Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za omilitev draginje na področju nafte in naftnih derivatov

Simbolična slika - kolaž iz petih slik: drog električnega daljnovoda, žitno klasje, hrana, ročke avtomata za točenje goriva, termostatski ventil radiatorja
Od 21. junija dalje je v Sloveniji uveden režim reguliranih marž trgovcev naftnih derivatov izven avtocest in sproščen režim na avtocestah. Ključni cilj sprejetega ukrepa je odpravljanje negotovosti za gospodarstvo in potrošnike.

Režim reguliranih marž trgovcev naftnih derivatov

Vlada Republike Slovenije je uredbo o oblikovanju cen določenih derivatov sprejela 15. junija 2022, veljati pa je začela 21. junija 2022. Sprejetje uredbe je bilo nujno, saj se je nafta v letu in pol podražila za približno 75 %, maloprodajne cene pri nas pa temu niso v celoti sledile. Vlada je pri uvedbi režima iskala ravnovesje, pri katerem vsak deležnik, država na eni strani, trgovci na drugi in potrošniki na tretji, nosi del tega bremena povišanih cen nafte in naftnih derivatov na globalnih trgih. Vlada tudi ohranja nižje trošarine.

Vladni ukrep zajema tri točke:

  • v naslednjih 12-ih mesecih so izven avtocestnega križa regulirane marže vseh trgovcev z naftnimi derivati,
  • na avtocestah ni regulacije marž,
  • do vključno 16. avgusta 2022 so bile marže vseh trgovcev zamrznjene, hkrati se je v tem obdobju država odpovedala dajatvam, ki se jim v skladu z evropskimi direktivami in zakonodajo lahko odpove.

Prihranki državljanov zaradi določitve najvišjih drobnoprodajnih cen pogonskih goriv in kurilnega olja

Za liter NMB 95 bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,355 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 67,75 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,452 evra na liter. Potrošnik bi za 50 litrov plačal 72,6 evrov, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju NMB 95 potrošnik privarčuje 4,85 evra.

Za liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,529 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 76,45 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,639 evra na liter. Pri 50-ih litrih bi plačali 81,95 evrov, kar pomeni, da pri 50-litrskem tanku pri točenju dizla potrošnik privarčuje 5,5 evra.

Za liter kurilnega olja bo v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,151 evra na liter. Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.151 evrov (brez prevoza). Če  ne bi regulirali cen kurilnega olja in hkrati potrošnike oprostili plačila okoljskih dajatev, bi bilo po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, potrebno odšteti okoli 1,221 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1.221 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 70 evrov.

Ukrepi za posamezne skupine uporabnikov

Vlada je sprejela tudi ciljne omilitvene ukrepe za posamezne skupine uporabnikov: 

  • zvišanje meje za neobdavčene potne stroške za 16 %,
  • dogovor z avtoprevozniki glede polnjenja rezervoarjev z dizelskimi gorivi na avtocestnih črpalkah po primerljivi ceni, ki velja na črpalkah zunaj avtocest.