Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Delovanje Inšpektorata za delo v zadnjem letu dni

  Na kratko vam predstavljamo ključne dosežke Inšpektorata RS za delo (IRSD) v preteklem letu. V tem obdobju smo dosegli več pomembnih mejnikov, ki so pripomogli k izboljšanju našega delovanja in večji učinkovitosti.

 • Inšpektorat za delo podjetju Stominus izrekel dodatnih 77500 evrov glob

  Kot smo že poročali v prejšnjih mesecih, smo pri uporabnikih storitev Stominusa opravili več inšpekcijskih nadzorov in ugotovili številne kršitve. Od zadnjega poročanja (23. 3. 2023) je IRSD izdal Stominusu številne odločbe o prekršku z izrekom globe v skupni vrednosti 77.500 evrov.

 • Zunanja prijava po Zakonu o zaščiti prijaviteljev

  Prijava po Zakonu o zaščiti prijaviteljev se lahko poda le za kršitve predpisov, za katere so posamezniki izvedeli v svojem delovnem okolju. Prijavitelj poda zunanjo prijavo organu za zunanjo prijavo, ki je pristojen za obravnavo prijavljene kršitve glede na njegove pristojnosti in naloge. Če na področju, na katerega se nanaša prijavljena kršitev, ni organa za zunanjo prijavo, prijavitelj poda prijavo Komisiji za preprečevanje korupcije.

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti

  Pred dnevi je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Spremembe in dopolnitve zakona začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začnejo šest mesecev po uveljavitvi. To pomeni, da določbe tega zakona pričnejo veljati 20. maja 2023, uporabljati pa se pričnejo z 20. novembrom 2023.

 • Inšpektorat zoper Modo MI&LAN d.o.o. podal naznanilo kaznivega dejanja

  Pod drobnogledom Inšpektorata RS za delo (IRSD) je v zadnjem obdobju med drugim tudi delodajalec Moda MI&LAN d.o.o., saj je inšpektorat pri njem zaznal številne nepravilnosti.

 • Vodenje evidenc delovnega časa po novem

  Ob zaključku obravnave predloga sprememb Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti v Državnem zboru, na ministrstvu beležimo večje število vprašanj o beleženju delovnega časa, nove predloge za dodatne spremembe na Ekonomsko-socialnem svetu že usklajenega gradiva, hkrati pa tudi napačne interpretacije novih predvidenih obveznosti delodajalcev, ki niso nove in že sedaj obstajajo v veljavni zakonodaji.

 • Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

  Mednarodna organizacija dela (angleško International Labour Organization - ILO) je 28. april razglasila za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Svetovni dan varnosti in zdravja pri delu v letu 2023 posebno pozornost namenja varnemu in zdravemu delovnemu okolju kot temeljnemu načelu in pravici do dela.

 • Poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu

  Uslužbenci Inšpektorata RS za infrastrukturo, Policije, Finančne uprave RS in Inšpektorata RS za delo so, ob soorganizaciji Evropskega organa za delo, izvedli usmerjen in poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu. Dogodka se je udeležil tudi državni sekretar Andrej Rajh.

 • Obračun nadurnega dela

  V skladu s 1. odstavkom 126. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora pri plači delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca.

 • Inšpektorat ukrepal proti delodajalcem, ki so kršili pravice posredovanih tujih delavcev

  Zaradi podjetja Stominus oziroma Staminus je Inšpektorat za delo od oktobra 2022 opravil več nadzorov pri različnih delodajalcih in pri vseh prepoznal, da je pri njih delo opravljalo veliko delavcev prek posredovalnih agencij Stominus in Pertas. Inšpektorat je februarja letos nadzore opravil skupaj s Finančno upravo in bo tudi v prihodnje opravljal temeljite nadzore, da tovrstne prakse izkorenini.

