infrastrukturo (IRSI), Policije in Finančne uprave (FURS) so 22. in 23. maja 2024, ob podpori Evropskega organa dela (angleško European Labour Authority - ELA), izvajali usmerjen in poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu.

Novice

 • Poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu

  Uslužbenci Inšpektorata za infrastrukturo, Policije, Finančne uprave, Družbe za avtoceste (DARS) in Inšpektorata za delo so, ob podpori Evropskega organa dela (angleško European Labour Authority - ELA), danes na štirih lokacijah izvajali usmerjen in poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu.

 • 28. april 2024, svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

  Vsak 28. april v letu Mednarodna organizacija dela (ILO) obeležuje svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Letošnji svetovni dan opozarja na pomembnost zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v času podnebnih sprememb. Spreminjajoči se vremenski vzorci imajo opazne vplive na celoten svet dela, še posebno pa na varnost in zdravje delavcev.

 • Pravica do regresa za letni dopust je ena izmed temeljnih pravic delavcev

  Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) izrecno določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, najkasneje do 1. julija izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Za leto 2024 ta znaša 1253,90 evra.