Skoči do osrednje vsebine

Strateški svet za zdravstvo

Predsednik vlade dr. Robert Golob je ustanovil Strateški svet za zdravstvo (svet). Njegova ključna naloga bo priprava predlogov in strokovnih usmeritev za prenovo zdravstvenega sistema.

Naloge sveta

Naloge strateškega sveta so, da na področju zdravstva za predsednika vlade pripravlja mnenja, strokovne usmeritve in predloge za:

 • pripravo predloga alternativ tipologij zdravstvenega sistema za prihodnjih 20 let,
 • pripravo predloga modela mreže izvajanja zdravstvenih storitev, ki bi združevala zdravstvene in socialne storitve, bodisi na regionalni ali centralni ravni,
 • proučitev financiranja zdravstvenega sistema, morebitnega preoblikovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter prilagoditve obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,
 • pripravo predloga za izboljšanje sistema vodenja kakovosti in varnosti zdravstvene obravnave v socialnovarstvenih zavodih,
 • pripravo predlogov za čim prejšnje povečanje digitalizacije v zdravstvu,
 • iskanje in predlaganje načinov za vzpodbujanje medgeneracijske solidarnosti na področju zdravstva,
 • iskanje povezav med pravom, medicino in družbo s ciljem, da bi zagotovili za vse enake pravice do zdravstvene in socialne varnosti,
 • pripravo okvirnega predloga potrebnih sistemskih sprememb za prenovo zdravstvenega sistema.

Člani sveta

Strateški svet za zdravstvo sestavljajo članice in člani z različnih strokovnih področij:

 • dr. Tit Albreht,
 • Monika Ažman,
 • mag. Gregor Cuzak,
 • dr. Petra Došenović Bonča,
 • dr. Vojko Flis,
 • dr. Radko Komadina,
 • mag. Dolores Kores,
 • Hajdi Kosednar,
 • mag. Dorjan Marušič,
 • mag. Alan Medveš,
 • dr. Peter Radšel,
 • Anka Rode,
 • Tjaša Sobočan,
 • mag. Egon Stopar,
 • dr. Grega Strban,
 • mag. Mira Šavora,
 • dr. Igor Švab,
 • dr. Iztok Takač,
 • mag. Ana Vodičar,
 • Janez Poklukar,
 • dr. Denis Pavliha,
 • Marjan Pintar,
 • mag. Renata Rajapakse in
 • Gorazd Podbevšek.

Svet vodi dr. Erik Brecelj.

Zapisniki sej