Skoči do osrednje vsebine

Simbolična slika - kolaž iz petih slik: drog električnega daljnovoda, žitno klasje, hrana, ročke avtomata za točenje goriva, termostatski ventil radiatorja
Zaradi visoke rasti cen električne energije smo za obdobje enega leta določili najvišjo možno ceno električne energije. Na ta način želimo posameznim skupinam odjemalcev pomagati pri obvladovanju stroškov energije v prihodnjih mesecih.

Omejitev cene in znižanje dajatev

Od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 je vlada z Uredbo o določitvi cen električne energije omejila najvišje cene električne energije za gospodinjske odjemalce, vključno z večstanovanjskimi stavbami

  • višja tarifa (VT): 0,11800 evra/kWh
  • nižja tarifa (NT): 0,08200 evra/kWh
  • enotna tarifa (ET): 0,09800 evra/kWh. 

Najvišja dovoljena cena za električno energijo za odjemalce s priključno močjo enako ali manjšo od 43 kW, ki niso gospodinjski odjemalci, znaša:

  • višja tarifa: 0,13800 evra/kWh
  • nižja tarifa: 0,09900 evra/kWh
  • enotna tarifa: 0,12400 evra/kWh.

Mali poslovni odjemalci imajo lahko več merilnih mest, a njihova skupna priključna moč vseh merilnih mest ne sme presegati 86 kW.

Hkrati je vlada z Uredbo o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo ohranila že doslej nižjo trošarino in znižala stopnjo DDV na 9,5 %. S 1. septembrom velja tudi nižji prispevek za zagotavljanje podpor v proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji z visokim izkoristkom (prispevek OVE + SPTE).

Prihranki posameznega uporabnika na letni ravni

Mesečni in letni strošek električne energije bo znižan pri vseh gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcih, ne glede na dobavitelja.

  • Povprečni gospodinjski odjemalec: okvirno od 15 % (za tiste, ki so danes pri najcenejših dobaviteljih) do 30 % (za tiste, ki so pri dražjih dobaviteljih) nižji stroški električne energije. Za tiste, ki imajo danes najdražjo elektriko, bo znižanje na letni ravni skoraj 60-odstotno. V zneskih to pomeni: od 110 do 334 evrov prihranka za tiste, ki imajo danes cenejšo elektriko. Za tiste, ki so danes pri najdražjem dobavitelju, pa bo prihranek okrog 1.000 evrov letno.
  • Mali poslovni odjemalci: od 2 % do 37 % prihranka na letni ravni oziroma od 50 do 1.760 evrov na letni ravni glede na trenutne cene.
Kaj to pomeni za uporabnika

Prvi paket ukrepov na področju električne energije | Avtor Ukom