Skoči do osrednje vsebine

V sektorju vodimo postopke, ki so povezani s pridobitvijo določenih pravic na področju kulture: 

  • postopek za pridobitev statusa samozaposlenih v kulturi in razvid samozaposlenih v kulturi ter izvajamo naloge, ki so povezane s tem statusom (npr. plačilo prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, dnevno nadomestilo za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi),
  • postopek za pridobitev republiške priznavalnine,
  • postopek za registracijo samostojnih novinarjev in vodimo razvid samostojnih novinarjev,
  • postopek za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.

Koordiniramo tudi postopek ter medresorsko sodelovanje na področju državljanskih pravic (pridobitev državljanstva).

Pristojni smo za administrativno-strokovno podporo Prešernovemu skladu. 

Izvajamo javne razpise za delovne štipendije, štipendiranje dodiplomskega in podiplomskega študija umetniških smeri in za usposabljanje na področjih kulture, ter na teh področjih sodelujemo z drugimi ministrstvi.

Poleg tega delujemo kot pravna podpora Direktorata za ustvarjalnost, v sodelovanju z drugimi sektorji in zainteresirano javnostjo pripravljamo predloge ukrepov in sistemskih rešitev na področju kulture ter pripravljamo zakone in druge splošne akte s področja kulture, ko gre za predpise, ki zajemajo širši kulturni prostor ali prečijo različna področja. Naša naloga je tudi oblikovanje pravnih mnenj v zvezi s predpisi z delovnega področja sektorja, in sodelovanje pri reševanju sistemsko-pravnih vprašanj na področju nevladnih organizacij, ustanov, javnih zavodov v kulturi in socialnega podjetništva.