Skoči do osrednje vsebine

Prenova zdravstvenega sistema

Vlada se zaveda vseh izzivov, s katerimi se sooča slovenski zdravstveni sistem. Urejanje področja zdravstva naslavljamo prioritetno, zato v sodelovanju s ključnimi deležniki in socialnimi partnerji pripravljamo rešitve, ki bodo omogočile učinkovito široko dostopno javno zdravstvo za vsakogar.

Naš cilj je zagotoviti dobro delujoč javni zdravstveni sistem, ki bo vsakomur omogočal pravočasen dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev. S prenovo zdravstvenega sistema želimo umestiti pacienta v središče pozornosti in zagotoviti dobre delovne pogoje vsem zaposlenim.

Prenova zdravstvenega sistema bo potekala po korakih na področjih:

  • digitalizacija zdravstva,
  • prenova plačnega sistema javnih uslužbencev,
  • reševanje problematike družinske in urgentne medicine,
  • strukturna prenova Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS),
  • prenova nadzora in vodenja javnih zdravstvenih zavodov,
  • ureditev področja absentizma, 
  • koncesije v zdravstveni dejavnosti,
  • kadri v zdravstvu,
  • celovita prenova financiranja zdravstvenega varstva in 
  • prenova centraliziranja javnega naročanja.

S prenovo želimo pripraviti zdravstveni sistem na ključne izzive prihodnosti, kot so starajoče se prebivalstvo, razvoj na področju zdravstva, nevarnost pojava novih bolezni in podobno.

Izhodišča