Skoči do osrednje vsebine

 • Kot smo že poročali v prejšnjih mesecih, smo pri uporabnikih storitev Stominusa opravili več inšpekcijskih nadzorov in ugotovili številne kršitve. Od zadnjega poročanja (23. 3. 2023) je IRSD izdal Stominusu številne odločbe o prekršku z izrekom globe v skupni vrednosti 77.500 evrov.

 • Pod drobnogledom Inšpektorata RS za delo (IRSD) je v zadnjem obdobju med drugim tudi delodajalec Moda MI&LAN d.o.o., saj je inšpektorat pri njem zaznal številne nepravilnosti.

 • Ob zaključku obravnave predloga sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti v Državnem zboru, na ministrstvu beležimo večje število vprašanj o beleženju delovnega časa, nove predloge za dodatne spremembe na Ekonomsko-socialnem svetu že usklajenega gradiva, hkrati pa tudi napačne interpretacije novih predvidenih obveznosti delodajalcev, ki niso nove in že sedaj obstajajo v veljavni zakonodaji.

Novice

 • Delovanje Inšpektorata za delo v zadnjem letu dni

  Na kratko vam predstavljamo ključne dosežke Inšpektorata RS za delo (IRSD) v preteklem letu. V tem obdobju smo dosegli več pomembnih mejnikov, ki so pripomogli k izboljšanju našega delovanja in večji učinkovitosti.

 • Zunanja prijava po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

  Prijava po Zakonu o zaščiti prijaviteljev se lahko poda le za kršitve predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v svojem delovnem okolju. Prijavitelj poda zunanjo prijavo organu za zunanjo prijavo, ki je pristojen za obravnavo prijavljene kršitve glede na njegove pristojnosti in naloge. Če na področju, na katerega se nanaša prijavljena kršitev, ni organa za zunanjo prijavo, prijavitelj poda prijavo Komisiji za preprečevanje korupcije.

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

  Pred dnevi je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe in dopolnitve zakona začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo šest mesecev po uveljavitvi. To pomeni, da določbe tega zakona pričnejo veljati 20. maja 2023, uporabljati pa se pričnejo z 20. novembrom 2023.