Skoči do osrednje vsebine

Novice

  • Minimalna plača za delo, opravljeno po 1. januarju 2024, znaša 1.253,90 evra

    V skladu z Zakonom o minimalni plači (ZminP) se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta, ki je lani znašala 4,2 odstotka.

  • Praktične smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po Metodah ključnih kazalnikov

    V skladu 6. členom Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, objavljamo Praktične smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po Metodah ključnih kazalnikov (praktične smernice), ki so namenjene boljšemu razumevanju in lažji ter pravilni uporabi Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen.

  • Popravek glede evidence subjektov, ki naj bi bili obvezani voditi elektronske evidence

    Inšpektorat RS za delo je v javnosti pred časom posredoval podatke glede poslovnih subjektov, ki naj bi bili zaradi prekrškov določenih v 19.a členu ZEPDSV-A obvezani voditi elektronske evidence delovnega časa. Na podlagi interne revizije smo ugotovili, da so ti podatki napačni.