Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • 307. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k predlogu novele Zakona o zdravniški službi in 8 novih projektov uvrstila v veljavni načrt razvojnih programov 2021–2024.

 • 306. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, ki natančneje določajo izvajanje sejemske dejavnosti in obratovanje žičniških naprav. Dopolnila je tudi Odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem nalezljive bolezni COVID-19.

 • 105. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji podaljšala rok za unovčitev Bonov21 do 30. junija 2022. Sprejela je tudi predloge novele Zakona o financiranju občin in dopolnitev Zakona o fiskalnem pravilu.

 • Zaradi različice virusa omikron obvezna karantena in večkratno testiranje za prihode iz sedmih afriških držav

  Vlada je na današnji dopisni seji izdala Odlok o spremembi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.

 • Video

  V zadnjih dnevih zaznano upadanje števila okužb v Sloveniji

  Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covida-19 so sodelovali koordinator za covid bolniške postelje pri ministrstvu za zdravje Robert Carotta, direktorica Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano Tjaša Žohar Čretnik, vršilka dolžnosti glavne inšpektorice inšpektorata za infrastrukturo Patricija Furlan Fon in Maja Bratuša.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela Mnenje o predlogu zakona o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Danijel Krivec) in ga posreduje Državnemu zboru Republike Slovenije. Vlada je predlagano novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja preučila in podani predlog podpira.

 • Video

  Strokovna komisija potrdila povezavo med cepljenjem s cepivom Janssen in smrtjo 20-letnega dekleta

  Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covida-19 so sodelovali minister za zdravje Janez Poklukar, predstojnik območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Maribor Zoran Simonovič in profesor Borut Štrukelj s Fakultete za farmacijo v Ljubljani in Maja Bratuša.

 • 304. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji dala soglasje k predlogu amandmajev k predlogu novele Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Marka Kandolfa ponovno imenovala za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja v Inšpektoratu RS za notranje zadeve.

 • Vlada prerazporedila sredstva državnega proračuna

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji prerazporedila in razporedila pravice porabe v proračunu države za leto 2021.

 • 302. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe odlokov o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Potrdila je tudi predlog gradbenega zakona in predlog zakona o urejanju prostora, ki ju pošlja v Državni zbor v tretjo obravnavo.

 • 301. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji soglašala z nameravanim podpisom Pogodbe o prevzemu slovenskih celovečernih filmov, ki se nahajajo v hrambi Jugoslovanske kinoteke v Beogradu. Sprejela je tudi predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga pošilja Državni zbor v tretjo obravnavo.

 • Video

  104. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o zdravniški službi, ki med drugim uvaja novo licenco, ki se zdravniku po opravljenem strokovnem izpitu podeli po uradni dolžnosti z namenom takojšnje vključitve zdravnikov v opravljanje zdravniške službe. Sprejela je tudi predloge novel zakonov o finančni upravi, o davčnem postopku, o priložnostnih kovancih in o agrarnih skupnostih.

 • 300. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji soglašala s predlogi amandmajev k novelama Zakona o dohodnini in Zakona o igrah na srečo ter z amandmaji k predlogu Zakona o debirokratizaciji. Prerazporedila je tudi pravice porabe znotraj finančnega načrta Ministrstva za zdravje.

 • Video

  Državni sekretar Vindišar: Odločite se za cepljenje, zaščitite sebe in svojo družino

  Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 sta sodelovala državni sekretar na Ministrstvu za zdravje mag. Franc Vindišar in Martina Gašperlin, v.d. glavne tržne inšpektorice.

 • 298. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji dala soglasje k predlogom amandmajev k dopolnitvi Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva, k dopolnjenemu predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi in k noveli Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije.

 • Video

  Javna tribuna o razvoju Pomurske regije

  Ob zaključku današnjega obiska Pomurske regije so se člani vlade udeležili javne tribune in županom, gospodarstvenikom ter drugim nosilcem razvoja v regiji odgovarjali na vprašanja.

 • Video

  Inšpektor Slokan: Bodimo odgovorni in otrokom omogočimo izobraževanje v šolah

  Na novinarski konferenci o stanju glede bolezni covid-19 sta sodelovala strokovni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor izr. prof. dr. Matjaž Vogrin in glavni šolski inšpektor dr. Simon Slokan, trenutne epidemiološke razmere v državi pa je predstavila Maja Bratuša.

 • Slovenija posoja cepivo Republiki Hrvaški

  Vlada je na dopisni seji odločila, da se za namen humanitarne pomoči ob epidemiji nalezljive bolezni COVID-19, na podlagi zaprosila Republike Hrvaške za posojo 40.000 odmerkov cepiva proti COVID-19 Comirnaty, proizvajalca BioNTech/Pfizer), posoja cepivo Republiki Hrvaški v količini 40.950 odmerkov. Republika Hrvaška namreč v zadnjem času beleži velik porast interesa za cepljenje.

 • Vlada Republike Slovenije na obisku v Pomurski regiji

  Vlada Republike Slovenije se bo v torek, 23. novembra 2021, mudila na delovnem obisku v Pomurski regiji. Regijo sestavljajo občine Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana in Veržej.

 • Vlada dala soglasje k Predlogom amandmajev k Predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi

  Vlada Republike Slovenije soglaša s predlogi amandmajev, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje. Predlagani amandmaji so nomotehnične in vsebinske narave ter sledijo predlogom dopolnitev, ki so bili izpostavljeni v razpravi v Državnem svetu in ob prvem branju zakona v Državnem zboru.