Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za umetnost skrbimo za ustvarjanje na področjih glasbenih, uprizoritvenih, vizualnih (vključno z arhitekturo in oblikovanjem), intermedijskih umetnosti, kreativnih in kulturnih industrij, knjige in založništva ter ljubiteljske dejavnosti. Pristojni smo tudi za razvoj in dostopnost kulturno-umetnostne vzgoje na nacionalni ravni.

Izvajamo skrbništvo nad devetnajstimi javnimi zavodi s področij glasbe in uprizoritvenih umetnosti ter nad Javno agencijo za knjigo RS in Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti – spremljamo izvajanje njihovih dejavnosti in zakonskih obveznosti ter vodimo ustrezne postopke v zvezi z njimi (sofinanciranje delovanja, izdaja soglasij k letnim programom dela itd.). 

Velik del naše dejavnosti zajema priprava in izvajanje javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov nevladnih organizacij in posameznikov na področjih glasbenih, uprizoritvenih, vizualnih in intermedijskih umetnosti ter javnih razpisov za sofinanciranje projektov iz sredstev skladov Evropske kohezijske politike na delovnem področju sektorja. 

V okviru omenjenih pristojnosti pripravljamo strokovne podlage za oblikovanje dokumentov, ki zagotavljajo pogoje za razvoj kulturne in umetniške dejavnosti in sodelujemo z vladnimi in nevladnimi strokovnimi organizacijami, združenji ter s posamezniki z delovnega področja sektorja.