Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • 377. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o varstvenih območjih dediščine, ki med drugim določa vrste varstvenih območij dediščine in podrobnejša merila za njihovo določitev, z namenom celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

 • 123. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji izdala Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19, s katerim se pogoj PCT ukinja v vseh zdravstvenih in socialno varstvenih dejavnostih. Vlada je sprejela sklepe v zvezi z Aneksom št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022. Vlada je sprejela tudi uredbo na podlagi Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki omogoča, da se bodo digitalni boni začeli unovčevati že čez mesec dni.

 • 376. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji izdala Uredbo o načinu ugotavljanja kriterijev za priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za določitev višine namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost njihovih uslužbencev. Vlada je med drugim v načrt razvojnih programov uvrstila več projektov s področja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 • 375. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji med drugim seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju k programu Boxer v okviru Organizacije za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (angleško Organisation for Joint Armament Cooperation – OCCAR) in soglašala s prevzemom finančnih obveznosti za izvedbo programa Boxer v breme proračunov 2022 do 2026.

 • 374. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji med drugim ponovno uvedla najvišjo dovoljeno maloprodajno in veleprodajno ceno neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva. Vlada je sprejela tudi Strategijo slovenskega turizma 2022 – 2028.

 • 373. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembe Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 in imenovala direktorico Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.

 • 372. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji med drugim sprejela Uredbo o obveznem prispevku za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov za zavezance sektorja mesa za obdobje 2023–2025 in dala soglasje k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe.

 • V državnem proračunu aprila 147 milijonov evrov presežka

  Stanje javnih financ se pomembno izboljšuje. Prihodki državnega proračuna so v prvih štirih mesecih letos dosegli približno 4,18 milijarde evrov in so bili od primerljivega lanskega obdobja višji za 701 milijon evrov oziroma za 20,1 %. Primanjkljaj državnega proračuna se je aprila ponovno znižal, tako da je več kot 1 milijardo evrov manjši kot v prvih štirih mesecih 2021. Odhodki rastejo počasneje od pričakovanj; znašali so nekaj manj kot 4,30 milijarde evrov, kar je za 409,9 milijona evrov oziroma 8,7 % manj kot v enakem obdobju lani.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je vlada dala soglasje Ministrstvu za infrastrukturo, da lahko na nivoju skupine proračunskih uporabnikov prevzema in plačuje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah preko načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu države za leto 2022. Na odboru je vlada v načrt razvojnih programov uvrstila projekt »Investicije ohranjanja narave«. Na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve pa je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstila prizidavo in rekonstrukcijo objekta Doma starejših občanov Kočevje.

 • Vlada sprejela odločitev o materialni pomoči Ukrajini

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela odločitev, da se Ukrajini preko mehanizma Unije na področju civilne zaščite ob napadu Rusije na Ukrajino, ki ogroža prebivalce Ukrajine, pošlje materialno pomoč v obliki IP telefonov, računalniške opreme, bencinskih agregatov, anten in kablov.

 • Video

  122. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji sprejela Program stabilnosti in Nacionalni reformni program za leto 2022. Podaljšala je trenutno veljavno Uredbo o trošarinah za energente in veljavnost Uredbe o določitvi zneska trošarine za električno energijo.

 • 369. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembo Uredbe o določitvi najvišjih cen zdravstvenih storitev hitrega antigenskega testiranja in najvišjih cen hitrih antigenskih testov za samotestiranje in mnenje o predlogu za zadržanje izvrševanja od 34. do 53. člena in 275. člena Zakona o varstvu okolja.

 • 368. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila nov projekt, in sicer Medgeneracijski športni kompleks Ribnica.

 • 367. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela Odlok o razglasitvi Spominskega parka Manevrske strukture narodne zaščite v Kočevski Reki za kulturni spomenik državnega pomena ter spremembe v članstvu upravnega odbora Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 • 366. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je v nadaljevanju včerajšnje dopisne seje sprejela več uredb ter Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027. Vlada je že včeraj izdala Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov in jo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

 • Video

  Vlagajmo v naš planet

  Svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, letos poteka v luči investiranja in oplemenitenja našega planeta. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) izvaja vrsto ukrepov za ohranjanje okolja z investiranjem v planet in razvojne možnosti. Svetovni dan zemlje je namenjen vsakemu izmed nas, da ozavestimo, da lahko pomembno prispevamo k okoljsko in podnebno bolj prijaznemu planetu.

 • Evropska sredstva za večnamenske romske centre kot inovativna učna okolja

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja«. S projektom spodbujamo prožne oblike učenja in podpiramo kakovostno karierno orientacijo za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

 • Vlada sprejela mnenje glede predloga za začasno zadržanje dveh določb Zakona o finančni upravi

  Vlada je sprejela Mnenje o predlogu Sindikata carinikov Slovenije in Sindikata državnih organov Slovenije za začasno zadržanje izvrševanja 10.a člena in petega odstavka 42. člena Zakona o finančni upravi.

 • 364. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji dala soglasje Odbojkarski zvezi Slovenije za vložitev kandidature za organizacijo Svetovnega prvenstva v odbojki za moške 2022, v Načrt razvojnih programov je vlada uvrstila projekt Gradnja Doma starejših občanov in rehabilitacijskega centra Osilnica ter sprejela sklep za premestitev otrok iz Ukrajine v Slovenijo.

 • 363. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji določila besedilo predloga Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, določila je obvezno uporabo zaščitnih mask le še na področju zdravstvene dejavnosti in pri tistih izvajalcih socialno-varstvene dejavnosti, ki izvajajo nastanitev, ter sprejela uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju.