Skoči do osrednje vsebine

Obravnavamo vse vsebine, ki vključujejo ustvarjanje in predstavljanje kulturnih dobrin na področju uprizoritvenih umetnosti, vizualnih umetnosti (vključno z arhitekturo in oblikovanjem), glasbene umetnosti, intermedijske umetnosti, knjige in založništva ter filmske in avdiovizualne kulture. Pri tem skrbimo za razcvet čim bolj raznolike kulturne ustvarjalnosti po vsej Sloveniji in omogočamo njeno predstavitev v tujini. Skrbimo tudi za uresničevanje in izvajanje evropskih direktiv na področju avdiovizualnih medijev in kinematografije ter uresničevanje področne politike Sveta Evrope.

Sledimo cilju zagotavljanja svobode ustvarjalnosti, inovativnosti in razvoja kulture, kar omogoča tudi utiranje novih poti, pojavljanje in raziskovanje novih poetik, novih smeri in oblik, novih zvrsti umetnosti. Zato zagotavljamo in iščemo nove sistemske rešitve za ustvarjanje spodbudnih razmer za razvoj kulturne ustvarjalnosti v širšem družbenem kontekstu ter zanjo namenjamo proračunska sredstva prek javnih razpisov in pozivov. Tako sofinanciramo kulturne dobrine, ki jih strokovna javnost prepozna kot vrhunske, raznolike in dovolj dostopne, da so upravičene do javnih sredstev. Na področju filma in avdiovizualne kulture je naša ključna naloga zagotavljanje ustreznih razmer za razvoj in kakovost filmske, kinematografske in avdiovizualne dejavnosti v vseh fazah kinematografske verige, od razvoja, produkcije, promocije, distribucije in prikazovanja, hrambe in varovanja filmske dediščine do filmske vzgoje in izobraževanja. Zagotavljamo tudi proračunska sredstva za sofinanciranje art kino programov in distribucijo kakovostnih umetniških in evropskih filmov.

Kulturne programe in projekte na vseh naštetih področjih izvajajo tako javni zavodi kot nevladne organizacije na področju kulture, posamezni kulturni ustvarjalci ter Javna agencija za knjigo Republike Slovenije in Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije.

Javni zavodi in agenciji

Skrbimo za enaindvajset javnih zavodov na področjih uprizoritvene, glasbene in vizualne umetnosti ter za dva filmska. Od tega je enajst javnih zavodov ustanovila država in devet občine. Državnim javnim zavodom (Cankarjev dom, Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana, Slovensko narodno gledališče Nova Gorica, Slovensko narodno gledališče Maribor, Slovenska filharmonija, Moderna galerija, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Slovenski gledališki inštitut, Filmski studio Viba film in Kinoteka) zagotavljamo plačilo materialnih stroškov in stroškov delovanja ter plače, medtem ko občinskim javnim zavodom (Mestno gledališče ljubljansko, Slovensko mladinsko gledališče, Lutkovno gledališče Ljubljana, Lutkovno gledališče Maribor, Slovensko ljudsko gledališče Celje, Prešernovo gledališče Kranj, Gledališče Koper, Anton Podbevšek Teater Novo mesto, Mestno gledališče Ptuj) plačujemo le nekatere stroške. Poleg tega delno sofinanciramo tudi program Slovenskega stalnega gledališča Trst.

S pomočjo javnih zavodov skrbimo za promocijo slovenske kulture v tujini in zagotavljamo prisotnost slovenske kulture na nekaterih najvidnejših mednarodnih kulturnih prireditvah, kot so nacionalne predstavitve na osrednji mednarodni likovni razstavi in razstavi arhitekture v Benetkah.

Prek Javne agencije za knjigo Republike Slovenije skrbimo za zagotavljanje ustreznih razmer za vrhunsko ustvarjalnost na področjih leposlovja in humanistike, za večjo dostopnost slovenske knjige, dvig zavesti o pomenu knjige in branja za razvoj posameznika in družbe ter za večjo mednarodno prepoznavnost slovenskih ustvarjalcev, ki delujejo na področjih leposlovja in humanistike. Tako prek javnih razpisov in pozivov agencija dodeljuje sredstva za izdajo knjig in revij s področja leposlovja in humanistike, prevajanje del slovenskih avtorjev, podporo literarnim festivalom in prireditvam, razvoj knjigarniške mreže, razvijanje bralne kulture, promocijo knjig in avtorjev, prevajanje tujih del v slovenščino in drugo.

Slovenskemu filmskemu centru, javni agenciji Republike Slovenije, zagotavljamo proračunska sredstva, ki jih podeljuje na javnih razpisih in pozivih za denarna povračila za vlaganja v avdiovizualno produkcijo ter za sofinanciranje avdiovizualnih projektov za medije in s katerimi podpira nastajanje filmov, manjšinskih koprodukcij, razvoj projektov, razvoj scenarijev, programe organizirane filmske stroke, filmske festivale, filmskovzgojne projekte in razvoj digitalizacije celotne kinematografske verige.

Nevladni sektor

Nevladni sektor na področju kulture kot neodvisni sektor, kjer nevladne organizacije delujejo poklicno ali nepoklicno, dopolnjuje javni sektor. Usmerjen je v iskanje novih poti, drugačnih metod dela, organizacijskih modelov, pristopov k občinstvu in v razvoj novih poetik v umetnosti. Na nekaterih področjih deluje kot alternativa javnemu, na drugih kot njegova dopolnitev in spodbuda.

Tako pripravljamo in izvajamo javne razpise in pozive za večletne in enoletne programe ter projekte nevladnih organizacij in posameznikov, ki vključujejo tudi predstavitve slovenske kulture v tujini.