Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za zdravje povečuje dostopnost do osebnega zdravnika in naslavlja potrebe pacienta

Na današnji seji je vlada sprejela uredbo, s katero naslavlja potrebe pacientov. Uredba se osredotoča na krajšanje čakalnih dob in izboljšuje dostopnost čakajočih do prvih pregledov specialistično-ambulantnih obravnav, z uvedbo ambulant specializantov družinske medicine in vzpostavitvijo novega standarda ambulante pa prinaša tudi večjo dostopnost do osebnega zdravnika.
Ministrica za zdravje govori za govorniškim odrom v mikrofon. Oblečena je v črn suknjič in belo majico, nosi očala in zlato ogrlico, ima do ramen segajoče svetlo rjave lase. Za njo je stena, na kateri piše Vlada Republike Slovenije.

Ministrica za zdravje dr. Valentina Prevolnik Rupel

Z namenom razbremenitve zdravnikov in boljše oskrbe bolnika bo ministrstvo za zdravje optimiziralo tudi mrežo urgentnih centrov, pri upravljanju programa z nedopustno čakajočimi pacienti pa bodo imeli direktorji posameznih zdravstvenih zavodov več samostojnosti.

Zaradi neuspešnega dogovora med deležniki je Vlada Republike Slovenije na današnji seji izdala Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obseg sredstev za leto 2024 (Uredba). Celotna Uredba temelji na treh ključnih ciljih, ki zagotavljajo dostopnost do zdravstvene oskrbe, kakovost zdravstvenih storitev in finančno vzdržnost zdravstvenega sistema. Pri pripravi Uredbe je ministrstvo za zdravje upoštevalo več kot 200 predlogov, ki jih je prejelo s strani Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Uredba na primarni ravni naslavlja problem neopredeljenih in spodbuja večjo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika. Med drugim se tega loteva z uvedbo petnajstih ambulant specializantov zadnjega letnika študija, ki bodo delovale pod enakimi pogoji kot ambulante specialistov družinske medicine. Na takšen način bi dostop do osebnega zdravnika omogočili tudi do 16.000 dodatnim ljudem. Višja kakovost zdravniške obravnave, boljša dostopnost in boljše timsko delo bodo doseženi tudi z novim standardom ambulante, ki bo povezal tim ambulante družinske medicine in referenčno ambulanto. V letošnjem letu je načrtovan tudi poziv ambulantam družinske medicine, ki bodo ob dodatnem opredeljevanju pacientov prejela dodatna sredstva za zaposlitev diplomirane medicinske sestre.

Spodbude za večjo dostopnost do prvih pregledov

Ker je čakanje na prvi pregled lahko nevarno, ministrstvo za zdravje zagotavlja boljšo dostopnost čakajočih na prvi pregled v okviru specialistično-ambulantne obravnave – s tem se pacientu omogoči vstop v zdravstveni sistem. Izvajalcem specialistično-ambulantne dejavnosti določa minimalno število prvih pregledov, ki jih mora izvajalec letno opraviti, obenem pa s 30 odstotkov višjim plačilom za vse prve preglede spodbuja dostopnost čakajočih na prvi pregled. Izvajalec je do višjega plačila upravičen, če dosega zastavljen plan, v nasprotnem primeru pa uredba določa odvzem deleža programa določene dejavnosti. Plačilo po realizaciji je predvideno za programe, ki so bili po lanski Uredbi plačevani po realizaciji, poleg tega pa tudi za storitve za otroke in mladostnike, gastroenterologijo, program celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih ter celotne urgence.

Vzpostavitev sistema nedopustno čakajočih

Uredba uvaja nov način obravnave čakajočih, in sicer bo izračunan faktor relativno čakajočih oziroma razmerje med dejanskim številom dni čakanja in najdaljšo dopustno čakalno dobo glede na stopnjo nujnosti. Na podlagi tega bo vzpostavljen seznam najdlje nedopustno čakajočih, oskrba pa bo najprej ponujena tistim, ki čakajo relativno najdlje glede na stopnjo nujnosti. Za obravnavo pacientov iz tega seznama bodo izvajalci tudi dodatno stimulirani.

Z Uredbo se krepi tudi samostojnost direktorjev javnih zavodov pri upravljanju tistih programov, ki imajo vsaj enega nedopustno čakajočega. S tem jim ministrstvo izkazuje zaupanje, izvajalcem pa prepušča, da samostojno zastavijo program skrajševanja čakalnih vrst. Pri izvajanju teh programov bodo lahko uporabili ves razpoložljivi kader in ga nagradili v okviru zakonskih predpisov.

Zagotovitev večje dostopnosti nujne medicinske pomoči

V prihajajočem obdobju bo preoblikovana tudi mreža nujne medicinske pomoči. Z vzpostavitvijo satelitskih urgentnih centrov bodo akutno bolni prejeli hitrejšo oskrbo, po drugi strani pa na ta način razbremenjujemo urgentne centre, ki so namenjeni življenjsko ogroženim pacientom. Satelitski urgentni centri bodo kadrovsko in tehnično opremljeni za zagotavljanje hitre in kakovostne nujne obravnave pacientov bližje domu.

Z uredbo bo uveden tudi tako imenovani srečevalni sistem, s katerim zagotavljamo takojšnje, hitre odzive nujnih reševalnih vozil in hkrati razbremenjujemo dežurnega zdravnika, ki bo odslej na teren odšel le takrat, ko bo to zahtevalo stanje pacienta. Intervencije bo izvajal skupaj z diplomiranim zdravstvenikom, v vozilu urgentnega zdravnika. S tem bo večja tudi njegova razpoložljivost v ambulanti.

Uredba je dostopna na povezavi: Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024