Skoči do osrednje vsebine

Služba za splošne, kadrovske in finančne zadeve ter informatiko

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Vodimo in organiziramo delo službe ter pripravljamo analize, poročila in druge dokumente. Zagotavljamo vse potrebno za usklajeno delovanje vseh notranjih organizacijskih enot inšpektorata. Pripravljamo strategijo komuniciranja z javnostmi in mediji o delu inšpektorata. Organiziramo usposabljanja, strokovna izpopolnjevanja, prijave na strokovne izpite inšpektorjev in javnih uslužbencev ter druge oblike izpopolnjevanja zaposlenih. Opravljamo naloge in postopke izvajanja javnih naročil.
Iskalnik