Skoči do osrednje vsebine

Stalne strokovne komisije Ministrstva za kulturo

Strokovne komisije so posvetovalna telesa ministra za posamezne vidike kulture. Obravnavajo vprašanja, ki se nanašajo na zakonsko urejanje, organizacijo javne službe, razdeljevanje javnih sredstev in priznavanje različnih pravic.

Naloge

Stalne strokovne komisije opravljajo predvsem naslednje naloge:

 • dajejo mnenja k podlagam za javne razpise in javne pozive ter k ciljem, pogojem in kriterijem javnih razpisov in javnih pozivov,
 • strokovno presojajo in ocenjujejo vloge, prispele na neposredni poziv,
 • strokovno presojajo in ocenjujejo vloge, prispele na javni razpis oziroma javni poziv za financiranje javnih kulturnih programov in javnih kulturnih projektov,
 • obravnavajo vloge za vpis v razvid samozaposlenih v kulturi,
 • obravnavajo vloge za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna,
 • obravnavajo vloge za dodelitev republiških priznavalnin,
 • obravnavajo vloge za dodelitev štipendij,
 • obravnavajo vloge za pridobitev statusa nevladnje organizacije v javnem interesu na področju kulture.

Komisijo sestavlja od pet do sedem članov. Imenuje jih minister za kulturo za štiri leta. 

Sestava

Strokovna komisija za področje uprizoritvenih umetnosti – programi in projekti NVO in samozaposlenih

 • Rosana Hribar
 • Jure Novak
 • Sabrina Železnik
 • Maja Šorli
 • Samo Selimovič

Strokovna komisija za področje uprizoritvenih umetnosti – programi javnih zavodov

 • Rok Bozovičar
 • Maja Delak
 • Aleš Novak
 • Jure Novak
 • Petra Vidali

Strokovna komisija za področje vizualnih umetnosti

 • dr. Andreja Hribernik
 • mag. Breda Škrjanec
 • Lenka Kavčič
 • Kaja Kraner
 • Mateja Panter

Strokovna komisija za področje glasbene umetnosti – druga glasba

 • Alja Kramar
 • Zdenko Matoz
 • Vladimir Petković
 • Lado Jakša
 • Teja Klobčar

Strokovna komisija za področje glasbene umetnosti – resna glasba, opera in balet

 • Martina Svetina
 • Primož Trdan
 • Črt Sojar Voglar
 • Matjaž Drevenšek
 • Ambrož Čopi

Strokovna komisija za področje intermedijskih umetnosti

 • dr. Peter Purg
 • dr. Tilen Žbona
 • dr. Andrej Pezelj
 • Nina Jeza
 • dr. Aleš Vaupotič

Strokovna komisija za področje knjige

 • mag. Klemen Brvar
 • Tina Mahkota
 • dr. Vesna Mikolič
 • prof. dr. Igor Saksida
 • dr. Irena Svetek

Strokovna komisija za področje ljubiteljske kulturne dejavnosti

 • Lojze Adamlje
 • Primož Primec
 • dr. Tomaž Simetinger
 • Sofija Vukelj
 • Maja Jerman Bratec

Strokovna komisija za promocijo in mednarodno sodelovanje

 • Klemen Klun
 • Martin Yasmin Vodopivec
 • Dušan Dovč
 • Petra Bole
 • mag. Primož Jesenko

Strokovna komisija za obravnavo vlog samozaposlenih v kulturi in priznavanje pravic na podlagi, zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa v kulturi

 • Lela Angela Mršek Bajda (knjiga in intermedijska umetnost)
 • Nataša Rogelj (AV in film)
 • Mateja Kumer (arhitektura in kulturna dediščina)
 • Petja Zorec (oblikovanje)
 • Staša Mihelčič (uprizoritvene umetnosti)
 • Kaja Kraner (vizualne umetnosti)
 • Nina Novak (glasbene umetnosti)

 Strokovna komisija za podeljevanje štipendij

 • Matjaž Drevenšek
 • Nina Jeza
 • dr. Andreja Kopač
 • Tina Mahkota
 • mag. Nataša Rogelj
 • dr. Jurij Selan
 • ddr. Verena Vidrih Perko

Strokovna komisija za arheološke raziskave

 • Danijela Brišnik
 • Alma Bavdek
 • mag. Uroš Bavec
 • Mihela Kajzer
 • Boris Vičič
 • dr. Sneža Tecco Hvala
 • Patricija Bratina

Strokovna komisija za področje nepremične kulturne dediščine

 • dr. Ljubo Lah
 • dr. Peter Turk
 • Svjetlana Kurelac
 • mag. Lucija Močnik Ramovš
 • dr. Jelka Pirkovič

Strokovna komisija za področje premične kulturne dediščine

 • Jelka Pšajd
 • ddr. Verena Perko
 • Marko Košan
 • mag. Rolanda Fugger Germadnik
 • dr. Marija Počivavšek

Strokovna komisija za področje arhivske dejavnosti

 • dr. Aleksander Žižek
 • izr. prof. dr.  Peter Pavel Klasinc
 • doc. dr. Matevž Košir
 • doc. dr. Zdenka Semlič Rajh
 • doc. dr. Bojan Balkovec

Strokovna komisija za področje knjižnične dejavnosti

 • Maja Vunšek
 • Andreja Videc
 • dr. Irena Eiselt
 • mag. Aleš Klemen
 • Matej Jazbinšek

Strokovna komisija za avdiovizualno kulturo

 • Špela Barlič
 • Andraž Pöschl
 • Blaž Završnik
 • Urša Loboda
 • Simon Šerc

Strokovna komisija za programske vsebine medijev

 • mag. Matej Mencej
 • dr. Damjan Mandelc
 • Katja Koren Ošljak
 • dr. Peter Sekloča
 • dr. Suzana Žilič Fišer

Strokovna komisija za slovenski jezik

 • dr. Kozma Ahačič
 • dr. Jožica Jožef Beg
 • Kristina Mlakar Pučnik
 • dr. Marko Stabej
 • dr. Andreja Žele

Strokovna komisija za področje kulturne dejavnosti posebnih skupin v RS

 • dr. Mitja Žagar
 • mag. Franci Pivec
 • Tatjana Avsec
 • dr. Vera Klopčič
 • mag. Mateja Vodeb

Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa za izbor operacij za večjo socialno vključenost pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru Evropskega socialnega sklada v letih 2018–2019

mag. Mateja Bošnjak, predsednica

Ocenjevalci vlog:

 • dr. Mojca Medvešek
 • dr. Romana Bešter
 • Danica Ošlaj
 • Matej Maček
 • Branko Petovar
Iskalnik