Skoči do osrednje vsebine

Upravni odbor Prešernovega sklada

Upravni odbor sestavlja 15 članic in članov, ki jih na podlagi predloga Vlade Republike Slovenije imenuje Državni zbor. Člani upravnega odbora se imenujejo za štiri leta. Upravni odbor vsako leto objavi javni poziv k podaji predlogov za podelitev nagrad do konca marca v tekočem letu za naslednje leto. Kandidate za Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada lahko predlagajo fizične osebe in pravne osebe, ki delujejo na področju kulture.

Foto: Vesna Vidmar

Sestava upravnega odbora

 • dr. Jožef Muhovič (predsednik)
 • Bernarda Fink Inzko (podpredsednica)
 • dr. Rok Andres
 • Lovrenc Blaž Arnič
 • Marko Cotič
 • Barbara Drnač
 • ddr. Igor Grdina
 • Katarina Klančnik Kocutar
 • Mateja Komel Snoj
 • dr. Janko Kos
 • Ženja Leiler Kos
 • dr. Jože Možina
 • Jurij Paljk
 • dr. Robert Simonišek
 • dr. Sonja Weiss

Strokovne komisije

Za pomoč pri izbiri prejemnikov nagrad je upravni odbor imenoval strokovne komisije za posamezna področja umetnosti:

 • Strokovna komisija za književnost:

predsednik: dr. Matija Ogrin, člani: ddr. Irena Avsenik Nabergoj, Aleš Berger, mag. Nataša Konc Lorenzutti, dr. Katarina Marinčič, dr. Vilma Purič, dr. Tomo Virk.

 • Strokovna komisija za glasbo:

predsednik: Marko Mihevc, člani: dr. Matjaž Barbo, Marcos Teodoro Fink, Renato Horvat, Blaž Jurjevčič, Andrej Misson, dr. Karolina Šantl Zupan.

 • Strokovna komisija za uprizoritvene umetnosti:

predsednik: Ivan Miroslav Ban, člani: Rok Bozovičar, Matjaž Farič, Nina Ivanišin Janežič, Marko Japelj, Jernej Lorenci, Claudia Sovre.

 • Strokovna komisija za avdiovizualne umetnosti:

predsednik: Zdenko Vrdlovec, člani: dr. Andraž Jože Arko, Jure Černec, Dušan Kastelic, Marko Naberšnik, Vilma Štritof, Dragica Petrovič, Mag. Art., Češka republika. 

 • Strokovna komisija za oblikovanje in arhitekturo: 

predsednik Aleksander Saša Ostan, člani: dr. Andrej Doblehar, Domen Fras, Alenka Golob, Mojca Gregorski, Rok Kuhar, dr. Bogo Zupančič.

 • Strokovna komisija za likovne in novomedijske umetnosti:

predsednik: dr. Milček Komelj, člani Mirko Bratuša, Irma Brodnjak Firbas, mag. Robert Černelč, Samuel Grajfoner, Jiři Kočica, Robert Lozar.