Skoči do osrednje vsebine

Visoko in kakovostno usposobljene strokovne službe in izobraženi ter povezani kmetovalci so ključ do uspeha v kmetijstvu, zato sodelujemo pri oblikovanju poklicnega in strokovnega izobraževanja na področju kmetijstva.

Sofinanciranje praktičnega pouka

Načrtovanje in izvajanje izobraževanja v Republiki Sloveniji sta v pristojnosti Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, področje usposabljanja odraslih pa v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Kot enakopraven partner pri vseh tistih vprašanjih, ki so vezana na izobraževanje s področja kmetijstva, gozdarstva, živilstva, ribištva in veterine nastopa Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju s področnimi organizacijami in socialnimi partnerji. Kot socialni partner ima svojega predstavnika v Področnem odboru za poklicne standarde kmetijstvo, ribištvo, veterina, gozdarstvo in lesarska tehnologija, ki deluje v okviru Centra za poklicno izobraževanje.

Izobraževalnim ustanovam z različnimi ukrepi pomagamo pri izvedbi načrtovanih izobraževanj, med drugim z dolgoletnim sofinanciranjem praktičnega pouka. Z javnim razpisom upravičencem vsako leto dodelimo sredstva za pridobivanje znanja za varnejše delo pri kmetijski pridelavi in predelavi ter seznanjanje udeležencev v izobraževalnem procesu o razvoju tehnologij.

Ustanove, ki izobražujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in živilstva, morajo za zagotavljanje kvalitetnega izvajanja praktičnega pouka zagotoviti potrošni in repro material, ki jim služi za usposabljanje dijakov in študentov za delo na področju kmetijstva, gozdarstva in živilstva. Na tak način se zagotavlja strokovnost pri kmetijski pridelavi in predelavi, udeležence v izobraževalnem procesu pa seznanja z razvojem tehnologij.

Vloga za priznavanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranega poklica veterinar

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Delo s traktorjem in traktorskimi priključki

Področje varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki ureja ministrstvo. Z opravljenim usposabljanjem se pridobi vozniško dovoljenje za F kategorijo. Ministrstvo določa potek usposabljanja in njegovo vsebino, izvajalce in pooblaščeno organizacijo, ki skrbi za nemoten potek usposabljanj in razvoj področja varnega dela s traktorjem. Dosledno izvajanje usposabljanj je osnovni pogoj za dosego boljše usposobljenosti, kar bo zmanjšalo nezgodne dogodke pri delu s traktorjem in traktorskimi priključki.

Vloga za pridobitev pooblastila za izvajanje programa usposabljanja za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Seznam izvajalcev programa usposabljanja za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki

Zaporedna številka INSTITUCIJA NASLOV POŠTNA ŠTEVILKA POŠTA KONTAKT (tajništvo) ELEKTRONSKA POŠTA
1 Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti CELJE Ljubljanska cesta 97 3000 Celje (03) 428 59 00 tajnistvo@hvu.si
2 Biotehniški center NAKLO Strahinj 99 4202 Naklo (04) 277 21 00 info@bc-naklo.si
3 Biotehniška šola MARIBOR Vrbanska cesta 30 2000 Maribor (02) 235 37 04 info@bts.si
4 Šolski center ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9 3230 Šentjur (03) 746 29 00 tajnistvo@sc-s.si
5 Biotehniška šola RAKIČAN Lendavska ulica 3 9000 Murska Sobota (02) 530 37 50 bsrakican@guest.arnes.si
6 Srednja gozdarska in lesarska šola POSTOJNA Tržaška cesta 36 6230 Postojna (05) 850 10 20 sgls.postojna@guest.arnes.si
7 Biotehniška šola, Šolski center PTUJ Volkmerjeva cesta 19 2250 Ptuj (02) 787 17 20 valerija.spiegl@scptuj.si
8 Biotehniška šola, Šolski center NOVA GORICA Cankarjeva 10 5000 Nova Gorica (05) 62 05 740 bios@scng.si
9 Center biotehnike in turizma, Grm NOVO MESTO Sevno 13 8000 Novo mesto (07) 393 47 00 s-sksgrm.nm@guest.arnes.si