GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

 • Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v prvi polovici leta na gradbiščih opravil že 860 inšpekcijskih pregledov, kar je za 32 % več pregledov kot v enakem obdobju lani, ko je IRSD opravil 652 pregledov. Ob tem so inšpektorji v primerjavi z istim obdobjem lani ugotovili tudi 23 % več kršitev – 1133 kršitev v letu 2019 in 924 kršitev letu 2018 – in izdali 10 % več ukrepov – 472 ukrepov v letu 2019 in 428 ukrepov v letu 2018.

 • Inšpektorat RS za delo (IRSD) v teh dneh opravlja usmerjeno akcijo nadzora, v kateri inšpektorji pri delodajalcih v dejavnostih gostinstva in gradbeništva nadzirajo vodenje evidence o izrabi delovnega časa.

 • Ko se v delovnih prostorih pojavljajo temperature, višje od 28 stopinj celzija, tudi če je to samo občasno, predvsem kot posledica povečanih zunanjih temperatur, mora delodajalec zagotavljati delavcem ustrezno toplotno udobje ter sprejemati potrebne ukrepe

Aktualno

 • Novi e-naslovi območnih enot inšpektorata

  V inšpektoratu smo nekoliko spremenili svojo organizacijo in razdelili območni enoti Ljubljana - Kranj in Murska Sobota - Maribor.

 • Grlić: Kljub nekoliko manj kršitvam z ravnijo spoštovanja zakonodaje ne moremo biti zadovoljni

  Inšpektorji vseh treh inšpekcij, ki delujejo v okviru Inšpektorata RS za delo, so lani opravili 12.928 inšpekcijskih pregledov, ugotovili 24.363 kršitev in izdali 10.481 upravnih in prekrškovnih ukrepov ter izrekli za 3.833.344,66 evrov glob. "Kljub nekoliko manj ugotovljenim kršitvam z ravnijo spoštovanja predpisov še ne moremo biti zadovoljni," predstavljene podatke ocenjuje glavni inšpektor Jadranko Grlić.

 • 28. april 2019, svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

  Mednarodna organizacija dela v tem letu pripravlja pregled 100 let dela na področju varnosti in zdravja pri delu s poudarkom na stalnem izboljševanju razmer na tem področju. Hkrati se ozira tudi v prihodnost ter pričakuje nadaljevanje pozitivnega trenda. Prihodnost prinaša nove tehnologije, demografske spremembe, trajnostni razvoj, ki skupaj s podnebnimi spremembami ter spremembami v organiziranosti dela predstavljajo izziv, ki ga ne smemo zanemariti.