Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za izbor operacij Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020

Javni razpis je namenjen vključitvi ciljne skupine brezposelnih in neaktivnih v kulturne programe in projekte izvajalcev na področju kulture. Vsebinska sklopa sta:
Sklop 1: Sofinanciranje zaposlitev oseb iz ciljne skupine za obdobje najmanj enega leta (v višini 12.000,00 EUR na vključeno osebo v zaposlitev).
Sklop 2: Sofinanciranje usposabljanj na področju kulture z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte izvajalcev, ki se prijavijo na javni razpis (v višini 2.440,00 EUR na vključeno osebo za 174 urno usposabljanje).
Upravičeni prijavitelji so: nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, javne agencije in javni skladi, ki so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

Dokumentacija

Kontakt

Ime in priimek: Mojca Jurič

Telefonska številka: 01 369 58 74

Elektronski naslov: mojca.juric@gov.si

Iskalnik