Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • 42. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji določila zgornjo mejo izdatkov za rebalans letošnjega proračuna, sprejela je predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predlog novele zakona o industrijski lastnini. Vlada ni podelila razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o.

 • 78. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji odločila, da s 23. marcem 2023 začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov na integralnih postavkah državnega proračuna.

 • Odločitve vlade s seje vladnega odbora

  Na seji vladnega odbora za za državno ureditev in javne zadeve je vlada med drugim v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023 - 2026 spremenila vrednost projektov »Brezpilotni letalnik z JRK (jedrsko, radiološko, kemično) nadgradnjo«, »Ureditev hangarjev za vozila JLTV (Joint Light Tactical Vehicle)«, »VNL (večnamenska ladja) Triglav«, »Naprednejša avionika Pro Line 21 za Falcon« in »Nadgradnja helikopterjev Cougar«.

 • 77. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah ter več drugih odločitev.

 • 41. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada se je na današnji seji seznanila z izhodišči, prioritetami in dinamiko pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. Sprejela je izhodišča za prilagoditev Načrta za okrevanje in odpornost in sklenila, da bo podjetjem, prizadetim v energetski krizi, na voljo 50 milijonov evrov posojil SID banke.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela odgovor na sprejete sklepe Državnega sveta k problematiki vedno večjega obsega območij okoljsko občutljivega trajnega travinja, v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026 uvrstila nov projekt Ureditev centralne kuhinje SB Nova Gorica in povečala vrednost projekta Logistični center Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

 • S spremembo zakona do hitrejšega zaposlovanja tujcev

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev in ga pošlje Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku.

 • 39. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela predlog novele Zakona o tujcih, ki omogoča hitrejšo izdajo dovoljenj za prebivanje. Začela je tudi z obravnavo predloga novele zakona o zaposlovanju tujcev in jo prekinila, saj bo pred dokončnim sprejemom predlog zakona obravnaval še Ekonomsko-socialni svet na jutrišnji seji.

 • Video

  Lek d.d., član skupine Sandoz, v Lendavi načrtuje predvidoma 400 milijonov evrov vredno naložbo

  Podpisan je bil memorandum o soglasju za naložbo v visokotehnološki center za proizvodnjo podobnih bioloških zdravil.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim dala soglasje k predlogom amandmajev k noveli Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti ter k širitvi vpisa suhozidne gradnje na Unescov Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, spremenila pa je tudi izhodiščno vrednost projekta "Programi za AV medije 2022–2023", ki je vključen v veljaven Načrt razvojnih programov.

 • Video

  38. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela Strategijo razvoja trga kapitala v Sloveniji do leta 2030 in Pomladansko napoved, ki za letos napoveduje umiritev gospodarske rasti, ki pa bo višja od jesenskih pričakovanj ter postopno zniževanje inflacije.

 • Odločitve vlade s seje vladnega odbora

  Na seji vladnega odbora je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstila pridobitev novih, lastniških poslovnih prostorov za potrebe delovanja Veleposlaništva Republike Sloveniji v Bukarešti in sprejela odgovor v zvezi z Načrtom delovanja na področju zagotavljanja posebnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti.

 • 73. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Na današnji dopisni seji je vlada podaljšala začasni dogovor glede plačanih ur za delo sindikalnih zaupnikov, pooblastila ministra Poklukarju za pogajanja o Kolektivni pogodbi za policiste in imenovala generalnega direktorja Direktorata za zakladništvo.

 • Vlada v spremembo uredbe o trošarinah za energente in električno energijo

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero spreminja trošarino na plinsko olje za pogon (dizel) in plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje - KOEL).

 • Slovenija: Ostajamo solidarni z Ukrajino

  »Za Slovenijo nikoli ni bilo dvoma, da je Ukrajina žrtev, Rusija pa agresor, zato bomo Ukrajini še naprej pomagali na vse možne načine,« je ob letu od ruskega napada na Ukrajino poudaril predsednik vlade. V lanskem letu smo ji pomagali s skoraj 30 milijoni evrov pomoči, odločno jo podpiramo tudi na političnem parketu in si prizadevamo za jasno obsodbo ruske agresije in njenih zločinov.

 • Video

  37. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela predloge zakonskih podlag za hitrejši zeleni prehod, predlog novele zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema, s katerim se bo olajšalo in zaščitilo tiste, ki prejemajo minimalno plačo in želijo najeti posojilo, spremembe uredbe o samozaposlenih v kulturi ter več kadrovskih zadev v Ministrstvu za notranje zadeve.

 • Odločitev vlade s seje vladnega odbora

  Na seji vladnega odbora je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 uvrstila projekt Odkupi predmetov kulturne dediščine in sodobne umetnosti.

 • Vlada imenovala Tino Heferle za državno sekretarko na Ministrstvu za notranje zadeve

  Na današnji dopisni seji je vlada izdala ugotovitveno odločbo o prenehanju funkcije Tini Heferle, državni sekretarki v Ministrstvu za notranje zadeve. Obenem je vlada na predlog ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja izdala odločbo, da se Tina Heferle z 22. februarjem 2023 imenuje za državno sekretarko v Ministrstvu za notranje zadeve.

 • Na 3. seji Strateškega sveta za prehrano o Nordijskih prehranskih priporočilih

  Na 3. seji se je sestal Strateški svet za prehrano. Člani sveta so se seznanili s že obstoječimi prehranskimi priporočili za splošno javnost in s procesom priprave Nordijskih prehranskih priporočil.

 • Državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost sprejel predsednika vojaškega odbora zveze Nato

  Državni sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade dr. Andrej Benedejčič je v imenu premiera dr. Roberta Goloba sprejel predsedujočega vojaškemu odboru zveze Nato, nizozemskega admirala Roba Bauerja.