 • Minister Mesec s sindikatom o odpravi outsourcinga

  Ministrstvo se je sestalo s predstavniki Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije glede outsourcinga sobaric pri Sava Turizmu. Ministrstvo stoji na strani zaposlenih, zato je tudi minister Mesec na vladi že večkrat opozoril in tudi javno pozval Slovenski državni holding k ukrepanju, da se preneha s praksami outsourcinga sobaric pri Sava Turizmu.

 • Dvig minimalne plače za 100 evrov

  V petek, 13. januarja 2023, bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Sklep ministra v skladu s katerim bo bruto minimalna plača za delo opravljeno po 1. januarju 2023 znašala 1.203,36 evra, kar pomeni 12-odstotni dvig.

 • Sodelovanje Finančne uprave in Inšpektorata za delo

  Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Peter Grum je sprejel vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata za delo Luko Lukića. Osrednja tema srečanja je bilo sodelovanje med obema organoma, tako na nivoju sistemskih ureditev pri izmenjavah podatkov in izkušenj, kot pri operativnem izvajanju nalog. Podane so bili tudi pobude za nadaljnje sodelovanje.

 • Ob dnevu boja proti trgovini z ljudmi inšpektorat opozarja na elemente trgovine z ljudmi

  Inšpektorji za delo so pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora pozorni tudi na prepoznavo indikatorjev trgovine z ljudmi in o tem obveščajo in sodelujejo s pristojnimi organi ter se tako glede prepoznavanja žrtev trgovine z ljudmi vključujejo v aktivnosti drugih državnih organov na nacionalni in mednarodni ravni. Ključni elementi za dokazovanje dejanja trgovine z ljudmi so: dejanje (kaj je narejeno), sredstva (kako se to naredi) in izkoriščanje namena (zakaj je to narejeno).

 • Začenja se evropska kampanja: Pot do poštenega prometa

  Evropska organizacija za delo (angleško European Labour Authority - ELA ) organizira informativno kampanjo za kopenski promet, ki se bo začela 12. oktobra. Cilj kampanje je seznanitev s pomembnimi informacijami o socialni zakonodaji EU ter pravicah in obveznostih prevoznikov in voznikov v kopenskem prometu.

 • Vodenje Inšpektorata za delo prevzel Luka Lukić

  Vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja v Inšpektoratu za delo Luka Lukić se je že svoj prvi delovni dan sestal na delovnem sestanku z resornim ministrom Lukom Mescem ter direktorji inšpekcij in vodjo ter se tako seznanil s ključnimi aktualnimi tematikami inšpektorata.

 • Od danes naprej prijava nezgod in poškodb pri delu le še na portalu SPOT

  Z današnjim dnem, 1. 9. 2022, je za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije uveden elektronski postopek na portalu SPOT. Ta postopek v večini primerov nadomešča dozdajšnji papirnati obrazec ER-8. K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).

 • Spremstvo prvošolca na prvi šolski dan

  Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) zaposlenim staršem zagotavlja pravico do plačane odsotnosti z dela za spremstvo učenke oziroma učenca prvega razreda na prvi šolski dan.

 • Na voljo je obrazec za urejanje pooblastil za dostop do e-prijave prijave nezgode in poškodbe pri delu na portalu SPOT

  Delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, bodo prijavo nezgode in poškodbe pri delu od 1. 9. 2022 lahko uredili le še prek portala SPOT. Urejanje pooblastil za novo e-prijavo oziroma njej preklic je že mogoče.

 • S 1. 9. 2022 se uvaja enotna elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu na portalu SPOT

  S 1. 9. 2022 bo za prijavo nezgod in poškodb pri delu na Inšpektorat za delo ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostavljen elektronski postopek na portalu SPOT, dozdajšnji papirnati obrazec ER-8 pa se za večino primerov ukinja. S tem bo uveden enoten elektronski postopek, ki bo v celoti digitaliziran in delodajalcem prinaša poenostavitev in razbremenitve. K elektronski prijavi nezgod in poškodb pri delu (ePrijava NPD) na portalu SPOT so zavezani delodajalci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS).