Skoči do osrednje vsebine

  • Vsak 28. april v letu Mednarodna organizacija dela (ILO) obeležuje svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Letošnji svetovni dan opozarja na pomembnost zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v času podnebnih sprememb. Spreminjajoči se vremenski vzorci imajo opazne vplive na celoten svet dela, še posebno pa na varnost in zdravje delavcev.

  • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) izrecno določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, najkasneje do 1. julija izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Za leto 2024 ta znaša 1253,90 evra.

  • V torek, 5. marca, je potekala mednarodna konferenca z naslovom Mobilnost delovne sile v Slovenijo, ki jo je organiziral Evropski organ za delo (ELA) v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje. Dogodek je bil izjemno ploden, saj smo razpravljali o ključnih izzivih in praksah na področju mobilnosti delovne sile.

Novice