Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Mobilnost delovne sile v Sloveniji: potrebe, izzivi in prakse

  V torek, 5. marca, je potekala mednarodna konferenca z naslovom Mobilnost delovne sile v Slovenijo, ki jo je organiziral Evropski organ za delo (ELA) v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje. Dogodek je bil izjemno ploden, saj smo razpravljali o ključnih izzivih in praksah na področju mobilnosti delovne sile.

 • Inšpektorat za delo bo v mesecu marcu in aprilu 2024 izvedel akcijo v okviru kampanje SLIC

  Nezgode pri delu in poklicne bolezni niso neizogibne. Zanje vedno obstaja vzrok. Z vzpostavitvijo močne kulture preprečevanja je mogoče vzroke odpraviti in preprečiti nezgode pri delu, poškodbe in poklicne bolezni.

 • Z e-obrazcem poenostavljena raba pravilnika v zvezi s premeščanjem bremen

  Ministrstvo je izdelalo elektronske obrazce, ki so namenjeni lažji uporabi Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen.

 • Gozdarski in delovni inšpektorji skupaj nadzirali izvajanja del v gozdovih

  Na pobudo Inšpekcije za gozdarstvo Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) je bila v letu 2023 z Inšpektoratom za delo izvedena skupna akcija poostrenega nadzora nad izvajanjem del v gozdovih. Namen akcije je bil ugotoviti spoštovanje določb in predpisov Zakona o gozdovih glede strokovne usposobljenosti izvajalcev del ter Zakona o varnosti in zdravju pri delu.

 • Minimalna plača za delo, opravljeno po 1. januarju 2024, znaša 1.253,90 evra

  V skladu z Zakonom o minimalni plači (ZminP) se minimalna plača enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta, ki je lani znašala 4,2 odstotka.

 • Praktične smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po Metodah ključnih kazalnikov

  V skladu 6. členom Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen, objavljamo Praktične smernice za ocenjevanje tveganj telesnih obremenitev po Metodah ključnih kazalnikov (praktične smernice), ki so namenjene boljšemu razumevanju in lažji ter pravilni uporabi Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen.

 • Popravek glede evidence subjektov, ki naj bi bili obvezani voditi elektronske evidence

  Inšpektorat RS za delo je v javnosti pred časom posredoval podatke glede poslovnih subjektov, ki naj bi bili zaradi prekrškov določenih v 19.a členu ZEPDSV-A obvezani voditi elektronske evidence delovnega časa. Na podlagi interne revizije smo ugotovili, da so ti podatki napačni.

 • Za glavno inšpektorico IRSD imenovana Katja Čoh-Kragolnik

  Vlada je za glavno inšpektorico na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (IRSD) imenovala Katjo Čoh-Kragolnik, in sicer od 19. decembra 2023 do 18. decembra 2028, z možnostjo ponovnega imenovanja. Ob imenovanju objavljamo izjavi ministra Luke Mesca in glavne inšpektorice Katje Čoh-Kragolnik.

 • Inšpektorat za delo pozdravlja spremembe zakona o evidencah

  Inšpektorat RS za delo (IRSD) pozdravlja novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A). Ta prinaša pomembne novosti, saj se moramo zavedati, da se oblike dela vedno znova spreminjajo, med tem ko smo do sedaj imeli v veljavi zakon, ki je bil sprejet leta 2006 in ni naslovil trenutnih načinov in oblik dela.

 • Novosti pri vodenju evidenc na področju dela in socialne varnosti

  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) je bil sprejet 21. aprila 2023 in je začel veljati 20. maja 2023, uporabljati pa se bo začel šest mesecev po njegovi uveljavitvi, to je 20. novembra 2023. Objavljamo podrobnejša pojasnila o novostih in najpogostejša vprašanja in odgovore.

 • Potrjene spremembe Zakona o delovnih razmerjih

  Poslanke in poslanci so sprejeli zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (novela ZDR-1), katerega namen je izboljšati delovne pogoje s spodbujanjem preglednejše in predvidljivejše zaposlitve ob zagotavljanju prilagodljivosti na trgu dela, izboljšanje dostopa delavcev do informacij o njihovih delovnih pogojih in izboljšanje samih delovnih pogojev.

