GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Kabinetu ministra opravljamo strokovne, svetovalne, organizacijske in upravno-tehnične naloge za ministra in državni sekretarki ter pripravljamo usmeritve za delovanje ministrstva. Usklajujemo delo med notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva in organoma v sestavi, sodelovanje z drugimi državnimi organi in organizacijami ter pripravo področne zakonodaje.