Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Mnenje vlade o zahtevi za ponovno odločanje o noveli Zakona o dohodnini

  Vlada je danes sprejela mnenje o zahtevi državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o noveli Zakona o dohodnini.

 • Odločitve vlade s seje vladnega odbora

  Na seji vladnega odbora za gospodarstvo je vlada odprla dve novi proračunski postavki, namenjeni pomoči kmetom za izpad krme in pomoči čebelarjem.

 • Dopolnjena uredba o mehanizmu oblikovanja cene elektrike za velike poslovne odjemalce

  Vlada je na današnji dopisni seji dopolnila Uredbo o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za velike poslovne odjemalce na način, ki jasno izraža, da se Uredba uporablja za vse posle, s katerimi se v decembru 2022 dogovarjajo cene oziroma količine za dobave v letu 2023.

 • Vlada sprejela predlog zakona o pomoči gospodarstvu za 2023 v višini 1,2 milijarde evrov pomoči

  Vlada je danes sprejela Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Pomoč gospodarstvu vključuje subvencioniranje visokih cen električne energije, zemeljskega plina in tehnološke pare, subvencioniranje dveh ukrepov za ohranjanje delovnih mest ter ukrepe za zagotavljanje likvidnosti podjetij. Ocenjena skupna višina možne pomoči v okviru vseh ukrepov je 1,2 milijarde evrov.

 • Vlada imenovala vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno nego

  Vlada je na dopisni seji na predlog ministra za zdravje s 6. decembrom 2022 imenovala Natašo Vidnar za vršilko dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za zdravstveno nego v Ministrstvu za zdravje.

 • Video

  26. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji določila predlog zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije in začela z obravnavo predloga zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Sprejela je tudi odgovor v zvezi s prijavo FIDES-a glede kršitve etičnega kodeksa podpredsednika vlade Danijela Bešiča Loredana.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnjih sejah vladnih odborov je vlada med drugim dokapitalizirala Javni sklad za regionalni razvoj in razvoj podeželja, odprla novo proračunsko postavko Povečanje namenskega premoženja Javnega sklada za spodbujanje podjetništva - draginja, sprejela več sklepov o prerazporeditvah sredstev državnega proračuna ter v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 uvrstila nekatere nove projekte.

 • 46. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o določitvi mehanizma oblikovanja cene električne energije za velike poslovne odjemalce, s katero bo z opredeljeno referenčno nabavno ceno elektrike pomagala podjetjem zaradi visokih cen energije.

 • Video

  25. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela Odloka o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022 in o finančnem nadomestilu čebelarjem. Sprejela je tudi izhodišča za pripravo normativnih rešitev v zvezi s prekrškovnimi postopki, ki so se vodili v času obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnjih sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela mnenje o zahtevi pobudnikov za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Družinskega zakonika ter mnenje o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu novele Zakona o dohodnini, v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 pa je uvrstila več projektov.

 • 45. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela novelo Kazenskega zakonika in se opredelila do amandmajev k predlogoma proračunov za prihodnji dve leti.

 • Slovenija na podnebni konferenci z izjemno inovativno tehnološko rešitvijo MetaCOP27

  Slovenija se je včeraj na Konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP27) predstavila kot zelena, ustvarjalna in pametna države, aktivna na področju podnebnih sprememb in usmerjena v zeleni prehod, podprt z naprednimi digitalnimi tehnologijami. Vlada Republike Slovenije je prikazala odlično medsebojno sodelovanje Kabineta predsednika vlade, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za zunanje zadeve ter agencij Spirit in Slovenske turistične organizacije.

 • Video

  24. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila z informacijo o stopnjevanju ruskih napadov na civilno infrastrukturo in o incidentu na poljsko-ukrajinski meji. Vlada ostro obsoja rusko agresijo na Ukrajino, ki zajema tudi sistematične napade na civilno prebivalstvo in uničevanje pomembne infrastrukture. Vlada poziva Rusko federacijo, naj s takšnim delovanjem nemudoma preneha. Vlada bo Ukrajini ponudila dodatno pomoč pri obnovi pomembne infrastrukture. Vlada je sprejela tudi sklep, s katerim je pristojnim ministrstvom naložila pripravo ukrepov za nadomestilo dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnjih sejah vladnih odborov je vlada tri nove projekte: celovito sanacijo osnovne šole Zalog, programsko opremo za zaščito v javnem omrežju Ministrstva za obrambo ter operativno podporo izvajanju vizumske politike uvrstila v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025.

 • Poziv podjetjem, da aktivno pristopijo k pogovorom za sklepanje pogodb z dobavitelji električne energije

  Vlada Republike Slovenije zaradi negotovih razmer na energetskih trgih z različnimi deležniki, tudi dobavitelji, sodeluje z namenom izmenjave informacij in iskanja najboljših rešitev za to, da prebrodimo to zahtevno obdobje.

 • 44. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na dopisni seji sprejela več sklepov.

 • Prva seja vladne delovne skupine za obravnavo romske problematike

  Potekala je prva seja delovne skupine za obravnavo romske problematike, ki je bila imenovana na 20. redni seji vlade.

 • 23. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela pobudo za odstop od Pogodbe o energetski listini in določila besedilo predloga Zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide. Začela je tudi z obravnavo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnjih sejah vladnih odborov je Vlada Republike Slovenije med drugim sprejela sklep o povečanju obsega razpisanih sredstev Slovenskega regionalno razvojnega sklada, odprla je nove proračunske postavke za omilitev posledic draginje, soglašala z amandmaji k noveli zakona o preprečevanju pranja denarja ter v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2022–2025 uvrstila več projektov.

 • 43. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji dopolnila predlog državnega proračuna za leto 2024, ki zagotavlja dodatna sredstva za investicije v cestno in športno infrastrukturo, višini skupnih prihodkov in odhodkov pa kljub temu ostajata nespremenjeni. Sprejela je tudi stališče glede posodabljanja Pogodbe o energetski listini.