Skoči do osrednje vsebine

Strokovni dialog o razvoju slovenščine v digitalnem okolju

Strokovni dialog o razvoju slovenščine v digitalnem okolju

Na Ministrstvu za kulturo smo novembra 2018 izvedli dialog s strokovnjaki s področja jezikovnih virov in tehnologij v zvezi z odprtimi vprašanji javnega razpisa »Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije«. V prvem delu strokovnega dialoga smo navzoče strokovnjake seznanili z namenom, cilji in predmetom javnega razpisa ter jim postavili vprašanja o časovni, finančni, vsebinski in organizacijski izvedljivosti javnega razpisa.