Skoči do osrednje vsebine

V sektorju vodimo postopke, ki so povezani s pridobitvijo določenih pravic na področju kulture: 

  • postopek za pridobitev statusa samozaposlenih v kulturi in razvid samozaposlenih v kulturi ter izvajamo naloge, ki so povezane s tem statusom (npr. plačilo prispevkov za socialno varnost iz državnega proračuna, dnevno nadomestilo za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni za samozaposlene v kulturi),
  • postopek za pridobitev republiške priznavalnine,
  • postopek za registracijo samostojnih novinarjev in vodimo razvid samostojnih novinarjev,
  • postopek za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture.

Koordiniramo tudi postopek ter medresorsko sodelovanje na področju državljanskih pravic (pridobitev državljanstva).

Pristojni smo za administrativno-strokovno podporo Nacionalnemu svetu za kulturo in Prešernovemu skladu. 

Izvajamo javne razpise za delovne štipendije, štipendiranje dodiplomskega in podiplomskega študija umetniških smeri in za usposabljanje na področjih kulture, ter na teh področjih sodelujemo z drugimi ministrstvi.

Poleg tega delujemo kot pravna podpora Direktorata za ustvarjalnost, v sodelovanju z drugimi sektorji in zainteresirano javnostjo pripravljamo predloge ukrepov in sistemskih rešitev na področju kulture ter pripravljamo zakone in druge splošne akte s področja kulture, ko gre za predpise, ki zajemajo širši kulturni prostor ali prečijo različna področja. Naša naloga je tudi oblikovanje pravnih mnenj v zvezi s predpisi z delovnega področja sektorja, in sodelovanje pri reševanju sistemsko-pravnih vprašanj na področju nevladnih organizacij, ustanov, javnih zavodov v kulturi in socialnega podjetništva.