 • Delegacija Evropskega organa za delo zaključila uradni obisk v Sloveniji

  V torek se je v Ljubljani pričel dvodnevni uradni obisk delegacije Evropskega organa za delo (angleško European Labour Authority – ELA). Obisk je predstavljal priložnost za predstavitev prioritet in aktivnosti ELA ter odprto diskusijo s številnimi državnimi organi in zavodi v Sloveniji.

 • Mednarodna akcija razkrila nezakonito delo delavcev iz Belorusije

  Inšpektorat za delo (IRSD) je sodeloval v mednarodni akciji, ki je potekala med 10. in 17. junijem 2023. Cilj akcije je bil razkrivanje trgovine z ljudmi, identifikacija žrtev ter preverjanje izvajanja delovnopravne zakonodaje. Nadzori inšpektorata so se izvajali v dejavnosti gradbeništva, kjer so inšpektorji odkrili nezakonito delo beloruskih delavcev.

 • Ukrepi za pomoč prizadetim v avgustovskih poplavah in plazovih

  Državni zbor je sprejel nov sveženj ukrepov za pomoč prizadetim v poplavah. Ukrepi iz pristojnosti ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so namenjeni žrtvam poplav in plazov iz avgusta 2023, ohranjanju delovnih mest ter zagotavljanju kadrov za odpravo posledic poplav in plazov.

 • Pomen varnosti in zdravja pri delu v času intervencij po poplavah 2023

  V času, ko se soočamo z izzivi, ki jih prinašajo poplave leta 2023, želimo izpostaviti pomen varnosti in zdravja pri delu. Intervencijska zakonodaja, ki je bila sprejeta za odpravo posledic poplav, ne vpliva na področje varnosti in zdravja pri delu, tako se ohranja veljavnost vseh zakonodajnih standardov in predpisov na tem pomembnem področju, kar Inšpektorat za delo pozdravlja.

 • Varnost pri čiščenju po poplavah

  Obsežne poplave, ki so prizadele našo državo, so za seboj pustile nepredstavljivo škodo. V tem težkem trenutku smo priča izjemnemu pogumu in solidarnosti, saj številni prostovoljci iz vse Slovenije stopajo skupaj, da bi pomagali čistiti posledice poplav. Vendar pa je v tem času izredno pomembno, da pazimo tudi svojo lastno varnost in zdravje.

 • Pravice in obveznosti delavcev v primeru naravne nesreče - dopolnjeno z interventnimi ukrepi

  Zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Slovenijo, delovna zakonodaja daje več možnosti, kako urejati odsotnost, ko delavci bodisi niso mogli priti na delo bodisi so prišli, pa so zaradi nepredvidenih vremenskih razmer ali z njimi povezanih dogodkov oziroma okoliščin odšli predčasno, kakor tudi odsotnost v prihodnjih dneh. Pojasnila smo dopolnili z interventnimi ukrepi.

 • Sprejeti prvi ukrepi za ohranitev delovnih mest in delovanja gospodarstva

  Poslanke in poslanci so včeraj potrdil novelo zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (novela zakona), ki predvideva prvi sveženj ukrepov za omilitev posledic obsežnih poplav, ki so Republiko Slovenijo prizadele 4. in 5. avgusta 2023. Novela zakona med drugim uvaja prve ukrepe za ohranitev delovnih mest in delovanja gospodarskih subjektov.

 • Pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev v primeru naravne nesreče - posodobljeno

  Zaradi naravne nesreče, ki je prizadela Slovenijo, delovna zakonodaja daje več možnosti, kako urejati odsotnost, ko delavci bodisi niso mogli priti na delo bodisi so prišli, pa so zaradi nepredvidenih vremenskih razmer ali z njimi povezanih dogodkov oziroma okoliščin odšli predčasno, kakor tudi odsotnost v prihodnjih dneh.

 • Vlada je izdala Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav

  S 6. avgustom 2023 je stopil v veljavo Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023.