Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano namenja sredstva za spodbujanje in ohranjanje kmetijstva ter razvoj slovenske identitete kmetijskim, razvojnim in izobraževalnim organizacijam Slovencev v zamejstvu.

Finančna podpora organizacijam je namenjena za:

  • strokovno svetovanje in usposabljanje na področju kmetijstva,
  • medijsko oskrbo in strokovno literaturo na področju kmetijstva,
  • izvedbo in koordinacijo strokovnih posvetov, ekskurzij, čezmejnih srečanj kmetov,
  • izmenjavo znanj in medsebojnemu sodelovanju organizacij ter
  • drugim nalogam, povezanih s sodelovanjem z matično državo na področju kmetijstva.

Koordinacija AGRASLOMAK

Slovenske zamejske kmetijske organizacije so sestavni del slovenske narodnostne skupnosti v posamezni sosednji državi. Povezujejo se s pristojnimi institucijami na področju kmetijstva in podeželja v Sloveniji ter se vključujejo tudi v širše evropske povezave v smislu izpolnjevanja konvencije Sveta Evrope.

Koordinacija AGRASLOMAK je povezovalna organizacija, ki deluje od leta 2012. Med njenimi glavnimi cilji so medsebojno sodelovanje, izmenjava informacij in dobrih praks na področju kmetijstva ter tesnejše navezave na matično državo Slovenijo.

Sestavljajo jo štiri slovenske zamejske kmetijske organizacije iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške:

Vsaka od navedenih organizacij deluje samostojno v svoji državi, skupno pa izvajajo skupen letni program sodelovanja. Delovanje usmerja in vodi predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Koordinacijsko omizje, v katerem sta po dva predstavnika vsake organizacije, se predvidoma sestaja vsaj dvakrat letno in vsakokrat pri drugi slovenski kmetijski organizacij v njeni državi.