Skoči do osrednje vsebine

Pokojninski sistem v Republiki Sloveniji temelji na medgeneracijski solidarnosti. Posamezniki v delovno aktivni dobi vplačujejo v pokojninsko in invalidsko blagajno, s čimer si zagotovijo izplačila pokojnin v času, ko zaradi starosti ali invalidnosti niso več sposobni pridobivati osebnega dohodka iz naslova opravljanja dela oz. na podlagi druge aktivnosti. Za ohranjanje vzdržnosti sistem sproti zakonsko prilagajamo.

Obvezni sistem zavarovanja

V skladu z veljavno pokojninsko in invalidsko zakonodajo je zavarovanje v Republiki Sloveniji obvezno in enotno za vse zavarovance. Tako so zavarovani delavci v delovnem razmerju pri organizacijah in drugih delodajalcih, zasebniki, ki opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost, kmetje in člani njihovih gospodarstev ter osebe, ki v pokojninsko blagajno vplačujejo del dohodka od avtorskih, pogodbenih in drugih del, od katerih plačujejo tudi dohodnino. Vključitev v sistem obveznega zavarovanja je lahko tudi prostovoljna.

Zavarovanci, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela ali dela, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati, so dodatno vključeni v obvezno poklicno zavarovanje, ki jim zagotavlja pravico do poklicne pokojnine. Te prispevke zanje plačujejo delodajalci.

Bela knjiga o pokojninah predstavlja pričetek procesa in razprave o tem, kje smo na področju  pokojninskega in invalidskega sistema. Vprašanje kam želimo in kako nam lahko to s skupnimi močmi uspe.

Dodatno varčevanje za starost

Za zagotavljanje življenjskega standarda, primerljivega z delovno aktivno dobo svetujemo državljanom dodatno varčevanje za starost. S tem namenom omogočamo dodatno pokojninsko zavarovanje, h kateremu lahko pristopajo kolektivno ali individualno. Dodatno pokojninsko zavarovanje zagotavlja pravico do dodatne starostne pokojnine in pravico do predčasne dodatne pokojnine v obliki pokojninske rente. Gre za namensko varčevanje na osebnih varčevalnih računih za zagotovitev dodatnih prihodkov po upokojitvi v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Izplačevanje pokojnin

Pravice iz obveznega, poklicnega in dodatnega zavarovanja so neodtujljive osebne pravice, ki jih ni mogoče prenesti na drugega in ne podedovati. Izplačevanje pokojnin in drugih prejemkov iz obveznega zavarovanja upravičencem neposredno zagotavlja Republika Slovenija, v primerih poklicnega in dodatnega pokojninskega zavarovanja pa država zagotavlja njuno izvajanje in nadzoruje poslovanje nosilcev teh oblik zavarovanja. 

Vse dejavnosti v zvezi z obveznim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem izvaja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ), ki skupno deluje na 13 območnih enotah in izpostavah. Pri njih lahko zavarovanci preverijo tudi aktualne pogoje za svojo upokojitev in predvideno višino prejemkov.