Skoči do osrednje vsebine

Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka v prireji drobnice zaradi COVID-19

Zahtevke za dodelitev finančnega nadomestila lahko upravičenci vložijo do 30. julija 2020.

Ovce

Ovce | Avtor ARSKTRP

V petek je bil v Uradnem listu RS št. 78/2020 (na podlagi 74. člena ZIUZEOP) objavljen Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19.

Zahtevke za dodelitev finančnega nadomestila lahko upravičenci vložijo po pošti do 30. julija, in sicer na naslov:

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Dunajska cesta 160
1000 Ljubljana

s pripisom: »začasni izredni ukrepi – drobnica«

Vodnik za uveljavljanje finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19