Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Na direktoratu izvajamo javne razpise in javne pozive, s katerimi omogočamo delo številnim ustvarjalkam in ustvarjalcem ter nevladnim organizacijam, ki delujejo v kulturi in umetnosti. Njihove projekte in programe financiramo tudi posredno, in sicer prek razpisov Javne agencije za knjigo Republike Slovenije ter Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Skrbimo za delovanje državnih in številnih občinskih gledališč, Cankarjevega doma, SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor, Moderne galerije in Muzeja sodobne umetnosti Metelkova ter Slovenske filharmonije. Štipendiramo študij umetnosti na univerzah v tujini, samozaposlenim v kulturi zagotavljamo socialne pravice in starejšim ustvarjalcem dodatek k pokojnini ter pripravljamo zakonodajo za širše področje kulture, s katero zagotavljamo spodbudno okolje za ustvarjanje.

Področje in teme

 • Ustvarjalnost

  Vizualne umetnosti, knjiga, uprizoritvene umetnosti, intermedijske umetnosti, glasbene umetnosti, film in avdiovizualna kultura, ljubiteljska kulturna dejavnost, arhitekturna politika, statusi in socialne pravice v kulturi

 • Umetniško ustvarjanje

  Obravnavamo vse vsebine, ki vključujejo ustvarjanje in predstavljanje kulturnih dobrin na področju uprizoritvenih umetnosti, vizualnih umetnosti (vključno z arhitekturo in oblikovanjem), glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, knjige in založništva ter filmske in avdiovizualne kulture. Pri tem skrbimo za razcvet čim bolj raznolike kulturne ustvarjalnosti po vsej Sloveniji in omogočamo njeno predstavitev v tujini. Skrbimo tudi za uresničevanje in izvajanje evropskih direktiv na področju avdiovizualnih medijev in kinematografije ter uresničevanje področne politike Sveta Evrope.

 • Prešernovi nagrajenci in nagrajenke 2021

  Prešernovo nagrado za leto 2021 sta prejela arhitekt Marko Mušič ter pesnik, pisatelj, dramatik in avtor radijskih iger Feri Lainšček. Nagrado Prešernovega sklada za leto 2021 so prejeli: režiser in scenarist Matjaž Ivanišin, arhitekti Blaž Budja, Rok Jereb in Nina Majoranc, pesnik Brane Senegačnik, violinistka Lana Trotovšek, akademski slikar Aleksander Červek in gledališki režiser Tomi Janežič.

 • Statusi in socialne pravice v kulturi

  Ustvarjalcem z različnimi statusi in pravicami, ki jih podeljujemo v kulturi, lajšamo samostojno opravljanje te poklicne dejavnosti. Naš cilj je še naprej izboljševati razmere zanjo, omogočiti večjo mobilnost mladih samozaposlenih, zmanjšati število nezaposlenih ter vključevati samozaposlene v projekte in programe javnih zavodov in zasebnega sektorja.

 • Ljubiteljska kultura

  Ljubiteljska kultura v Sloveniji je množična, raznolika in izjemno kakovostna. Stoletja je bila med najpomembnejšimi gradniki identitete slovenskega naroda, velik razcvet pa je doživela v drugi polovici 19. stoletja s čitalnicami in tabori, na katerih so ljudje množično zahtevali uresničitev programa Zedinjene Slovenije. Čitalnice in tabori so imeli osrednjo vlogo pri razcvetu slovenske kulture in krepitvi narodne zavesti, dobro organizirana ljubiteljska kultura pa je nadomestila pomanjkanje narodnih kulturnih ustanov.

Projekti

 • Z operacijo Štipendije za specializirane poklice v kulturi se financirajo štipendije za podiplomski študij v tujini ter štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini. Namenjene so mladim do vključno 29. leta, ki bodo študirali oziroma se usposabljali ali izobraževali na področjih v kulturi (glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti ter filma, kulturne dediščine, knjige, knjižničarstva in kulturnega managementa).

  Višina finančne podpore za operacijo znaša 2.625.000,00 EUR.

 • Da bi v Sloveniji ustvarjali inovativne proizvode in storitve, razvijali nove pristope za uresničevanje potreb prebivalstva in družbene probleme reševali z mislijo na človeka, rabimo prostor za ustvarjalnost, večdisciplinarno sodelovanje in povezovanje kreativnega kulturnega sektorja z gospodarstvom – za projekte, ki združujejo ustvarjalnost s proizvodnjo in distribucijo dobrin in storitev.

  Višina finančne podpore za operacijo Platforma CzK znaša 5.628.094,28 EUR, za operacijo Finančne podpore CzK – javni razpisi pa 5.290.000,00 EUR.

 • Z operacijo sofinanciramo zaposlovanje in usposabljanje v kulturnih organizacijah z namenom oblikovanja spodbudnega podpornega okolja na področju kulture.

  Višina finančne podpore za operacijo znaša 1.799.401,00 EUR.

Organizacijske enote direktorata