Skoči do osrednje vsebine

Vloga za izdajo predizvoznega spričevala

Predizvozno spričevalo

Predizvozno spričevalo je harmoniziran dokument, ki se uporablja za izmenjavo fitosanitarnih informacij med državami članicami Unije. Pristojni organi države članice, v kateri so bili rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti pridelani, proizvedeni, skladiščeni ali predelani, potrdijo skladnost navedenih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov s posebnimi fitosanitarnimi zahtevami, kot so: odsotnost določenih škodljivih organizmov, poreklo, rezultati uradnih pregledov in drugi fitosanitarni postopki, ki se uporabljajo pri pridelavi ali predelavi rastlin in rastlinskih proizvodov. Predizvozno spričevalo spremlja rastline, rastlinske proizvode in druge predmete med njihovimi premiki po ozemlju Unije.

Vloga za izdajo predizvoznega spričevala

Izvajalec poslovne dejavnosti vloži vlogo za izdajo predizvoznega spričevala za rastline, rastlinske proizvode ali druge predmete, na podlagi katere pristojni fitosanitarni inšpektor izda predizvozno spričevalo.

V vlogi se navedejo naslednji podatki:

  • registrska številka iz FITO-registra oziroma osebno ime in naslov ali firma in sedež izvajalca poslovne dejavnosti,
  • podatki o rastlinah, rastlinskih proizvodih in drugih predmetih, za katere se izdaja predizvozno spričevalo.

Obrazci

Naslov za pošiljanje

Stroški

Za izdajo predizvoznega spričevala je potrebno plačati upravno takso v višini 7,20 EUR po tarifni številki 8 (potrdila in spričevala) in za vlogo po tarifni številki 1 Zakona o upravnih taksah - ZUT

Zakonodaja EU