Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • 21. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji določila končno besedilo zakona, ki prinaša ukrepe za najranljivejše skupine prebivalstva, ter sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrsti projekt »Finančno nadomestilo – repromaterial v kmetijstvu«, ki sodi v skupino projektov »Ukrepi za blaženje draginje hrane«.

 • Video

  11. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Predloga zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina. Obravnavala je predlog Zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva, potrdila je ukrepe, ki jih ureja zakon, dokončno pa bo zakon sprejet na jutrišnji dopisni seji. Vlada je danes določila tudi Predlog novele Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Vlada je na današnjih sejah delovnih teles uvrstila več projektov v Načrt razvojnih programov.

 • 20. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji med drugim prerazporedila in razporedila pravice porabe v letošnjem državnem proračunu.

 • 19. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Na današnji dopisni seji je vlada med drugim sprejela spremembe Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije, s katero se ponovno uvaja prispevek za energetsko učinkovitost, ker se s pomočjo teh sredstev sofinancira ukrepe preko Eko sklada.

 • Vlada sprejela donacijo cepiva proti opičjim kozam Jynneos

  Vlada je na današnji dopisni seji sklenila, da sprejme donacijo cepiva Jynneos (Imvanex), proizvajalca Bavarian Nordic, zoper opičje koze v količini 1400 odmerkov od Evropske komisije.

 • 17. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembo Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstila projekt Nova Gorica, Evropska prestolnica kulture GO!2025. Sklenila je tudi, da Slovenski paviljon ohrani na lokaciji Expa 2020 v Dubaju za nadaljnjo promocijo slovenskega gospodarstva.

 • Vlada dala soglasje k razrešitvi generalne direktorice Onkološkega Inštituta

  Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila z odstopno izjavo generalne direktorice javnega zdravstvenega zavoda (JZZ) Onkološkega inštituta Ljubljana, Andreje Uštar, univ. dipl. ekon., in dala soglasje k njeni razrešitvi.

 • Video

  10. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela predlog zakona o nižji stopnji davka na dodano vrednost na nekatere vrste energentov. Z začasnim znižanjem stopnje davka na dodano vrednost z 22 % na 9,5 % vlada naslavlja posledice energetske draginje v času največje porabe energentov, med ogrevalno sezono. Seznanila se je tudi z delnim poročilom o intervenciji ob požaru na goriškem Krasu in Ministrstvu za obrambo naložila da do konca meseca avgusta pripravi zakonsko rešitev, ki bo omogočala izplačilo posebne nagrade prostovoljcem, vključenim v sistem zaščite, reševanja in pomoči ob intervencijah v primeru nesreč večjega obsega. Vlada bo začela tudi postopek za oceno škode po požaru na Krasu in možnosti finančne pomoči v okviru Solidarnostnega sklada EU.

 • Odločitve vlade s seje vladnega odbora

  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije uvrstila nov projekt v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, in sicer Prizidavo kulturnega doma Mozirje.

 • 15. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Na današnji dopisni seji je vlada zagotovila finančna sredstva za gasilce in prostovoljce, ki jih bodo razdelila prostovoljna gasilska društva in druge nevladne organizacije ter sprejela načrt zagotovitve interventnih prevozov vode za oskrbo slovenske Istre.

 • Vlada meni, da je sklep o nedopustnosti referenduma o noveli Zakona o nalezljivih boleznih skladen z ustavo

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (zahteva), ki jo je 19. julija 2022 na Ustavno sodišče vložilo Združenje v Gibanju OPS – Osveščeni prebivalci Slovenije (pobudnik).

 • Video

  9. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina in sprejela dodatne odločitve v zvezi s pripravljenostjo na tveganja pri morebitnih motnjah z oskrbo električne energije in zemeljskega plina in se seznanila z informacijo glede problematike oskrbe prebivalstva slovenske Istre s pitno vodo. Vladaje obravnavala tudi okvirna izhodišča za pripravo proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Na tej podlagi bodo resorji pripravili finančne načrte, ki bodo podlaga za nadaljnja usklajevanja in določanje prioritet vlade v prihodnjih dveh letih.

 • Odločitev vlade s seje vladnega odbora

  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 pri proračunskem uporabniku Ministrstvo za obrambo uvrsti projekt Ureditev privezov SV v koprskem pristanišču.

 • Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembah Družinskega zakonika

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji določila besedilo Predloga zakona o spremembah Družinskega zakonika in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije po skrajšanem postopku.

 • Video

  8. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela ukrepe za omilitev draginje na področju električne energije ter se seznanila s 3. letnim poročilom Evropske komisije o vladavini prava.

 • 12. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji dala soglasje k imenovanju vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno nego in soglasje k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Uradu Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Vlada je na današnjih sejah delovnih teles uvrstila več projektov v Načrt razvojnih programov.

 • Vlada soglašala z amandmaji k predlogu Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov

  Vlada je na dopisni seji soglašala s predlogom amandmajev k predlogu Zakona o oblikah alternativnih investicijskih skladov.

 • Vlada prioritetno rešuje problematiko energetske in prehranske draginje

  Vlada Republike Slovenije se zaveda resnosti razmer, zato pripravlja v sodelovanju s ključnimi deležniki (avtoprevozniki, kmeti, gospodarstveniki) celovit paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske in prehranske draginje. Vlada izzive naslavlja prioritetno, z nujnimi ukrepi je najprej naslovila problematiko visokih cen pogonskih goriv, kjer se je država odpovedala nekaterim dajatvam, da bi bila cena za končnega uporabnika čim nižja. Ponovna uvedba regulacije cen se je že odrazila v pocenitvi pogonskih goriv zunaj avtocest. Sledili so ukrepi za blažitve prehranske draginje, med drugim 22 milijonov evrov pomoči kmetom v obliki subvencij za repromaterial in gorivo, odkup domače pšenice in redno spremljanje cen košarice petnajstih dobrin. V pripravi so tudi dodatni ukrepi za najbolj ranljive skupine prebivalstva. Cilj ukrepov je porazdelitev bremen po celotni verigi in iskanje ravnotežja med državnim proračunom in končnim uporabnikom. Vsi ukrepi, tudi glede cen zemeljskega plina in električne energije, bodo predstavljeni v najkrajšem možnem času.