Skoči do osrednje vsebine

Na Inšpekciji nadzora delovnih razmerij vodimo in organiziramo delo inšpekcije, opravljamo neposredni nadzor nad delovnimi razmerji ter pripravljamo najzahtevnejše vrste gradiva, evidence in poročila o delu inšpekcije in inšpektorata.

Pripravljamo navodila za izvedbo usklajenih, usmerjenih in drugih akcij inšpekcije. Spremljamo in usmerjamo delo inšpekcije v območnih enotah. Zagotavljamo enoten način izvajanja inšpekcijskih nadzorov in usklajevanje dela. Zagotavljamo in nudimo strokovno pomoč inšpektorjem pri nadzoru, s posebnim poudarkom na razlagi pravil, ki določajo postopkovni del pooblastil inšpektorjev. Izvajamo strokovni nadzor nad delom inšpektorjev v notranjih organizacijskih enotah. Sodelujemo v projektnih skupinah, koordinacijskih skupinah in drugih oblikah sodelovanja med inšpekcijami, inšpektorati ter drugimi organi. Izvajamo izobraževanja, strokovna usposabljanja in izpopolnjevanja. Pripravljamo podlage in dokumente za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in organi s področja dela inšpekcije. Sodelujemo pri najzahtevnejših projektnih in drugih nalogah, povezanih z delovanjem inšpektorata.

Naziv storitve Institucija
Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Priročnik o identifikaciji, pomoči in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi