Skoči do osrednje vsebine

Na Inšpektoratu za delo opravljamo nadzorstvo na treh področjih.

V okviru Inšpekcije nadzora delovnih razmerij izvajamo nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu, če s predpisi ni drugače določeno.

Inšpekcijski nadzori s področja varnosti in zdravja pri delu zajemajo neposredno kontrolo objektov in delovnih prostorov, delovnih mest, ugotavljanje pogojev za delo v prostorih in na deloviščih, ustreznosti opreme, strojev ter orodij, osebne varovalne opreme, izvajanje zdravstvenih pregledov, mikroklimatske razmere in podobno.

Socialna inšpekcija pa opravlja nadzor nad delom javnih socialnovarstvenih zavodov, koncesionarjev ter pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo socialnovarstvene storitve in so vpisani v register zasebnikov in pravnih oseb, preverja obseg mreže javne službe, za katero je odgovorna občina, in soglasja k cenam storitev, ki jih izda pristojni občinski organ.. 

Vodstvo

Organizacijske enote inšpektorata

Območne enote inšpektorata

 • Območna enota Ljubljana

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Inšpektorat Republike Slovenije za delo

  Štukljeva cesta 44
  1000 Ljubljana


  Alenka Fritz Kolbe
  vodja

  • Uradne ure danes

   od do

 • Pisarna Zagorje ob Savi

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Inšpektorat Republike Slovenije za delo
  Območna enota Ljubljana

  Grajska ulica 2
  1410 Zagorje ob Savi

  Prikaži na zemljevidu

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota Kranj

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Inšpektorat Republike Slovenije za delo

  Slovenski trg 1
  4000 Kranj

  Prikaži na zemljevidu


  Vida Šink Krenner
  vodja

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota Celje - Velenje

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Inšpektorat Republike Slovenije za delo

  Kidričeva ulica 24 b
  3000 Celje

  Prikaži na zemljevidu


  dr. Lidija Korat
  vodja

  • Uradne ure danes

   od do

 • Pisarna Velenje

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Inšpektorat Republike Slovenije za delo
  Območna enota Celje - Velenje
  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota Koper - Postojna - Nova Gorica

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Inšpektorat Republike Slovenije za delo

  Pristaniška ulica 10
  6000 Koper

  Prikaži na zemljevidu


  Ljubo Trajkovski
  vodja

  • Uradne ure danes

   od do

 • Pisarna Postojna

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Inšpektorat Republike Slovenije za delo
  Območna enota Koper - Postojna - Nova Gorica
  • Uradne ure danes

   od do

 • Pisarna Nova Gorica

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Inšpektorat Republike Slovenije za delo
  Območna enota Koper - Postojna - Nova Gorica

  Trg Edvarda Kardelja 1
  5000 Nova Gorica

  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota Maribor

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Inšpektorat Republike Slovenije za delo

  Partizanska cesta 47
  2000 Maribor

  Prikaži na zemljevidu


  Emil Botić
  vodja

  • Uradne ure danes

   od do

 • Pisarna Ptuj

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Inšpektorat Republike Slovenije za delo
  Območna enota Maribor
  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota Murska Sobota

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Inšpektorat Republike Slovenije za delo

  Trg zmage 7
  9000 Murska Sobota

  Prikaži na zemljevidu


  Matej Štivan
  vodja

  • Uradne ure danes

   od do

 • Pisarna Lendava

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Inšpektorat Republike Slovenije za delo
  Območna enota Murska Sobota
  • Uradne ure danes

   od do

 • Območna enota Novo mesto - Brežice

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Inšpektorat Republike Slovenije za delo

  Defranceschijeva ulica 1 a
  8000 Novo mesto

  Prikaži na zemljevidu


  Suzana Lenart
  vodja

  • Uradne ure danes

   od do

 • Pisarna Brežice

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Inšpektorat Republike Slovenije za delo
  Območna enota Novo mesto - Brežice

  Cesta prvih borcev 24a
  8250 Brežice

  Prikaži na zemljevidu

  • Uradne ure danes

   od do

 • Pisarna Kočevje

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  Inšpektorat Republike Slovenije za delo
  Območna enota Novo mesto - Brežice

  Trg zbora odposlancev 2
  1330 Kočevje

  Prikaži na zemljevidu

  • Uradne ure danes

   od do

Letna poročila inšpektorata