Skoči do osrednje vsebine

Stalne strokovne komisije Ministrstva za kulturo

Strokovne komisije so posvetovalna telesa ministra za posamezne vidike kulture. Obravnavajo vprašanja, ki se nanašajo na zakonsko urejanje, organizacijo javne službe, razdeljevanje javnih sredstev in priznavanje različnih pravic.

Naloge

Stalne strokovne komisije opravljajo predvsem naslednje naloge:

 • dajejo mnenja k podlagam za javne razpise in javne pozive ter k ciljem, pogojem in kriterijem javnih razpisov in javnih pozivov,
 • strokovno presojajo in ocenjujejo vloge, prispele na neposredni poziv,
 • strokovno presojajo in ocenjujejo vloge, prispele na javni razpis oziroma javni poziv za financiranje javnih kulturnih programov in javnih kulturnih projektov,
 • obravnavajo vloge za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi,
 • obravnavajo vloge za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna,
 • obravnavajo vloge za dodelitev republiških priznavalnin,
 • obravnavajo vloge za dodelitev štipendij,
 • obravnavajo vloge za pridobitev statusa nevladnje organizacije v javnem interesu na področju kulture.

Komisijo sestavlja tri, pet ali sedem članov. Imenuje jih minister za kulturo za štiri leta. 

Sestava

Strokovna komisija za področje uprizoritvenih umetnosti – programi in projekti NVO in samozaposlenih

 • Matjaž Pograjc
 • Barbara Drnač
 • Tanja Lužar
 • Metka Damjan
 • Vilma Rupnik

Strokovna komisija za področje uprizoritvenih umetnosti – programi javnih zavodov

 • prof. Denis Poniž
 • Maja Štromar
 • Anže Virant

Strokovna komisija za področje vizualnih umetnosti

 • mag. Breda Škrjanec
 • Lenka Bajželj
 • Lenka Kavčič
 • Peter Rak
 • Boštjan Jurečič

Strokovna komisija za področje glasbene umetnosti – druga glasba

 • Lado Jakša
 • Slavko Avsenik
 • Jani Šalamon
 • Dečo Žgur
 • Jože Doblekar

Strokovna komisija za področje glasbene umetnosti – resna glasba

 • dr. Karolina Šantl Zupan
 • dr. Darja Koter
 • Martina Svetina
 • dr. Matjaž Barbo
 • Tadeja Vulc

Strokovna komisija za področje intermedijskih umetnosti

 • dr. Matjaž Šekoranja 
 • mag. Petja Janžekovič 
 • Nina Jeza

Strokovna komisija za področje knjige

 • dr. Jonatan Vinkler
 • Paulina Tania Korošec Kocmur
 • dr. Matija Ogrin

Strokovna komisija za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti

 • mag. Jani Šalamon
 • dr. Rebeka Kunej
 • dr. Bojan Knific

Strokovna komisija za promocijo in mednarodno sodelovanje

 • Damijan Terpin
 • dr. Uroš Zavodnik
 • Katja Ravšl Debeljak

Strokovna komisija za obravnavo vlog samozaposlenih v kulturi in priznavanje pravic na podlagi zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa v kulturi

 • dr. Vesna Kamin Kajfež (arhitektura)
 • mag. Žiga Čamernik (AV in film)
 • prof. dr. Metoda Kemperl (vizualna umetnost)
 • Claudia Sovre (uprizoritvena umetnost)
 • Nataša Vuga (oblikovanje)
 • prof. dr. Karolina Šantl Zupan (glasba)
 • Tina Kozin (knjiga in intermedija)

   Strokovna komisija za podeljevanje štipendij

  • dr. Vesna Kamin Kajfež
  • Tomaž Burkart
  • Alenka Gotar, Mag. art., Republika Avstrija
  • prof. dr. Metoda Kemperl
  • Claudia Sovre

  Strokovna komisija za podeljevanje delovnih štipendij

  • dr. Vesna Kamin Kajfež
  • Tomaž Burkart
  • Alenka Gotar, Mag. art., Republika Avstrija
  • prof. dr. Metoda Kemperl
  • Claudia Sovre

  Strokovna komisija za arheološke raziskave

  • Danijela Brišnik
  • Alma Bavdek
  • mag. Uroš Bavec
  • Mihela Kajzer
  • Boris Vičič
  • dr. Sneža Tecco Hvala
  • Patricija Bratina

  Strokovna komisija za področje nepremične kulturne dediščine

  • dr. Ljubo Lah
  • dr. Peter Turk
  • Svjetlana Kurelac
  • mag. Lucija Močnik Ramovš
  • Marija Ogrin

  Strokovna komisija za področje premične kulturne dediščine

  • ddr. Verena Perko
  • dr. Bojana Rogelj Škafar
  • mag. Barbka Gosar Hirci
  • dr. Luka Vidmar
  • dr. Marko Štepec

  Strokovna komisija za področje arhivske dejavnosti

  • dr. Boris Golec 
  • dr. Aleksander Žižek
  • dr. Renato Podbersič

  Strokovna komisija za področje knjižnične dejavnosti

  • Helena Janežič
  • mag. Aleš Klemen
  • Boštjan Roblek

  Strokovna komisija za avdiovizualno kulturo

  • Polona Abram
  • Zdenko Vrdlovec
  • dr. Bernard Nežmah
  • Tomi Matič
  • Veronika Aiken Prosenc

  Strokovna komisija za programske vsebine medijev

  • dr. Matej Makarovič
  • dr. Borut Rončević
  • dr. Tamara Besednjak Valič
  • dr. Jonatan Vinkler
  • dr. Suzana Žilič Fišer

  Strokovna komisija za slovenski jezik

  • dr. Jožica Jožef Beg 
  • dr. Kozma Ahačič
  • mag. Andrej Bartol
  • Nada Šumi
  • dr. Andreja Žele

  Strokovna komisija za področje kulturne dejavnosti posebnih skupin v Republiki Sloveniji

  • Jožef Jerovšek
  • Tino Mamić
  • dr. Janez Pirc
  • dr. Vera Klopčič
  • mag. Mateja Vodeb