GOV.SI

Zaposlovanje, delo in upokojitev

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Delo je ena od temeljnih svoboščin, ki jih opredeljuje Ustava Republike Slovenije. Državljani si lahko prosto izbirajo zaposlitev, delovna mesta jim morajo biti dostopna pod enakimi pogoji. S področno zakonodajo in spremljajočimi ukrepi si prizadevamo za čim višjo zaposlenost državljanov ter udejanjanje njihove pravice do socialne varnosti, ki vključuje tudi pravico do pokojnine.