Skoči do osrednje vsebine

Z znanjem in povezovanjem lahko primarni proizvajalci ublažijo dohodkovna in tržno-cenovna nihanja, krepijo konkurenčnost ter izboljšajo svoj pogajalski položaj. Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zato spodbujamo vsakršno organiziranje v kmetijskem in gozdarskem sektorju, še zlasti pa podpiramo ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev, ki lahko preko različnih virov dostopajo tudi do finančnih podpor iz evropskih kmetijskih skladov.  

Dohodkovna in tržno-cenovna nihanja sodijo med ključne izzive, s katerimi se srečujeta kmetijski in gozdarski sektor. Nepovezani primarni proizvajalci so najšibkejši člen v agro-živilskih in gozdno-lesnih verigah in se težko prilagajajo in odzivajo na spremembe na trgu. Tesnejše povezovanje lahko bistveno izboljša stroškovno in cenovno učinkovitost primarnih proizvajalcev, krepi njihovo konkurenčnost preko skupnih vlaganj, skupnega trženja in promocije ter izboljšuje njihov pogajalski položaj v verigah vrednosti.

Prenos znanja in inovacij

Boljše povezovanje in tesnejše sodelovanje med vsemi akterji, od strokovno raziskovalnih in izobraževalnih institucij, preko storitev kmetijskega svetovanja in različnih oblik sodelovanja in organiziranja pridelovalcev do samega pridelovalca, sta tudi ključnega pomena za izboljšanje celotnega sistema prenosa znanja in inovacij na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, prav tako pa tudi za povratni tok o zaznanih potrebah v primarni kmetijski proizvodnji.

Prenos znanja do končnega uporabnika v kmetijstvu je organiziran predvsem v sklopu javne službe kmetijskega svetovanja in ostalih javnih služb, zlasti na področju rastlinske pridelave, živinoreje in gozdarstva. Večji del stroškov za izvajanje teh storitev nosi država.

v sopredju slike ekran računalnika, v ozadju zabrisano pogled na ljudi v dvorani

Mreža za podeželje promovira in informira javnosti o možnostih, ki jih nudi Program razvoja podeželja 2014–2020 s črpanjem finančnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Proračuna Republike Slovenije | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 3