Skoči do osrednje vsebine

Pokrivamo vse vsebine, ki vključujejo ustvarjanje in posredovanje kulturnih dobrin na področju uprizoritvenih umetnosti, vizualnih umetnosti (vključno z arhitekturo in oblikovanjem), glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, knjige in založništva ter filmske in avdiovizualne kulture. Pri tem skrbimo za razcvet čim bolj raznolike kulturne ustvarjalnosti po celi Sloveniji in omogočamo njeno predstavitev v tujini. Skrbimo tudi za uresničevanje in izvajanje evropskih direktiv na področju avdiovizualnih medijev in kinematografije ter uresničevanje področne politike Sveta Evrope.

Hkrati sledimo cilju zagotavljanja svobode ustvarjalnosti, inovativnosti in razvoja kulture, kar omogoča tudi utiranje novih poti, pojavljanje in raziskovanje novih poetik, novih smeri in form, novih zvrsti umetnosti. Zato zagotavljamo in iščemo nove sistemske rešitve za ustvarjanje spodbudnih pogojev za razvoj kulturne ustvarjalnosti v širšem družbenem kontekstu in ji namenjamo proračunska sredstva prek javnih razpisov in pozivov. Na ta način sofinanciramo kulturne dobrine, ki jih strokovna javnost prepozna kot vrhunske, raznolike in dovolj dostopne, da so upravičene do javnih sredstev. Na področju filma in avdiovizualne kulture je naša ključna naloga zagotavljanje pogojev za razvoj in kakovost filmske, kinematografske in avdiovizualne dejavnosti v vseh fazah kinematografske verige, od razvoja, produkcije, promocije, distribucije in prikazovanja, hrambe in varovanja filmske dediščine, do filmske vzgoje in izobraževanja. Zagotavljamo tudi proračunska sredstva za sofinanciranje art kino programov in distribucijo kvalitetnih umetniških in evropskih filmov.

Kulturne programe in projekte na vseh naštetih področjih izvajajo tako javni zavodi kot nevladne organizacije na področju kulture, posamezni kulturni ustvarjalci ter Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije.

Javni zavodi in agenciji

Skrbimo za enaindvajset javnih zavodov na področjih uprizoritvene, glasbene in vizualne umetnosti in za dva filmska. Od tega je enajst javnih zavodov ustanovila država in devet občine. Nacionalnim javnim zavodom (Cankarjev dom, Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Slovensko narodno gledališče Maribor, Slovenska filharmonija, Moderna galerija, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Slovenski gledališki inštitut, Filmski studio Viba film in Kinoteka) zagotavljamo materialne stroške, stroške delovanje in plače, medtem ko občinskim javnim zavodom (Mestno gledališče ljubljansko, Slovensko mladinsko gledališče, Lutkovno gledališče Ljubljana, Lutkovno gledališče Maribor, Slovensko ljudsko gledališče Celje, Prešernovo gledališče Kranj, Gledališče Koper, Anton Podbevšek Teater Novo mesto, Mestno gledališče Ptuj) pokrivamo le nekatere stroške. Poleg tega delno sofinanciramo tudi program slovenskega Stalnega gledališča v Trstu.

S pomočjo javnih zavodov skrbimo tudi za promocijo slovenske kulture v tujini in zagotavljamo prisotnost slovenske kulture na nekaterih najvidnejših mednarodnih kulturnih prireditvah, kot so nacionalne predstavitve na osrednji mednarodni likovni razstavi v Benetkah (Beneški bienale) in arhitekture (Arhitekturni bienale).

Prek Javne agencije za knjigo RS skrbimo za zagotavljanje pogojev za vrhunsko ustvarjalnost na področjih leposlovja in humanistike ter pogojev za večjo dostopnost slovenske knjige, za dvig zavesti o pomenu knjige in branja za razvoj posameznika in družbe ter za večjo mednarodno prepoznavnost slovenskih ustvarjalcev, ki delujejo na področjih leposlovja in humanistike. Tako prek javnih razpisov in pozivov agencija dodeljuje sredstva, namenjena izdaji knjig in revij s področja leposlovja in humanistike, prevajanju del slovenskih avtorjev, podpori literarnim festivalom in prireditvam, razvoju knjigarniške mreže, razvijanju bralne kulture, promociji knjig in avtorjev, prevajanju slovenskih avtorjev ipd.

Slovenskemu filmskemu centru, javni agenciji Republike Slovenije zagotavljamo proračunska sredstva, ki jih podeljuje na javnih razpisih in pozivih za denarna povračila za vlaganja v avdiovizualno produkcijo, za sofinanciranje avdiovizualnih projektov za medije, in s katerimi podpira realizacijo filmov, manjšinskih koprodukcij, razvoj projektov, razvoj scenarijev, programe organizirane filmske stroke, filmske festivale, filmsko-vzgojne projekte in razvoj digitalizacije celotne kinematografske verige.

Nevladni sektor

Nevladni sektor na področju kulture je javnemu sektorju komplementaren neodvisni sektor, kjer nevladne organizacije delujejo poklicno ali nepoklicno. Usmerjen je v iskanje novih poti, drugačnih metod dela, organizacijskih modelov, pristopov do občinstva in v razvoj novih poetik v umetnosti. Na nekaterih področjih deluje kot alternativa javnemu, na drugih kot njegova dopolnitev in spodbuda.

Tako pripravljamo in izvajamo javne razpise in pozive za večletne in enoletne programe in projekte nevladnih organizacij in posameznikov, ki vključujejo tudi predstavitve slovenske kulture v tujini.

Iskalnik