Skoči do osrednje vsebine

Slovenija omogoča svojim državljanom, da pridobijo dodatek k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa. Gre za posameznike, ki so s svojim delom in izjemnimi dosežki na področju športa trajno prispevali k razvoju družbe in ugledu Republike Slovenije, hkrati pa so uživalci pokojnine po splošnih predpisih (starostna pokojnina, invalidska pokojnina, pokojnina iz tujine).

Dodatek znaša najmanj 70 in največ 100 odstotkov razlike med njihovo pokojnino ter zneskom starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe po splošnih predpisih.

Pravica do dodatka

Pravico do dodatka k pokojnini lahko pridobijo:

  • vrhunski športnik, ki je dobitnik olimpijske ali paraolimpijske medalje, medalje z olimpijade gluhih, medalje s šahovske olimpijade,
  • vrhunski športnik, ki je dobitnik medalje v članski konkurenci s svetovnih prvenstev v olimpijskih ali paraolimpijskih kolektivnih ali individualnih športnih panogah ali medalje s svetovnih prvenstev gluhih,
  • kot športnik dobitnik Bloudkove nagrade za življenjsko delo ali vrhunski mednarodni športni dosežek.

Postopek za uveljavljanje pravice do dodatka k pokojnini

Postopek za priznanje pravice do dodatka začne Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport na predlog osebe, ki izpolnjuje zakonske pogoje. Na podlagi preučitve vloge ministrstvo izda odločbo o izpolnjevanju pogojev in kriterijev in višini dodatka. Pravico do izplačila dodatka upravičenec z izdano odločbo uveljavlja pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Natančen postopek uveljavljanja pravice je opisan v spodnji storitvi.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Evidenca upravičencev do dodatka k pokojnini