Skoči do osrednje vsebine

Oblikovanje novega nacionalnega programa za jezikovno politiko 2021–2025

Foto: Javna domena

Pripravljamo novo Resolucijo o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025. Želimo, da začrtani ukrepi in strokovne smernice predstavljajo aktualne jezikovne potrebe različnih skupin uporabnikov, zato smo v nastanek strateškega dokumenta vključili predstavnike zainteresirane in strokovne javnosti.

Prepoznali smo jezikovne potrebe

Prvi posvet o novi resoluciji smo izvedli 28. novembra 2017. Nastopajoči referenti in sodelujoči v razpravi so predstavili pestro paleto tem, ki jih vključuje jezikovna politika:

  • jezikovno zmožnost vseh skupin govorcev,
  • raziskovanje jezikovne situacije,
  • jezikovno opremljenost za slovenščino,
  • različne vidike slovenščine v javni rabi (državna uprava, RTV, visokošolski prostor, problematika jezikovnega svetovanja).

Razpravljavci so sklenili, da je prejšnji nacionalni program še vedno aktualen, a sta zaradi novih družbenopolitičnih okoliščin potrebni redakcija in posodobitev posameznih poglavij.

Daljše prispevke sodelujočih smo objavili v e-zborniku javnega posveta o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko (november 2017).

V istem času se je zaključil ciljni raziskovalni projekt Jezikovna politika RS in potrebe uporabnikov, katerega izvajalec je bil Znanstvenoraziskovalni center SAZU s sodelujočimi institucijami. Pomemben del raziskave je bil anketni vprašalnik.

Poleg e-zbornika je bila ta raziskava glavni vir novih informacij za nacionalni program.

Odprli smo široko razpravo

Osnutek besedila nove resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko smo novembra 2018 objavili na portalu e-Demokracija in 10. januarja 2019 na Ministrstvu za kulturo izvedli drugo javno razpravo oz. javni posvet o novi resoluciji.

Sodelujoči strokovnjaki so v svojih prispevkih izpostavili različne pripombe in predloge, med katerimi so prevladovali pozivi k poenotenju nekaterih strokovnih izrazov ter k ločeni obravnavi potreb različnih družbeno ranljivih skupin govorcev. Udeleženci so se pogovarjali tudi o odprtem dostopu do jezikovnih virov, pomenu jezikovne svetovalnice ter izzivih narečjeslovja v digitalni dobi.

Pisni prispevki sodelujočih na posvetu so objavljeni kot e-zbornik javnega posveta o novem nacionalnem programu za jezikovno politiko (januar 2019).

Pripombe in priporočila avtorjev smo ob dodatnem usklajevanju s pristojnimi organi smiselno upoštevali pri redakciji osnutka besedila resolucije, kar je razvidno iz tabele odzivov na osnutek resolucije in mnenj pristojnih organov.

Osnutek nove jezikovnopolitične resolucije smo medresorsko usklajevali od novembra 2019 do januarja 2020.

Objavljamo usklajen predlog resolucije, ki je bil na Vlado Republike Slovenije poslan v začetku februarja 2020.