Skoči do osrednje vsebine

Imenovane nove stalne strokovne komisije Ministrstva za kulturo

Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko je v novembru imenovala 103 nove člane in članice stalnih strokovnih komisij Ministrstva za kulturo.

Na javni vabili, ki sta bili objavljeni 4. in 5. oktobra 2022, je prispelo več kot 400 kandidatur 300 posameznikov in posameznic. Tako številčen odziv strokovne in splošne javnosti nas je razveselil in ga razumemo kot izraz zaupanja v strokovno usmerjeno delovanje ministrstva. Vsem prijaviteljem in prijaviteljicam se zahvaljujemo za trud in poslane vloge.

Ministrica je skladno z novim Pravilnikom o strokovnih komisijah pri sestavi komisij zasledovala strokovnost in uravnoteženo zastopanost po spolih in starosti, geografsko razpršenost ter skupen nabor izkušenj iz različnih zvrsti obravnavanega področja ter delovnih in organizacijskih oblik delovanja. Vse strokovne komisije štejejo vsaj pet članov in članic, komisije za področja uprizoritvenih, glasbenih in vizualnih umetnosti ter področja nepremične dediščine pa sedem članov in članic. Povečanje števila članov strokovnih komisij bo omogočilo širšo strokovno preglednost in ustreznejše vrednotenje projektov. Med imenovanimi je 52 članic in 51 članov iz vse Slovenije.

Strokovne komisije obravnavajo vprašanja, ki se nanašajo na zakonsko urejanje, organizacijo javne službe, razdeljevanje javnih sredstev in priznavanje različnih pravic. Z njimi želi ministrstvo zagotoviti avtonomno in strokovno podkovano odločanje o programih in projektih samozaposlenih, nevladnih organizacij in javnih zavodov. Prvič sta imenovani strokovna komisija za nesnovno kulturno dediščino in strokovna komisija za podporne programe v kulturi. Na področju vizualnih umetnosti, arhitekture in oblikovanja bosta delovali komisija za vizualno umetnost ter komisija za arhitekturo in oblikovanje. Ob naštetih bodo strokovne komisije delovale še na področjih uprizoritvenih umetnosti, glasbenih umetnosti, intermedijske umetnosti, slovenskega jezika, knjige, podeljevanja štipendij, knjižnične dejavnosti, premične kulturne dediščine, nepremične kulturne dediščine, mednarodnega sodelovanja in promocije, arhivske dejavnosti, ljubiteljske kulturne dejavnosti, kulturne dejavnosti manjšinskih in ranljivih družbenih skupin, avdiovizualnega področja in medijev. Vloge za vpis v Razvid samozaposlenih v kulturi in pravice do plačila prispevkov za socialno varnost bodo presojale področne komisije, s čimer bo zagotovljeno, da bo vsako vlogo presojalo od pet do sedem strokovnjakov s področja delovanja vlagatelja ali vlagateljice.

Ministrstvo se vsem kandidatom in kandidatkam zahvaljuje za prijavo in izkazano zaupanje, strokovnim komisijam pa želi uspešno delo.