Skoči do osrednje vsebine

Nasveti in priporočila za skrbno ravnanje z energenti

Simbolična slika - kolaž iz petih slik: drog električnega daljnovoda, žitno klasje, hrana, ročke avtomata za točenje goriva, termostatski ventil radiatorja
Skrbno ravnanje z energenti lahko pomembno prispeva k manjši porabi električne energije in zemeljskega plina. Tudi na ta način lahko omilimo posledice energetske krize, s katero se soočamo.

Javni sektor v Sloveniji porabi približno 5 do 10 odstotkov skupne energije, zato je pomembno, da začnemo varčevati najprej pri sebi. Da bodo državni organi zgled širšemu javnemu sektorju, ne nazadnje pa tudi industriji, podjetjem in gospodinjstvom, vlada ožjo državno upravo spodbuja k varčni rabi energije. To je pomembno v vročih mesecih, ko se prostori ohlajajo s klimatskimi napravami, še bolj pa bo ključno v prihajajoči ogrevalni sezoni.

Varčevanje z energijo v državni upravi

  • Varčnejša uporaba klimatskih naprav 

Prostorov z vgrajenimi klimatskimi napravami v stavbah državne uprave ne bomo hladili na manj kot +25 °C, in sicer ob pogoju, da relativna vlažnost dovedenega zraka ni višja od 60 %, razen tam, kjer to zaradi zahtev namembnosti ali delovanja stavbe ni mogoče.

Ob delovnikih se med 18. in 7. uro zjutraj vzdržuje temperatura, ki ni nižja od +28 °C .

Prav tako se med vikendi in prazniki prostori ves dan ne hladijo na manj kot +28 °C, če se za ta namen uporablja hladilni agregat. V opredeljenem času ni dovoljeno hlajenje s hladilnimi sistemi, ki za svoje delovanje porabljajo energijo, razen ko je v nočnem času zunanja temperatura nad +20˚C.

  • V skladu z možnostmi prilagoditev pravil in kodeksov oblačenja
  • Sprejem organizacijskih ukrepov energetske učinkovitosti
  • Pospešitev izvajanja ukrepov in naložb za učinkovito rabo energije in večjo rabo obnovljivih virov energije v stavbah državne uprave

Upravljavci stavb morajo pripraviti izvedbeni načrt ukrepov, s katerim bodo v letu 2022 letno rabo energije zmanjšali vsaj za 3 %

  • Prostori organov državne uprave se praviloma ne ogrevajo na več kot +20 °C