GOV.SI

Upravni odbor Prešernovega sklada

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Upravni odbor sestavlja 15 članic in članov, ki jih na podlagi predloga Vlade Republike Slovenije imenuje Državni zbor Republike Slovenije. Člani upravnega odbora se imenujejo za štiri leta. Upravni odbor vsako leto objavi javni poziv k podaji predlogov za podelitev nagrad do konca marca v tekočem letu za naslednje leto. Kandidate za Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada lahko predlagajo fizične osebe in pravne osebe, ki delujejo na področju kulture.

Logo Prešernovega sklada

Foto: Vesna Vidmar

Odbor vodi režiser in pisatelj Vinko Möderndorfer. Poleg predsednika so v njem še pisatelj, urednik in predavatelj Andrej Blatnik, literarni zgodovinar, literarni teoretik in univerzitetni učitelj Miran Štuhec, dramaturginja Ira Ratej, baletni plesalec in koreograf Tomaž Rode, filmski kritik, teoretik, esejist in publicist Zdenko Vrdlovec, videast Srečo Dragan, umetnostna zgodovinarka Breda Kolar Sluga, oblikovalec Edi Berk, plesalka, koreografinja in profesorica umetnosti giba Uršula Teržan, glasbeni producent in instrumentalist Hugo Šekoranja, pianist in dirigent Simon Krečič, violinist, urednik in prevajalec Matej Venier, gledališki igralec Branko Šturbej ter književna prevajalka mag. Dušanka Zabukovec.

Za pomoč pri izbiri prejemnikov nagrad je upravni odbor imenoval strokovne komisije za posamezna področja umetnosti:

  • strokovna komisija za književnost: predsednik dr. Primož Vitez in člani dr. Andrej Koritnik, dr. Dragica Haramija, dr. Urška Perenič, Matej Bogataj, dr. David Bedrač, Goran Dekleva;
  • strokovna komisija za glasbo: predsednik Žarko Prinčič in člani Jože Vidic, Gregor Pirš, Dejan Juravić, Nina Šenk Kosem, Aleš Rendla, Boris Rener;
  • strokovna komisija za uprizoritvene umetnosti: predsednik Vojko Vidmar in člani Daliborka Podboj, Marko Japelj, Jaša Jamnik, Alja Predan, Aleš Jan, Matej Puc;
  • strokovna komisija za avdiovizualne umetnosti: predsednica Varja Močnik in člani Ingrid Kovač Brus, Matija Šturm, Miran Zupanič, Simon Tanšek, Mateja Valentinčič, Ženja Leiler Kos;
  • strokovna komisija za likovne in novomedijske umetnosti: predsednica mag. Breda Škrjanec in člani Jurij Krpan, Milan Pajk, dr. Andreja Hribernik, Boštjan Drinovec,  Pavel Učakar, Andrej Pavlič;
  • strokovna komisija za oblikovanje in arhitekturo: predsednik Aleš Vodopivec in člani mag. Maja Gspan, Mihael Dešman, Domen Fras, Marjan  Kocjan, Rok Kuhar, mag. Tomaž Krušec.