Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev pooblastila za izvajanje programa usposabljanja za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki

Vlagatelji, ki želijo izvajati program usposabljanja za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki, morajo vložiti vlogo za pridobitev pooblastila za izvajanje programa usposabljanja za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki, v skladu s Pravilnikom o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki (Uradni list RS, št. 75/17, 2/20 in 110/20).

Pooblaščene organizacije, ki so izvajale program pred uveljavitvijo Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19), po 12. 1. 2020 do pridobitve novega pooblastila na podlagi 16. člena zakona le tega ne smejo več izvajati.

Vloga mora vsebovati: 

  • pravilno in v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
  • izpolnjene, žigosane in s strani pooblaščene osebe podpisane izjave,
  • vsa zahtevana dokazila in priloge.

Seznam prilog o izpolnjevanju pogojev z dokazili:

  • dokazilo o registraciji vlagatelja;
  • izpolnjevanje prostorskih pogojev;
  • izpolnjevanje materialni pogojev;
  • izpolnjevanje kadrovskih pogojev.

Vlogo je potrebno poslati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ali oddati v vložišču ministrstva v času uradnih ur vložišča. Na ovojnici vloge mora bit razviden naslov vlagatelja ter oznaka vloge na katero se prijavlja.

Pred vložitvijo vloge je potrebno v skladu z Zakonom o upravnih taksah  poravnati stroške upravne takse v skupni višini 22,60 evra.