Skoči do osrednje vsebine

Visoko in kakovostno usposobljene strokovne službe in izobraženi ter povezani kmetovalci so ključ do uspeha v kmetijstvu, zato sodelujemo pri oblikovanju poklicnega in strokovnega izobraževanja na področju kmetijstva.

Sofinanciranje praktičnega pouka

Načrtovanje in izvajanje izobraževanja v Republiki Sloveniji sta v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, področje usposabljanja odraslih pa v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju s področnimi organizacijami in socialnimi partnerji nastopa kot enakopraven partner pri vseh tistih vprašanjih, ki so vezana na izobraževanje s področja kmetijstva, gozdarstva, živilstva, ribištva in veterine. Kot socialni partner ima svojega predstavnika v Področnem odboru za poklicne standarde kmetijstvo, ribištvo, veterina, gozdarstvo in lesarska tehnologija, ki deluje v okviru Centra za poklicno izobraževanje.

Izobraževalnim ustanovam z različnimi ukrepi pomagamo pri izvedbi načrtovanih izobraževanj, med drugim z dolgoletnim sofinanciranjem praktičnega pouka. Z javnim razpisom upravičencem vsako leto dodelimo sredstva za pridobivanje znanja za varnejše delo pri kmetijski pridelavi in predelavi ter seznanjanje udeležencev v izobraževalnem procesu o razvoju tehnologij.

Ustanove, ki izobražujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in živilstva, morajo za zagotavljanje kvalitetnega izvajanja praktičnega pouka zagotoviti potrošni in repro material, ki jim služi za usposabljanje dijakov in študentov za delo na področju kmetijstva, gozdarstva in živilstva. Na tak način se zagotavlja strokovnost pri kmetijski pridelavi in predelavi, udeležence v izobraževalnem procesu pa seznanja z razvojem tehnologij.

Vloga za priznavanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranega poklica veterinar

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Delo s traktorjem in traktorskimi priključki

Ministrstvo ureja področje varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki. Z opravljenim usposabljanjem se pridobi vozniško dovoljenje za F kategorijo. Ministrstvo določa potek usposabljanja in njegovo vsebino, izvajalce in pooblaščeno organizacijo, ki skrbi za nemoten potek usposabljanj in razvoj področja varnega dela s traktorjem. Dosledno izvajanje usposabljanj je osnovni pogoj za dosego boljše usposobljenosti, kar bo zmanjšalo nezgodne dogodke pri delu s traktorjem in traktorskimi priključki.

Vloga za pridobitev pooblastila za izvajanje programa usposabljanja za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Iskalnik