Skoči do osrednje vsebine

Simbolična slika - kolaž iz petih slik: drog električnega daljnovoda, žitno klasje, hrana, ročke avtomata za točenje goriva, termostatski ventil radiatorja
Za leto dni smo določili najvišje dovoljene maloprodajne cene plina za zaščitene odjemalce, da bi jim na ta način pomagali pri obvladovanju stroškov ogrevanja v prihodni ogrevalni sezoni. Predvidljivost stroškov je ključna, da bomo mirneje prebrodili energetsko krizo, povzročeno z ruskim napadom na Ukrajino.

Omejitev cene

Najvišje dovoljene cene zemeljskega plina bodo veljale od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023: 

  • za gospodinjstva in za skupne gospodinjske odjemalce bodo najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin znašale 0,07300 evra/kWh (brez DDV);
  • za male poslovne odjemalce in osnovne socialne službe bodo najvišje dovoljene tarifne postavke cene za plin znašale 0,07900 evra/kWh (brez DDV).

Za vse odjemalce zemeljskega plina smo stopnjo DDV znižali na 9,5 %, in sicer za obdobje od 1. septembra 2022 do 31. maja 2023. Vlada tudi ohranja tudi nižje trošarine.

Kdo so zaščiteni odjemalci?

Zaščiteni odjemalci so:

  • gospodinjski odjemalci,
  • skupni gospodinjski odjemalci (v večstanovanjskih stavbah s skupnimi kurišči (kotlovnicami)),
  • osnovne socialne službe: izvajalci zdravstvene dejavnosti z nastanitvenimi prostori (bolnišnice), dijaški in študentski domovi ter izvajalci socialnovarstvenih storitev institucionalnega varstva (javni domovi za starejše, tudi koncesionarski) in zapori,
  • mali poslovni odjemalci z letno porabo manjšo od 100.000 kWh. 

Prihranki posameznega uporabnika na letni ravni

Gospodinjski odjemalec, ki odjema plin pri cenejših dobaviteljih, bo prihranil od 90 do 130 evrov ali okoli 10 %, tisti, ki pa imajo sklenjene pogodbe z dražjimi dobavitelji, pa od 170 do 675 evrov ali od 13 do 37 %.

Osnovne socialne službe, ki imajo sklenjeno pogodbo s cenejšim dobaviteljem, bodo na letni ravni prihranile do 1.390 evrov ali do 11 %, tiste s pogodbami pri srednje dražjih dobaviteljih do 8.710 evrov ali do 44 %, in tiste, ki imajo pogodbe z najdražjimi dobavitelji, pa do 13.590 evrov letno, kar je tudi do 55 %.

Mali poslovni odjemalci, ki imajo sklenjene pogodbe s cenejšimi dobavitelji, bodo medtem na letni prihranili od 205 do 313 evrov ali 10 %, vsi mali poslovni odjemalci s pogodbami pri dražjih dobaviteljih pa od 350 do 1.420 evrov ali od 11 do 34 % na leto.