Skoči do osrednje vsebine

Stalne strokovne komisije Ministrstva za kulturo

Strokovne komisije so posvetovalna telesa ministrice za kulturo. Obravnavajo vprašanja, ki se nanašajo na zakonsko urejanje, organizacijo javne službe, razdeljevanje javnih sredstev in priznavanje različnih pravic.

Naloge

Stalne strokovne komisije opravljajo predvsem naslednje naloge:

 • dajejo mnenja k podlagam za javne razpise in javne pozive ter k ciljem, pogojem in kriterijem javnih razpisov, javnih pozivov ter vpisov v razvide ministrstva,
 • obravnavajo vloge, prispele na neposredne pozive, javne razpise in javne pozive za financiranje javnih kulturnih programov in javnih kulturnih projektov,
 • obravnavajo vloge za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi ter o vlogah za pridobitev pravice do plačila prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje ter za starševsko varstvo in za zaposlovanje od najnižje pokojninske osnove za socialno in zdravstveno zavarovanje iz državnega proračuna,
 • dajejo mnenja o seznamu specializiranih poklicev in seznamu specializiranih deficitarnih poklicev v kulturi,
 • obravnavajo vloge za dodelitev republiških priznavalnin, delovnih štipendij, in po potrebi o vlogah za podelitev statusa organizacije v javnem interesu,
 • sodelujejo pri oblikovanju mnenja za ugotavljanje nacionalnega interesa s področja kulture pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije,
 • opravljajo druge naloge, ki jih zahtevajo postopki javnih razpisov, javnih pozivov ali vpisov v razvide ministrstva.

Komisijo sestavlja pet ali sedem članov in članic. Imenuje jih ministrica za kulturo za štiri leta.

Sestava

Strokovna komisija za področje uprizoritvenih umetnosti

 • dr. Rok Andres
 • Rok Bozovičar
 • dr. Andreja Kopač
 • Alja Predan
 • Teja Reba
 • Rok Vevar
 • Petra Vidali

Strokovna komisija za področje glasbene umetnosti

 • Alja Kramar
 • Žiga Pucelj
 • Lovrenc Rogelj
 • dr. Borut Smrekar
 • Aleš Suša
 • Martina Svetina
 • Dejan Učakar

Strokovna komisija za področje vizualnih umetnosti

 • Miha Colner
 • dr. Petja Grafenauer
 • Ištvan Išt Huzjan
 • Jure Kirbiš
 • dr. Kaja Kraner
 • Vladimir Vidmar
 • Simon Žlahtič

Strokovna komisija za področje arhitekture in oblikovanja

 • mag. Blaž Babnik Romaniuk
 • Nataša Hrupić
 • mag. Darja Malešič
 • Zoran Pungerčar
 • Damjana Zaviršek Hudnik

Strokovna komisija za področje intermedijskih umetnosti

 • Irena Borić
 • Simon Gmajner
 • dr. Kristina Pranjić
 • Igor Španjol
 • Anja Zver

Strokovna komisija za slovenski jezik

 • dr. Kozma Ahačič
 • mag. Petra Rezar
 • mag. Marijan Rupert
 • dr. Marko Stabej
 • Miha Zor

Strokovna komisija za področje knjige

 • Manca G. Renko
 • Nada Marija Grošelj
 • Nejc Rožman Ivančič
 • Ivan Mitrevski
 • Tina Bilban

Strokovna komisija za področje knjižnične dejavnosti

 • Vesna Horžen
 • mag. Aleš Klemen
 • Tatjana Oset
 • Irena Sešek
 • Mateja Žvižej

Strokovna komisija za področje premične kulturne dediščine

 • dr. Marjeta Ciglenečki
 • Tina Fortič Jakopič
 • Jana Puhar
 • dr. Cvetka Požar
 • dr. Blaž Vurnik

Strokovna komisija za področje nepremične kulturne dediščine

 • Boris Deanović
 • Andraž Keršič
 • dr. Martina Malešič
 • Tim Mavrič
 • mag. Lucija Močnik Ramovš
 • Suzana Vešligaj
 • dr. Iztok Vrenčur

Strokovna komisija za področje nesnovne kulturne dediščine

 • dr. Katja Hrobat Virloget
 • dr. Bojan Knific
 • dr. Saša Poljak Istenič
 • dr. Mojca Ramšak
 • dr. Tanja Roženbergar

Strokovna komisija za mednarodno sodelovanje in promocijo

 • Klemen Dvornik
 • Andraž Kajzer
 • Helena Pivec
 • Samo Selimović
 • Yasmin Martin Vodopivec

Strokovna komisija za področje arhivske dejavnosti

 • dr. Bojan Balkovec
 • Jana Intihar
 • Luka Hribar
 • dr. Matevž Košir
 • dr. Aleksander Žižek

Strokovna komisija za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti

 • Nuša Komplet Peperko
 • Jože Osterman
 • Borut Pelko
 • dr. Tomaž Simetinger
 • Alenka Testaniere

Strokovna komisija za področje kulturne dejavnosti manjšinskih in ranljivih družbenih skupin

 • Ignac Navernik
 • dr. Vera Klopčič
 • mag. Mateja Vodeb
 • dr. Mitja Žagar
 • Maja Žunič Fabjančič

Strokovna komisija za medije

 • dr. Jernej Kaluža
 • Katja Lihtenvalner
 • dr. Jernej Amon Prodnik
 • Boštjan Špetič
 • Bojan Veselinovič

Strokovna komisija za avdiovizualno področje

 • Petra Gajžler
 • Andraž Jerič
 • mag. Ciril Oberstar
 • Jožko Rutar
 • Blaž Završnik

Strokovna komisija za področje podpornih programov v kulturi

 • Nika Bezeljak
 • Dušan Dovč
 • Tina Lešničar
 • Saša Nabergoj
 • Irena Pivka

Strokovna komisija za podeljevanje štipendij

 • Domen Bohte
 • dr. Inge Breznik
 • dr. Marjana Dolšina Delač
 • mag. Marija Mojca Pungerčar
 • Tina Šrot

Pravilnik o strokovnih komisijah