Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za omilitev draginje na področju nafte in naftnih derivatov

Simbolična slika - kolaž iz petih slik: drog električnega daljnovoda, žitno klasje, hrana, ročke avtomata za točenje goriva, termostatski ventil radiatorja
Od 21. junija 2022 dalje je v Sloveniji uveden režim reguliranih marž trgovcev naftnih derivatov izven avtocest in sproščen režim na avtocestah. Ključni cilj sprejetega ukrepa je odpravljanje negotovosti za gospodarstvo in potrošnike.

Režim reguliranih marž trgovcev naftnih derivatov

Vlada Republike Slovenije je uredbo o oblikovanju cen določenih derivatov sprejela 15. junija 2022, veljati pa je začela 21. junija 2022. Sprejetje uredbe je bilo nujno, saj se je nafta v letu in pol podražila za približno 75 odstotkov, maloprodajne cene pri nas pa temu niso v celoti sledile. Vlada je pri uvedbi režima iskala ravnovesje, pri katerem vsak deležnik, država na eni strani, trgovci na drugi in potrošniki na tretji, nosi del tega bremena povišanih cen nafte in naftnih derivatov na globalnih trgih. Vlada tudi ohranja nižje trošarine.

Vladni ukrep zajema tri točke:

  • v naslednjih 12-ih mesecih so izven avtocestnega križa regulirane marže vseh trgovcev z naftnimi derivati,
  • na avtocestah ni regulacije marž,
  • do vključno 16. avgusta 2022 so bile marže vseh trgovcev zamrznjene, hkrati se je v tem obdobju država odpovedala dajatvam, ki se jim v skladu z evropskimi direktivami in zakonodajo lahko odpove.

Prihranki državljanov zaradi določitve najvišjih drobnoprodajnih cen pogonskih goriv in kurilnega olja

Za liter NMB 95 bo ob spremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,41349 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,588 evra na liter, pri 50-ih litrih to znese 79,4 evra. Če ne bi znižali trošarine in regulirali cen NMB 95 bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter NMB 95 bilo potrebno odšteti okoli 1,645 evra na liter. Potrošnik pri 50-litrskem tanku pri točenju NMB 95 privarčuje 2,85 evra.

Liter dizla bo ob spremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,38277 evra na liter, na bencinskih servisih izven avtocestnega križa v novem obdobju znašal 1,664 evra na liter, kar pri 50-ih litrih znese 83,2 evra. Če ne bi znižali trošarine, regulirali cen dizla in hkrati potrošnike oprostili plačila prispevka za obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in elektrike, bi po naših ocenah, kjer smo upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, za liter dizla bilo potrebno odšteti okoli 1,803 evra na liter. Potrošnik pri 50-litrskem tanku pri točenju dizla prihrani 6,95 evra.

Za liter kurilnega olja bo ob nespremenjeni trošarini, ki je trenutno določena na 0,07875 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju potrebno plačati 1,249 evra na liter. Pri naročeni količini 1.000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.249 evrov (brez prevoza). Če ne regulirali cen kurilnega olja in upoštevali vse v preteklosti veljavne davke in prispevke, bi bilo potrebno odšteti okoli 1,430 evra na liter. Potrošnik pri 1.000-litrskem rezervoarju privarčuje 181 evrov.

Ukrepi za posamezne skupine uporabnikov

Vlada je sprejela tudi ciljne omilitvene ukrepe za posamezne skupine uporabnikov: 

  • zvišanje meje za neobdavčene potne stroške za 16 odstotkov,
  • dogovor z avtoprevozniki glede polnjenja rezervoarjev z dizelskimi gorivi na avtocestnih črpalkah po primerljivi ceni, ki velja na črpalkah zunaj avtocest.