GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Tematska poročila

Tematska poročila predstavljajo prikaz bistvenih ugotovitev nadzorov, ki imajo določeno skupno tematiko. Gre za nadzore, ki so bili izvedeni kot sistemski nadzori na podlagi letnih načrtov dela inšpektorata  ali pa na osnovi prejetih pobud, vendar pri večjem številu inšpekcijskih zavezancev. Namen objave tematskih poročil je preventiven: z njimi želimo opozoriti na pogoste nepravilnosti pri izvajanju predpisov in vplivati na to, da drugi inšpekcijski zavezanci tovrstnih napak ne bi ponavljali.

Tematskim poročilom je dodanih tudi nekaj primerov anonimiziranih zapisnikov, iz katerih so ugotovljene nepravilnosti podrobneje razvidne.