Skoči do osrednje vsebine

Upravni odbor Prešernovega sklada

Upravni odbor sestavlja 15 članic in članov, ki jih na podlagi predloga Vlade Republike Slovenije imenuje Državni zbor. Člani upravnega odbora se imenujejo za štiri leta. Upravni odbor vsako leto objavi javni poziv k podaji predlogov za podelitev nagrad do konca marca v tekočem letu za naslednje leto. Kandidate za Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada lahko predlagajo fizične osebe in pravne osebe, ki delujejo na področju kulture.

Foto: Vesna Vidmar

Sestava upravnega odbora

Upravni odbor sestavljajo:

 • dr. Jožef Muhovič (predsednik),
 • Bernarda Fink Inzko (podpredsednica),
 • dr. Rok Andres,
 • Lovrenc Blaž Arnič,
 • Marko Cotič,
 • Barbara Drnač,
 • ddr. Igor Grdina,
 • Katarina Klančnik Kocutar,
 • Mateja Komel Snoj,
 • dr. Janko Kos,
 • Ženja Leiler Kos,
 • dr. Jože Možina,
 • Jurij Paljk,
 • dr. Robert Simonišek,
 • dr. Sonja Weiss.

Strokovne komisije

Za pomoč pri izbiri prejemnikov nagrad je upravni odbor imenoval strokovne komisije za posamezna področja umetnosti:

Strokovna komisija za književnost

Predsednica: dr. Vilma Purič. Članice in člani: dr. Matija Ogrin, dr. Brane Senegačnik, dr. Katarina Marinčič, dr. Tone Smolej, dr. Jožica Čeh Steger, ddr. Irena Avsenik Nabergoj.

Strokovna komisija za glasbo

Predsednik: Marko Mihevc. Članica in člani: Marcos Teodoro Fink, dr. Karolina Šantl Zupan, Renato Horvat, dr. Matjaž Barbo, Aleš Avbelj, dr. Andrej Misson.

Strokovna komisija za uprizoritvene umetnosti

Predsednik: Ivan Miroslav Ban. Članici in člani: Matjaž Farič, Marko Japelj, Rok Bozovičar, Claudia Sovre, Ajda Valcl, Jernej Lorenci.

Strokovna komisija za avdiovizualne umetnosti

Predsednik: Zdenko Vrdlovec. Članici in člani: Varja Močnik, Vilma Štritof, Dušan Kastelic, Marko Naberšnik, dr. Andraž Jože Arko, Jure Černec.

Strokovna komisija za oblikovanje in arhitekturo

Predsednik: Aleksander Saša Ostan. Članici in člani: dr. Andrej Doblehar, Mojca Gregorski, Domen Fras, Alenka Golob, Jure Miklavc, dr. Bogo Zupančič.

Strokovna komisija za likovne in novomedijske umetnosti

Predsednik: dr. Milček (Bogomil) Komelj.  Članici in člani: Robert Lozar, Irma Brodnjak Firbas, Samuel Grajfoner, Goran Milovanović, dr. Sandra Bratuša, Jiři Kočica.