Skoči do osrednje vsebine

Služba za splošne, kadrovske in finančne zadeve ter informatiko

Vodimo in organiziramo delo službe ter pripravljamo analize, poročila in druge dokumente. Zagotavljamo vse potrebno za usklajeno delovanje vseh notranjih organizacijskih enot inšpektorata. Pripravljamo strategijo komuniciranja z javnostmi in mediji o delu inšpektorata. Organiziramo usposabljanja, strokovna izpopolnjevanja, prijave na strokovne izpite inšpektorjev in javnih uslužbencev ter druge oblike izpopolnjevanja zaposlenih. Opravljamo naloge in postopke izvajanja javnih naročil.