Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za omilitev draginje na področju nafte in naftnih derivatov

Simbolična slika - kolaž iz petih slik: drog električnega daljnovoda, žitno klasje, hrana, ročke avtomata za točenje goriva, termostatski ventil radiatorja
Od 21. junija 2022 dalje je v Sloveniji uveden režim reguliranih marž trgovcev naftnih derivatov izven avtocest in sproščen režim na avtocestah. Ključni cilj sprejetega ukrepa je odpravljanje negotovosti za gospodarstvo in potrošnike.

Režim reguliranih marž trgovcev naftnih derivatov

Vlada Republike Slovenije je junija 2023 izdala Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, s katero za obdobje enega leta podaljšuje sistem delne regulacije cen pogonskih goriv. Režim je v veljavi od 21. junija 2023 za obdobje enega leta. Cene naftnih derivatov se oblikujejo na 14 dni.

Uredba regulira drobnoprodajne cene 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina (NMB-95) in dizla izven avtocest in hitrih cest ter drobnoprodajne cene ekstra lahkega kurilnega olja (ELKO).

Za oblikovanje cen obeh pogonskih goriv, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest, določbe regulacije ne veljajo.

Vladni ukrep zajema:

  • v naslednjih 12-ih mesecih so izven avtocestnega križa regulirane marže vseh trgovcev z naftnimi derivati,
  • na avtocestah ni regulacije marž,
  • pri izračunu najvišjih dovoljenih maloprodajnih cen reguliranih pogonskih goriv je poleg cene mineralnega derivata vključen tudi dodatek za biokomponento.

Prihranki državljanov zaradi določitve najvišjih drobnoprodajnih cen pogonskih goriv in kurilnega olja

Za liter NMB 95 bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju potrebno plačati 1,491 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 74,55 evra. Če ne bi regulirali cen, bi po naših ocenah bilo potrebno za liter NMB 95 odšteti okoli 1,552 evra na liter. Potrošnik pri 50-litrskem tanku pri točenju NMB 95 privarčuje 3,05 evra.

Liter dizla bo na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,523 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 76,15 evra. Če ne bi regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po naših ocenah bilo potrebno za liter dizla odšteti okoli 1,598 evra na liter. Potrošnik pri 50-litrskem tanku pri točenju dizla prihrani 3,75 evra.

Za liter kurilnega olja bo v novem obdobju potrebno plačati 1,170 evra na liter. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1170 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo potrebno odšteti 1,306 evra na liter. Potrošnik pri 1.000-litrskem rezervoarju privarčuje 136 evrov.

Ukrepi za posamezne skupine uporabnikov

Vlada je sprejela tudi ciljne omilitvene ukrepe za posamezne skupine uporabnikov: 

  • zvišanje meje za neobdavčene potne stroške za 16 odstotkov,
  • dogovor z avtoprevozniki glede polnjenja rezervoarjev z dizelskimi gorivi na avtocestnih črpalkah po primerljivi ceni, ki velja na črpalkah zunaj avtocest.