GOV.SI

Služba za splošne, kadrovske in finančne zadeve ter informatiko

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Vodimo in organiziramo delo službe ter pripravljamo analize, poročila in druge dokumente. Zagotavljamo vse potrebno za usklajeno delovanje vseh notranjih organizacijskih enot inšpektorata. Pripravljamo strategijo komuniciranja z javnostmi in mediji o delu inšpektorata. Organiziramo usposabljanja, strokovna izpopolnjevanja, prijave na strokovne izpite inšpektorjev in javnih uslužbencev ter druge oblike izpopolnjevanja zaposlenih. Opravljamo naloge in postopke izvajanja javnih naročil.