Skoči do osrednje vsebine

Operacija Podporno okolje za delovanje na področju kulture

Foto: Getty Images / Ulimi

Z operacijo sofinanciramo zaposlovanje in usposabljanje v kulturnih organizacijah z namenom oblikovanja spodbudnega podpornega okolja na področju kulture.

Višina finančne podpore za operacijo znaša 1.799.401,00 EUR.

Cilji operacije

  • povečanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih in neaktivnih oseb ter zaposlenih v postopku izgubljanja zaposlitve in izboljšanje njihovih kompetenc na vseh področjih kulture;
  • zagotavljanje socialne vključenosti in spodbujanje enakih možnosti brezposelnih in neaktivnih oseb ter zaposlenih v postopku izgubljanja zaposlitve in ustvarjanje pogojev za njihovo socialno integracijo;
  • spodbujanje ustvarjalnih in drugih izraznih možnosti v kulturi;
  • zagotavljanje spodbudnega okolja za obstoj, razvoj in populariziranje ustvarjalnosti;
  • povečanje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin in
  • dvig zavesti o pomenu kulture za razvoj posameznika in družbe.

Razpisi

Namen javnih razpisov v okviru Podpornega okolja za delovanje na področju kulture je vključevanje oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte in programe izvajalcev na področju kulture (nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, javni skladi in javne agencije), da bi povečali njihovo zaposljivost, izboljšali usposobljenost in okrepili socialno vključenost.

Prek razpisov financiramo enoletno zaposlitev za polni delovni čas na novih ali obstoječih delovnih mestih oz. 174-urno usposabljanje, ki vključuje tudi mentorstvo.

Dosedanji razpisi:

  • Podporno okolje za delovanje na področju kulture (objavljen v letu 2016, za izvedbo projektov zaposlitev in usposabljanj v 2017 in 2018), razpoložljiva sredstva: 336.080,00 EUR;
  • Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018 (objavljen v letu 2017, za izvedbo projektov zaposlitev in usposabljanj v 2018 in 2019); razpoložljiva sredstva: 446.980,00 EUR;
  • Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2019 (objavljen v letu 2018, za izvedbo projektov zaposlitev in usposabljanj v 2019 in 2020), razpoložljiva sredstva: 698.900,00 EUR;
  • Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020 (objavljen januarja 2020, za izvedbo projektov zaposlitev in usposabljanj v 2020 in 2021), razpoložljiva sredstva: 741.920,00 EUR.

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.