Skoči do osrednje vsebine

Delovna razmerja in druge oblike dela

Z zakonskim urejanjem delovnih razmerij in drugih oblik dela si prizadevamo za ohranjanje vzdržnega razmerja med potrebami delavcev in zahtevami trga. S takšno politiko ustvarjamo pregleden in prožen trg dela, ki ohranja varnost delavcev in omejuje sivo ekonomijo.

Splošno delovnopravno izhodišče je, da mora za zakonito opravljanje dela obstajati pravna podlaga, po kateri se takšno delo lahko tudi opravlja. Pri izbiri pravne podlage za delo oziroma izvajanje dejavnosti je treba upoštevati naravo dela oziroma dejavnosti ter specifične pogoje za opravljanje določenega dela oziroma dejavnosti.

Zaposlitev za nedoločen čas kot osnovna oblika dela

Temeljna pravna podlaga za opravljanje dela v Sloveniji je pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas. Delo se mora opravljati v obliki delovnega razmerja, če so podani elementi delovnega razmerja in če ni s posebnim zakonom določeno drugače. Delovno razmerje vzpostavlja ustrezno razmerje pravic in obveznosti med obema strankama, pri čemer delavcu kot šibkejši stranki zagotavlja tako pravno kot ekonomsko in socialno varnost (na podlagi rednih prispevkov v pokojninsko, zdravstveno in socialno blagajno zagotavlja celovito uveljavljanje socialnih pravic), delodajalcu na drugi strani pa ustrezno predvidljivost.

Pravne podlage tudi za manj pogoste oblike dela

Delovna zakonodaja vzpostavlja ustrezen sodoben pravni okvir na področju delovnih razmerij, ki omogoča primerno razmerje med varnostjo delavcev in učinkovitim prilagajanjem delodajalcev razmeram na trgu.

Poleg v delovnem razmerju je delo mogoče opravljati tudi na drugi pravni podlagi, če so izpolnjeni zakonsko določeni pogoji. Z raznolikimi oblikami dela, ki so prilagojene dejanskim življenjskim situacijam, omogočamo širokemu spektru prebivalstva delovno aktivnost in dohodke, državni blagajni pa dodaten priliv iz naslova davkov.