Skoči do osrednje vsebine

Digitalizacija slovenščine

Za dolgoročno ohranitev jezika je ključna njegova digitalizacija. Privlačni in konkurenčni v globalnem svetu bodo namreč le jeziki, ki bodo prisotni na spletu. Digitalizacija omogoča sporazumevanje, sodelovanje, poslovanje, izmenjavo znanja ter udeleževanje v družabnih in političnih razpravah ne glede na jezikovne meje ali obvladovanje računalnika, sporazumevanje s stroji, v pomoč pa je tudi osebam s posebnimi potrebami, zato spodbujamo digitalizacijo jezika in razvoj jezikovnih tehnologij.

Jezikovni viri

Jezikovni viri so zbirno poimenovanje za jezikovne priročnike (slovarje, slovnice, pravopis in druge priročnike) in jezikovne zbirke (korpuse in jezikovne baze podatkov), ki jih govorci vsakodnevno uporabljajo za samostojno in učinkovito sporazumevanje. V zadnjih letih veliko jezikovnih virov bodisi nastaja bodisi pridobiva digitalno obliko in s tem širšo dostopnost.

Digitalni viri so tudi osnova za izdelavo jezikovnih tehnologij, torej računalniških orodij in aplikacij. Tehnologije obstoječe jezikovne podatke izrabljajo:

  • za reševanje z jezikom povezanih praktičnih potreb ali
  • za postopke računalniške analize naravnega jezika za izdelavo novih digitalnih jezikovnih priročnikov in drugih virov.

Jezikovne tehnologije

Tehnologije so pogosto nevidne kot del zapletenih računalniških sistemov, ki nam pomagajo:

  • najti informacije s pomočjo spletnih iskalnikov,
  • preverjati črkovanje ali slovnično ustreznost v urejevalnikih besedil,
  • pregledovati priporočila o izdelkih v spletnih trgovinah,
  • poslušati govorjena navodila v navigacijskih sistemih v avtomobilu ali navodila bralnikov sporočil gospodinjskih naprav,
  • prevajati spletne strani s spletnimi prevajalniki,
  • analizirati velike količine besedilnih podatkov in z njimi upravljati.

Za razvoj kakovostnih jezikovnotehnoloških orodij potrebujemo dovolj obsežne jezikovne vire, zato podpiramo nadgradnjo obstoječih in gradnjo novih.

Pri izdelavi novih produktov je treba upoštevati spremembe Direktive o ponovni uporabi informacij javnega sektorja iz 2003 (EU Open Data pravila), ki izpostavlja ponovno uporabo podatkov javnega sektorja in odprtih podatkov kot pomembno osnovno gradivo za proizvode in storitve z digitalno vsebino.

Strokovni dialog o razvoju slovenščine v digitalnem okolju

Na Ministrstvu za kulturo smo novembra 2018 izvedli dialog s strokovnjaki s področja jezikovnih virov in tehnologij v zvezi z odprtimi vprašanji javnega razpisa »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije«. V prvem delu strokovnega dialoga smo navzoče strokovnjake seznanili z namenom, cilji in predmetom javnega razpisa ter jim postavili vprašanja o časovni, finančni, vsebinski in organizacijski izvedljivosti javnega razpisa.

Skladno z napovedjo na srečanju s strokovnjaki objavljamo:

Predstavitev vsebine pred objavo javnega razpisa je v skladu z mnenjem Službe vlade RS za razvoj in kohezijsko politiko.

Digitalizacija besedil slovenske kulturne dediščine

Projekt Wikivir, slovensko leposlovje na spletu, ki ga izvaja Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, finančno podpiramo že od leta 2007. Vsakdo, ki ga zanima slovenska književnost (šolarji, dijaki, učitelji, splošni uporabniki), lahko do nje dostopa na zaslonu brezplačno, kadar koli, brez prijavljanja in podobnih ovir.

Iskalnik