Skoči do osrednje vsebine

Kultura izhaja iz volje in potrebe po spreminjanju sveta in predstavlja neomejeno polje ustvarjalnosti tako za njene tvorce kot uporabnike, s čimer pomembno prispeva k razvoju družbe v celoti. Zato na vseh področjih umetnosti podpiramo in aktivno razvijamo svobodno ustvarjalnost in inovativnost, ki s svojim iskanjem utirata nove poti, nove smeri in nove forme ter sta vir novih poetik in novih zvrsti umetnosti.

Zagotavljamo in iščemo nove sistemske rešitve za ustvarjanje spodbudnih pogojev za razvoj kulturne ustvarjalnosti v širšem družbenem kontekstu in ji z javnimi razpisi in pozivi namenjamo proračunska sredstva. Poleg skrbi za razcvet čim bolj raznolike kulturne ustvarjalnosti po vsej Sloveniji si prizadevamo za promocijo slovenske kulture v tujini. Med drugim sofinanciramo bivanje in ustvarjanje slovenskih umetnikov v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju ter zagotavljamo prisotnost slovenske kulture na nekaterih najvidnejših mednarodnih kulturnih prireditvah.

Na področju filmske in avdiovizualne kulture skrbimo za razvoj vseh segmentov filmskega in avdiovizualnega sektorja, ki vključuje celotno verigo produkcije, promocije, distribucije in prikazovanja kakovostnega slovenskega, evropskega in svetovnega filma. Ukrepi obsegajo finančno podporo in spodbudo za filmsko in avdiovizualno produkcijo, koprodukcijo, vključujejo elemente promocije in distribucije, spodbujajo razvoj art kino programov ter avdiovizualnih del, namenjenih predvajanju v medijih. Bistven element je tudi skrb za filmsko dediščino, digitalizacijo ter dostopnost filmov in avdiovizualnih del najširšemu občinstvu.

Ne glede na to, ali je posameznik ustvarjalec ali uporabnik kulture, je kulturno-umetnostna vzgoja temeljnega pomena. Kulturno-umetnostna vzgoja ima vseživljenjske dimenzije, zlasti pa je pomembna za otroke in mladino, tako z vidika sprejemanja in raziskovanja kulture kot z vidika ustvarjalnosti. Kulturno-umetnostna vzgoja se po vsebini in poslanstvu pojavlja na presečišču kulturnega, vzgojno-izobraževalnega in znanstvenega sektorja, zato jo umeščamo v vsa področja človekovega delovanja in bivanja ter v vsa obdobja posameznikovega življenja. Posebno pozornost namenjamo tudi različnim družbenim skupinam in subkulturam, ki tako ali drugače vključujejo različne kulturne dejavnosti.

Ljubiteljska kulturna društva v Sloveniji, ki imajo nekaj več kot 110.000 aktivnih članov, se lahko pohvalijo z ugledno tradicijo in dosežki. Pogosto predstavljajo začetno kadrovsko bazo za kulturno-umetniške dejavnosti nasploh. Za podporo ljubiteljski kulturi skrbijo lokalne skupnosti in Republika Slovenija prek Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Z namenskim financiranjem spodbujamo aktivno participacijo čim širšega kroga ustvarjalcev v kulturnih dejavnostih in promoviramo najboljše dosežke. Skrbimo tudi za enakomeren regionalni razvoj ljubiteljske kulture in njeno vsebinsko raznolikost.

Še eden naših ciljev na področju ustvarjalnosti je povečanje usposobljenosti, znanja, spretnosti, kompetenc in mobilnosti ustvarjalcev na področju kulture ter krepitev enakih možnosti in socialne kohezije. V ta namen štipendiramo izobraževanja na umetniških in kulturnih področjih ter podpiramo poklicno usposabljanje.